Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2615(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0374/2008

Iesniegtie teksti :

B6-0374/2008

Debates :

PV 01/09/2008 - 22
CRE 01/09/2008 - 22

Balsojumi :

PV 03/09/2008 - 7.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0397

Pieņemtie teksti
PDF 198kWORD 45k
Trešdiena, 2008. gada 3. septembris - Brisele
Eiropas līgumtiesību modelis
P6_TA(2008)0397B6-0374/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 3. septembra rezolūcija par kopīgu Eiropas līgumtiesību modeli

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2007. gada 12. decembra rezolūciju par Eiropas Savienības līgumtiesībām,(1)

–   ņemot vērā 2006. gada 7. septembra rezolūciju par Eiropas līgumtiesībām,(2)

–   ņemot vērā Parlamenta 2006. gada 23. marta rezolūciju par Eiropas līgumtiesībām un acquis pārskatīšanu: turpmākā virzība,(3)

–   ņemot vērā Parlamenta 1989. gada 26. maija rezolūciju,(4) 1994. gada 6. maija rezolūciju,(5) 2001. gada 15. novembra rezolūciju(6) un 2003. gada 2. septembra rezolūciju(7)

–   ņemot vērā Komisijas 2007. gada 25. jūlija ziņojumu "Otrais progresa ziņojums par kopējo modeli"(COM(2007)0447),

–   ņemot vērā 2008. gada 18. aprīļa Tieslietu un iekšlietu Ministru padomes pausto nostāju,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā akadēmiskais kopīgā Eiropas līgumtiesību modeļa projekts(8) tika iesniegts Komisijai 2007. gada beigās;

B.   tā kā kopīgā Eiropas līgumtiesību modeļa projektu patlaban novērtē dažu akadēmisku grupu tīkls, tostarp "Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francaise" un "Société de législation comparée", kas jau ir publicējušas "Principes contractuels communs" un "Terminologie contractuelle commune"(9)

C.   tā kā Komisija ir uzsākusi starptautisku atlases procedūru, lai noteiktu, kuras kopējā Eiropas līgumtiesību projekta daļas tiks iekļautas nākamajā dokumentā, piemēram, Komisijas Baltajā grāmatā par kopīgu modeli (KM);

D.   tā kā kopēja līgumsaistību modeļa projekts ir galvenokārt akadēmisks dokuments savukārt iespējamā to daļu atlase, kas jāiekļauj nākamajā Komisijas dokumentā, ir ļoti politisks pasākums,

1.   atzinīgi vērtē kopējā līgumtiesību modeļa projekta iesniegšanu un sagaida galīgo akadēmisko kopējā līgumtiesību projektu, kas jāiesniedz Komisijai līdz 2008. gada beigām;

2.   aicina Komisiju iesniegt precīzu un pārskatāmu plānu par to, kā tiks organizēta un saskaņota atlases procedūra, lai sagatavotu Komisijas dokumentu, jo īpaši attiecībā uz iesaistītajiem Ģenerāldirektorātiem (ĢD);

3.   aicina Komisiju nodrošināt, lai kopīgā līgumtiesību modeļa projekts būtu pieejams pēc iespējas vairākās valodās, lai nodrošinātu tā pieejamību visiem ieinteresētajiem dalībniekiem;

4.   aicina Komisiju izskatīt projekta nodošanu Tiesiskuma, brīvības un drošības ĢD, pilnīgi iesaistot visu citus attiecīgos ĢD, jo KM pārsniedz patērētāju līgumtiesības, kā arī, lai nodrošinātu nepieciešamos materiālus un cilvēku resursus;

5.   uzsver, ka Komisijas dokuments būs Eiropas Savienības iestāžu un visu ieinteresēto dalībnieku lēmumu pamats attiecībā uz KM turpmākajiem mērķiem, tā saturu un saistošo ietekmi, sākot no nesaistoša tiesību instrumenta līdz Eiropas līgumtiesību fakultatīva instrumenta pamatam;

6.   uzskata, ka neatkarīgi no KM turpmākā veidola, jāievieš pasākumi, lai nodrošinātu, ka tas tiek regulāri atjaunināts, lai tiktu ņemtas vērā izmaiņas dalībvalstu līgumtiesībās;

7.   norāda, ka pieņemot jebkādu lēmumu par KM saturu, Komisijai jāņem vērā Padomes 2008. gada 18. aprīļa paziņojums par to, ka KM jābūt labākas likumdošanas instrumentam, ar ko izveido nesaistošas pamatnostādnes tiesību aktu izstrādātājiem, kas pielietojamas Kopienā;

8.   iesaka šādā gadījumā, veidot pēc iespējas plašāka mēroga KM, kā arī to, ka šajā posmā vajadzētu saglabāt visu saturu vai materiālus;

9.   atkārtoti uzsver, ka neseno darbsemināru par KM rezultāti jāatspoguļo visās atlases procedūrās; uzsver, ka turpmākajām apspriedēm jābūt plašām un tām jāgarantē līdzsvarots attiecīgo dalībnieku;

10.   iesaka attiecīgās KM daļas iekļaut jebkurā turpmākajā Komisijas tiesību aktu priekšlikumā vai paziņojumā saistībā ar līgumtiesībām, lai nodrošinātu, ka Kopienas likumdevējs tās ņem vērā, ja KM daļas izmanto kā nesaistošu tiesību normu;

11.   norāda, ka pieņemot lēmumu par KM saturu, Komisijai jāpatur prātā, ka KM var būt kas vairāk nekā tikai tiesību instruments un var kļūt par fakultatīvu instrumentu;

12.   iesaka, ja turpmākais KM, iespējams, būs fakultatīvs instruments, tā darbību attiecināt uz tām jomām, kurās Kopienas likumdevējs ir aktīvi darbojies vai, iespējams, aktīvi darbosies tuvākajā nākotnē, vai tām jomām, kuras cieši saistītas ar līgumtiesībām; iesaka visus fakultatīvo instrumentu pamatā izmantot kopīgā Eiropas līgumtiesību modeļa projektu, uzskata, ka jebkurā gadījumā jānodrošina, ka fakultatīvā instrumenta vispārējā saskaņotība atlases procesā netiktu apdraudēta;

13.   uzstāj, ka ar Parlamentu jāapspriežas un tas jāiesaista visās atlases procedūrās, kuru rezultātā tiks izstrādāts nākamais Komisijas dokuments par KM;

14.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) Pieņemtie teksti, P6_TA(2007)0615.
(2) OV C 305 E, 14.12.2006., 247. lpp.
(3) OV C 292 E, 1. 12.2006., 109. lpp.
(4) OV C 158, 26.6.1989., 400. lpp.
(5) OV C 205, 25.7.1994., 518. lpp.
(6) OV C 140 E, 13.6.2002., 538. lpp.
(7) OV C 76 E, 25.3.2004., 95. lpp.
(8) Von Bar, Clive, Schulte-Nölke et al. (red.) Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law - Draft Common Frame of Reference (DCFR), 2008.
(9) B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud, krājuma "Droit privé comparé et européen'" 6. un 7. sējums, 2008.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika