Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2622(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0402/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 2

Äänestykset :

PV 03/09/2008 - 7.5
CRE 03/09/2008 - 7.5

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0396

Hyväksytyt tekstit
PDF 135kWORD 59k
Keskiviikko 3. syyskuuta 2008 - Bryssel
Georgian tilanne
P6_TA(2008)0396RC-B6-0402/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 3. syyskuuta 2008 Georgian tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Georgiasta ja erityisesti 26. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman Etelä-Ossetian tilanteesta(1) sekä 29. marraskuuta 2007(2) ja 5. kesäkuuta 2008(3) antamansa päätöslauselmat Georgian tilanteesta,

–   ottaa huomioon 15. marraskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan naapuruuspolitiikan lujittamisesta(4) ja 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman Etelä-Kaukaasiaa koskevasta tehokkaammasta EU:n politiikasta(5) ja uudesta poliittisesta lähestymistavasta Mustanmeren alueeseen(6),

–   ottaa huomioon Georgian kanssa hyväksytyn Euroopan naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman, johon sisältyy sitoumus tehdä yhteistyötä Georgian sisäisten konfliktien ratkaisemiseksi,

–   ottaa huomioon neuvoston 16. kesäkuuta 2008 hyväksymän yhteisen toimen 2008/450/YUTP Euroopan unionin osallistumisesta edelleen Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin(7) ja muut neuvoston aikaisemmat yhteiset toimet samasta aiheesta,

–   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa EU:n ja Venäjän suhteista ja erityisesti 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman Hanti-Mansijskissa 26. ja 27. kesäkuuta 2008 pidetystä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta(8),

–   ottaa huomioon yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston ylimääräisen kokouksen 13. elokuuta 2008 esittämät päätelmät Georgian tilanteesta,

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Brysselissä 1. syyskuuta 2008 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät(9),

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat S/RES/1781 (2007) ja S/RES/1808 (2008), joissa molemmissa tuetaan Georgian alueellista koskemattomuutta ja joista jälkimmäisessä jatketaan Georgiaa koskevaa EU:n tarkkailutehtävää 15. lokakuuta 2008 saakka,

–   ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) pysyvän neuvoston 19. elokuuta 2008 tekemän päätöksen nro 861 sotilastarkkailijoiden määrän lisäämisestä Etyjin valtuuskunnassa Georgiassa,

–   ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2008 annetun Naton Bukarestin huippukokouksen julistuksen ja 19. elokuuta 2008 pidetyn Naton neuvoston kokouksen tulokset,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että EU antaa täyden tukensa Georgian itsenäisyydelle, suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä,

B.   ottaa huomioon, että Venäjän passien jakelu Etelä-Ossetian kansalaisille ja separatistiliikkeelle annettu tuki sekä separatistien lisääntynyt sotilaallinen toiminta georgialaisten asuttamia kyliä vastaan ovat lisänneet jännitteitä Etelä-Ossetiassa yhdessä Venäjän heinäkuun 20058 aikana Georgian rajan läheisyydessä toteuttamien laajamittaisten sotilasoperaatioiden kanssa,

C.   katsoo, että viime viikkoina voimistuneet jännitteet, osapuolten väliset kahakat ja Etelä-Ossetian separatistijoukkojen järjestämät pommi-iskuina, tappavina selkkauksina, ammuskeluna ja kranaattitulena ilmenneet provokaatiot, jotka tappoivat useita siviilejä ja haavoittivat vielä useampia, johtivat siihen, että Georgian armeija teki 7. ja 8. elokuuta 2008 vastaisena yönä yllättävän tykistöiskun Tshinvaliin, minkä jälkeen maavoimien operaatiolla, johon osallistui sekä tankkeja että sotilaita, pyrittiin palauttamaan Etelä-Ossetian hallinta,

D.   ottaa huomioon, että Venäjä, joka tukee alueen itsenäistymisvaatimuksia, vastasi välittömästi massiivisella vastahyökkäyksellä ja lähetti alueelle panssareitaan ja maavoimien joukkoja sekä pommitti lukuisia kohteita Georgiassa, Gorin kaupunki mukaan luettuna, ja esti pääsyn Georgian satamiin Mustallamerellä,

E.   ottaa huomioon, että noin 158 000 ihmistä joutui lähtemään kodeistaan kriisiä pakoon ja että näitä ihmisiä on nyt autettava pyrkimyksessään palata takaisin; ottaa huomioon, että rypäleammukset, räjähtämättä jääneet ammukset ja maamiinat sekä Venäjän varoitukset ja yhteistyön puute tekevät palaamisesta turvatonta;

F.   toteaa, että Venäjän sotilaalliset toimet ovat vahingoittaneet Georgian infrastruktuuria pahoin ja että tarvitaan humanitaarista apua,

G.   ottaa huomioon, että kansainväliset ihmisoikeustarkkailijat ja sotilasanalyytikot ovat todenneet Venäjän joukkojen käyttäneen Georgiassa rypäleammuksia, jolloin konfliktialueille on jäänyt tuhansia räjähtämättä jääneitä ammuksia; ottaa huomioon, että myös Georgia on myöntänyt käyttäneensä rypäleammuksia Etelä-Ossetiassa Rokin tunnelin läheisyydessä,

H.   ottaa huomioon, että 12. elokuuta 2008 Georgian ja Venäjän presidentit sitoutuivat EU:n välitysponnisteluihin perustuvaan sopimukseen, jossa määrättiin välittömästä aselevosta, Georgian ja Venäjän joukkojen vetäytymisestä niillä ennen 7. elokuuta 2008 olleisiin asemiin sekä kansainvälisten neuvottelujen käynnistämisestä, jotta voidaan nopeasti luoda kansainvälinen mekanismi valmistelemaan konfliktin rauhanomaista ja kestävää ratkaisua,

I.   ottaa huomioon, että Nato jäädytti 19. elokuuta 2008 korkean tason suhteensa Venäjään ja totesi, että Venäjän sotilaalliset toimet olivat olleet "suhteettomia" ja "ristiriidassa sillä Georgian joissakin osissa olevan rauhanturvaajan roolin kanssa" ja että "normaalitilanne" ei voisi jatkua niin kauan kuin Georgiassa on venäläisiä joukkoja,

J.   ottaa huomioon, että Venäjä veti 22. elokuuta 2008 panssarivaunuja, tykistöä ja satamäärin joukkoja niiden pisimmälle viedyistä asemista Georgiassa mutta että se valvoo edelleen pääsyä Abhasiasta etelään sijaitsevaan Potin satamakaupunkiin ja että Venäjän hallitus ilmoitti, että se pitäisi joukkoja turvavyöhykkeellä Etelä-Ossetian ympärillä ja on perustanut kahdeksan tarkastuspistettä, joihin Venäjän joukkoja siirretään,

K.   ottaa huomioon, että 25. elokuuta 2008 Venäjän duuman ylähuone äänesti päätöslauselmasta, jossa kehotettiin presidenttiä tunnustamaan Georgiasta irtaantumaan pyrkivien Abhasian ja Etelä-Ossetian alueiden itsenäisyys, minkä jälkeen presidentti Dimitri Medvedev teki päätöksen, että Venäjä tunnustaisi muodollisesti nämä kaksi aluetta itsenäisiksi valtioiksi 26. elokuuta 2008,

L.   ottaa huomioon, että tällä konfliktilla on kauaskantoisia vaikutuksia alueen vakauden ja turvallisuuden kannalta ja että se ulottuu selvästi konfliktin kaikkien osapuolten suoria suhteita kauemmas ja vaikuttaa mahdollisesti EU:n ja Venäjän suhteisiin, Euroopan naapuruuspolitiikkaan, Mustanmeren alueeseen ja sitä kauemmas,

M.   katsoo, että EU:n on säilytettävä täysi poliittinen yhtenäisyys vastauksena Georgian kriisiin ja puhuttava yhdellä äänellä varsinkin suhteissaan Venäjän kanssa; katsoo, että prosessi kohti rauhanomaista ja vakaata ratkaisua Georgian ja Kaukasian konflikteissa edellyttää Euroopan naapuruuspolitiikan kattavaa tarkistusta ja uutta sitoumusta koko alueen kanssa yhteistyössä kaikkien eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestöjen, varsinkin Etyjin, kanssa,

N.   ottaa huomioon, että Georgian hallitus katkaisi viime viikolla diplomaattiset suhteensa Venäjään ja Venäjän federaatio reagoi tähän menettelemällä samalla tavalla,

1.   katsoo, että Kaukasuksen konflikteihin ei voi olla olemassa sotilaallista ratkaisua, ja pitää valitettavana kaikkien niiden osapuolten toimintaa, jotka ovat turvautuneet voimaan ja väkivaltaan muuttaakseen Georgiasta irtaantumaan pyrkivissä Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa vallinnutta tilannetta;

2.   kehottaa Venäjää kunnioittamaan Georgian tasavallan itsenäisyyttä ja alueellista yhtenäisyyttä sekä sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen koskemattomuutta, ja tuomitsee siksi voimakkaasti kansainvälisen oikeuden vastaisena Venäjän federaation tunnustuksen Georgiasta irti pyrkivien Etelä-Ossetian ja Abhasian alueiden itsenäisyydelle,

3.   korostaa, että kaikkien Etelä-Ossetian ja Abhasian lopullista asemaa koskevien päätösten ehtona on oltava kansainvälisen oikeuden perusperiaatteiden noudattaminen, vuoden 1975 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen päätösasiakirja (Helsingin päätösasiakirja) mukaan luettuna, erityisesti pakolaisten palaamisen ja heidän omaisuutensa kunnioittamisen sekä vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisen osalta;

4.   tuomitsee Venäjän paheksuttavat ja suhteettomat sotilaalliset toimet ja tunkeutumisen syvälle Georgian alueelle, mikä loukkaa kansainvälistä oikeutta; korostaa, että Venäjällä ei ole legitiimiä syytä hyökätä Georgiaan, miehittää osia siitä ja uhata kaataa demokraattisen maan hallitus;

5.   pahoittelee summittaisesta voimankäytöstä johtuneita ihmishenkien menetyksiä ja inhimillisiä kärsimyksiä kaikkien konfliktin osapuolten keskuudessa;

6.   on syvästi huolissaan venäläisten miinojen vaikutuksesta Georgian sosiaaliseen ja taloudelliseen toimintaan ja erityisesti Kaspin lähellä sijaitsevan rautatiesillan räjäyttämisestä 16. elokuuta 2008 Tbilisistä Potiin johtavan keskeisen rautatielinjan varrella sekä räjähdyksestä, joka kohdistui 24. elokuuta 2008 Gorin lähistöllä polttoainejunaan, joka kuljetti kazakstanilaista raakaöljyä vietäväksi Potin kautta; korostaa, että kummatkin toimet loukkasivat tulitaukoa koskevia sitoumuksia;

7.   toistaa uskovansa vahvasti periaatteeseen, jonka mukaan millään kolmannella maalla ei ole veto-oikeutta suhteessa toisen maan päätökseen liittyä johonkin kansainväliseen järjestöön tai liittoumaan tai oikeutta horjuttaa demokraattisesti valittua hallitusta;

8.   korostaa, että Euroopan ja Venäjän kumppanuuden on perustuttava eurooppalaisen yhteistyön perussääntöihin, joita ei tueta pelkillä sanoilla vaan teoilla;

9.   pitää kiitettävänä EU:n puheenjohtajavaltion tehokkuutta ja nopeutta, joilla se reagoi tähän konfliktiin, sekä jäsenvaltioiden osoittamaa yhtenäisyyttä kumpaakin osapuolta koskevissa välitystoimissa, joiden avulla ne pystyivät allekirjoittamaan tulitaukosopimuksen; suhtautuu tässä suhteessa myönteisesti Eurooppa-neuvoston edellä mainitun ylimääräisen kokouksen päätelmiin;

10.   kehottaa voimakkaasti Venäjää kunnioittamana kaikkia EU:n diplomaattisten ponnistelujen tuloksena saavutetun ja allekirjoitetun aseleposopimuksen sitoumuksia, alkaen sen joukkojen täydellisestä ja välittömästä vetäytymisestä itse Georgian alueelta sekä sen sotilaallisen läsnäolon vähentämisestä Etelä-Ossetiassa ja Abhasiassa näillä alueilla ennen konfliktin syttymistä rauhanturvaajina toimineiden venäläisjoukkojen tasolle; tuomitsee laajat ryöstelyt, joihin Venäjän miehitysjoukot ja niiden mukana olevat palkkasoturit ovat syyllistyneet;

11.   vaatii tekemään pikaisesti riippumattoman kansainvälisen tutkimuksen tosiasioiden selvittämiseksi ja tiettyjen väitteiden selkeyttämiseksi entisestään;

12.   pyytää kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ratifioinutta Georgiaa ja Venäjän viranomaisia antamaan tukensa kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjänvirastolle ja tekemään sen kanssa täyttä yhteistyötä näiden traagisten tapausten ja siviileihin konfliktin aikana kohdistettujen iskujen tutkimiseksi, jotta vastuukysymykset voidaan selvittää ja vastuussa olevat saattaa oikeuden eteen;

13.   kehottaa Venäjän ja Georgian viranomaisia antamaan kaikki tiedot siitä, millä alueilla niiden asevoimat ovat käyttäneet rypälepommeja, jotta miinanraivaus voidaan käynnistää välittömästi ja jotta näin voidaan välttää uudet viattomat siviiliuhrit ja auttaa asuinseudultaan siirtymään joutuneiden turvallista palaamista;

14.   kehottaa EU:ta, Natoa ja sen jäseniä käyttämään yhteisen kannan pohjalta kaikki mahdollisuudet saada Venäjän hallitus noudattamaan kansainvälistä oikeutta, joka on välttämätön edellytys vastuulliselle roolille kansainvälisessä yhteisössä; muistuttaa Venäjää sen vastuusta YK:ssa veto-oikeutta käyttävänä valtana maailmanlaajuisen rauhan ja järjestyksen puolesta;

15.   kehottaa neuvostoa ja komissiota tarkistamaan Venäjän-politiikkaansa, jos Venäjä ei täytä tulitaukosopimuksesta johtuvia sitoumuksiaan; tukee näin ollen Eurooppa-neuvoston päätöstä lykätä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta käytäviä neuvotteluita, kunnes Venäjän joukot ovat vetäytyneet 7. elokuuta 2008 edeltäviin asemiinsa;

16.   kehottaa komissiota esittämään Georgian kanssa tehtäviä sopimuksia, jotka koskevat viisuminsaannin helpottamista ja takaisinottoa ja jotka ovat vähintään yhtä laajoja kuin Venäjän kanssa tehdyt sopimukset;

17.   kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan Etelä-Ossetiasta ja Abhasiasta harjoitettavaa taloudellista toimintaa varten tapahtuvaa viisumien myöntämistä;

18.   tuomitsee voimakkaasti georgialaisten pakkosiirrot Etelä-Ossetiasta ja Abhasiasta ja kehottaa Etelä-Ossetian ja Abhasian tosiasiassa valtaa käyttäviä viranomaisia varmistamaan muualle siirretyn siviiliväestön turvallisen paluun kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti;

19.   suhtautuu myönteisesti Etyjin aloitteisiin aseistamattomien tarkkailijoiden lukumäärän lisäämiseksi; kehottaa vahvistamaan entisestään Georgiassa toimivaa Etyjin valtuuskuntaa, jolla on oltava täysi vapaus liikkua kaikkialla maassa, ja rohkaisee EU:n jäsenvaltioita tukemaan näitä ponnisteluita;

20.   kehottaa EU:ta osallistumaan merkittävällä panoksella kaavailtuun kansainväliseen konfliktinratkaisumekanismiin ja panee siksi tyytyväisenä merkille Eurooppa-neuvoston päätöksen käynnistää Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (ETPP) tarkkailuoperaatio, jolla tuetaan YK:n ja Etyjin operaatioita, ja pyytääYK:lta tai Etyjiltä valtuutusta ETPP-operaatiota varten;

21.   suhtautuu myönteisesti siihen, että EU tukee aktiivisesti ja jatkuvasti kaikkia kansainvälisiä ponnisteluita, jotta konfliktiin löydetään rauhanomainen ja kestävä ratkaisu, ja erityisesti neuvoston sitoumukseen tukea kaikkia YK:n, Etyjin ja muiden ponnisteluja konfliktin ratkaisemiseksi; suhtautuu myönteisesti erityisesti päätökseen nimittää EU:n erityisedustaja Georgian kriisiä varten;

22.   suhtautuu myönteisesti siviileille tarkoitettuun komission 6 miljoonan euron suuruiseen nopeaan humanitaariseen apupakettiin, jota on tuettava lisävaroin paikan päällä tehdyn tarpeita koskevan arvion perusteella; huomauttaa, että konfliktin jälkiseurausten vuoksi jälleenrakentamiseen tarvitaan kiireellisesti apua;

23.   suhtautuu myönteisesti neuvoston päätökseen kutsua koolle kansainvälisen lahjoittajien konferenssi Georgian jälleenrakentamiseksi ja kehottaa neuvostoa ja komissiota tutkimaan mahdollisuuksia perustaa merkittävä EU-ohjelma tukemaan taloudellisesti sodasta kärsineiden Georgian alueiden jälleenrakentamista sekä varmistamaan EU:n voimakkaampi poliittinen läsnäolo maassa ja koko alueella;

24.   kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia sallimaan humanitaarisen avun täysimittaisen ja esteettömän pääsyn uhreille, mukaan luettuna pakolaiset ja maan sisällä siirtymään joutuneet henkilöt;

25.   katsoo, että pyrkimyksessä Georgian konfliktin ratkaisujen löytämiseen yhdessä muiden Etelä-Kaukasian ratkaisemattomien konfliktien kanssa hyödytään konfliktinratkaisumekanismien lisääntyvästä kansainvälistymisestä; ehdottaa siksi, että EU kutsuu koolle "Taka-Kaukasian rauhankonferenssin" tämän prosessin avainelementtinä; katsoo, että tällaisessa konferenssissa olisi keskusteltava kansainvälisistä takeista kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien täysimääräistä noudattamista varten ja demokratian edistämisestä kansainvälisen oikeuden kautta; korostaa, että konferenssin olisi myös tarjottava mahdollisuus kuulla Kaukasian alueella edustamattomina olevien tai hiljennettyjen ryhmien ääniä;

26.   kehottaa neuvostoa ja komissiota kehittämään Euroopan naapuruuspolitiikkaa edelleen siten, että se paremmin vastaa itäisten kumppaniemme tarpeita, mukaan luettuna EU:lla Mustallamerellä olevan panoksen vahvistaminen, käsittelemään parlamentin EEAplus-ehdotusta tai ruotsalais-puolalaista ehdotusta itäisestä kumppanuudesta sekä nopeuttamaan vapaakauppa-alueen perustamista erityisesti Georgian, Ukrainan ja Moldovan osalta; huomauttaa, että EU:n viisumipolitiikan vapauttamisessa näiden maiden osalta on otettava huomioon se, että Venäjälle on myönnetty niitä paremmat ehdot tällä alalla;

27.   korostaa, että lukuisat ongelmat Etelä-Kaukasuksen alueella liittyvät toisiinsa ja että on tarpeen saada aikaan vakaussopimuksen muodossa laadittava kattava ratkaisu tärkeimpien ulkoisten toimijoiden myötävaikutuksella; korostaa, että on tarpeen tehostaa yhteistyötä Mustanmeren alueen naapurimaiden kanssa luomalla erityinen institutionaalinen ja monenkeskinen mekanismi, kuten Mustanmeren unioni, ja järjestämällä Etelä-Kaukasuksen aluetta käsittelevä kansainvälinen turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi; kehottaa komissiota siksi tekemään Euroopan parlamentille ja neuvostolle erityisen ehdotuksen siitä, että laaditaan Mustanmeren aluetta koskevat monenkeskiset puitteet, Turkki ja Ukraina mukaan luettuina; katsoo, että naapurimaat kuten Kazakstan olisi otettava mukaan koko alueen vakauden ja energiavirtojen edun vuoksi;

28.   muistuttaa, että Nato sopi Bukarestin huippukokouksessa 3. huhtikuuta 2008, että Georgiasta tulee liittoutuman jäsen;

29.   korostaa, että Georgian on tärkeää parantaa EU:n energian toimitusvarmuutta luomalla vaihtoehto Venäjän energiansiirtoreitille; katsoo, että on ratkaisevan tärkeää suojella tehokkaasti nykyisiä infrastruktuureja, kuten Baku–Tbilisi–Ceyhan-öljyputkea, ja kehottaa komissiota tarjoamaan Georgialle kaiken tarvittavan tuen tässä suhteessa; toivoo, että EU sitoutuu voimakkaasti sekä poliittisesti että talousarvion kautta Nabuccon öljyputkihankkeeseen, jonka EU on tunnustanut ensisijaiseksi hankkeeksi ja joka kulkisi Georgian alueen kautta ja olisi varteenotettavin vaihtoehto hankkeille, joita toteutetaan yhteistyössä Venäjän kanssa ja jotka kaikki mahdollisesti johtavat jäsenvaltioiden kasvavaan taloudelliseen riippuvuuteen Venäjästä;

30.   kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan pyrkimyksiä saada aikaan todellinen EU:n yhteinen energiapolitiikka, johon kuuluu muun muassa tarve monipuolistaa toimituskanavia;

31.   katsoo, että Etelä-Kaukasuksen yhteistyössä ei pitäisi olla kyse EU:n ja Venäjän välisistä yksinomaisista vaikutusalueista ("spheres of interest");

32.   katsoo, että EU:n rooli tässä kriisissä korostaa tarvetta vahvistaa Euroopan ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja uskoo, että Lissabonin sopimus, mukaan luettuna korkean edustajan asettaminen, solidaarisuuslauseke ja EU:n energiavarmuuspolitiikka, muodostavat oikean tavan toteuttaa tämä;

33.   korostaa, että on tarpeen turvata vakaus Etelä-Kaukasuksen alueella, ja kehottaa Armenian ja Azerbaidžanin hallituksia tukemaan tämän tavoitteen saavuttamista ja samalla noudattamaan kaikkia kansainvälisiä sitoumuksiaan;

34.   toteaa, että moniarvoisen ja demokraattisen hallinnon periaate, toimivat oppositiopuolueet sekä ihmisoikeuksien ja kansalaisoikeuksien kunnioittaminen muodostavat parhaat takeet vakaudelle koko Etelä-Kaukasuksen alueella;

35.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Venäjän federaation ja Georgian presidenteille ja parlamenteille, Natolle, Etyjille sekä Euroopan neuvostolle.

(1) EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 429.
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0572.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0253.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0538.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0016.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0017.
(7) EUVL L 157, 17.6.2008, s. 110.
(8) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0309.
(9) Euroopan unionin neuvosto, asiakirja 12594/08.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö