Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0214(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0201/2008

Teksty złożone :

A6-0201/2008

Debaty :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Głosowanie :

PV 03/09/2008 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0395

Teksty przyjęte
PDF 274kWORD 75k
Środa, 3 września 2008 r. - Bruksela
Homologacja typu pojazdów napędzanych wodorem ***I
P6_TA(2008)0395A6-0201/2008
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów napędzanych wodorem i zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE (COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0593),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0342/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0201/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 3 września 2008 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../2008 w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE
P6_TC1-COD(2007)0214

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu z pierwszego czytania odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 79/2009.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności