Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0214(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0201/2008

Texte depuse :

A6-0201/2008

Dezbateri :

PV 03/09/2008 - 4
CRE 03/09/2008 - 4

Voturi :

PV 03/09/2008 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0395

Texte adoptate
PDF 276kWORD 35k
Miercuri, 3 septembrie 2008 - Bruxelles
Omologarea de tip a vehiculelor cu propulsie pe bază de hidrogen ***I
P6_TA(2008)0395A6-0201/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 3 septembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a vehiculelor cu motor pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE (COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2007)0593),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0342/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și cel al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A6-0201/2008),

1.   aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 3 septembrie 2008 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. .../2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE
P6_TC1-COD(2007)0214

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (CE) nr. 79/2009.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate