Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/2615(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0374/2008

Texte depuse :

B6-0374/2008

Dezbateri :

PV 01/09/2008 - 22
CRE 01/09/2008 - 22

Voturi :

PV 03/09/2008 - 7.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0397

Texte adoptate
PDF 202kWORD 45k
Miercuri, 3 septembrie 2008 - Bruxelles
Cadrul comun de referinţă pentru dreptul european al contractelor
P6_TA(2008)0397B6-0374/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 3 septembrie 2008 referitoare la cadrul comun de referinţă pentru dreptul european al contractelor

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţia sa din 12 decembrie 2007 privind dreptul european al contractelor(1),

–   având în vedere rezoluţia sa din 7 septembrie 2006 privind dreptul european al contractelor(2),

–   având în vedere rezoluţia sa din 23 martie 2006 privind dreptul european al contractelor şi revizia acquis-ului: calea de urmat (3)

–   având în vedere rezoluţiile sale din 26 mai 1989(4) , 6 mai 1994(5) , 15 noiembrie 2001(6) şi 2 septembrie 2003(7) ,

–   având în vedere Raportul Comisiei din 25 iulie 2007 intitulat "Al doilea raport de activitate privind cadrul comun de referinţă" (COM(2007)0447),

–   având în vedere poziţia definită de Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne din 18 aprilie 2008,

–   având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât proiectul academic de Cadru Comun de Referinţă (PCCR)(8) a fost înaintat Comisiei la sfârşitul lui 2007;

B.   întrucât PCCR este momentan supus unui proces de evaluare de către o reţea alcătuită din diverse grupuri academice, dintre care Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Francaise şi Société de législation compareé au publicat deja studiile'Principii contractuale comune" şi "Terminologie contractuală comună"(9) ;

C.   întrucât Comisia a lansat un proces de selecţie internă cu scopul de a identifica părţile din PCCR ce vor fi introduse într-un document viitor al Comisiei, spre exemplu în Cartea Albă privind cadrul comun de referinţă (CCR);

D.   întrucât PCCR este doar un document academic şi selecţia părţilor din PCCR ce vor fi eventual introduse în viitorul document al Comisiei este un exerciţiu cu un amplu caracter politic,

1.   salută prezentarea PCCR şi aşteaptă ca versiunea definitivă a studiului academic PCCR să fie înaintată Comisiei până la sfârşitul lui decembrie 2008;

2.   solicită Comisiei să prezinte un plan precis şi transparent asupra modului de organizare şi coordonare a procedurii de selecţie din care va rezulta documentul Comisiei, în special cu privire la toate direcţiile generale implicate;

3.   solicită Comisiei să se asigure că PCCR va fi disponibil în cât mai multe limbi relevante pentru a garanta că va fi accesibil tuturor părţilor interesate;

4.   solicită Comisiei să analizeze posibilitatea atribuirii proiectului către Direcţia Generală Justiţie, Libertate şi Securitate, cu implicarea deplină a tuturor DG-urilor relevante, din moment ce CCR cuprinde mai mult decât dreptul contractelor pentru consumatori, precum şi să pună la dispoziţie resursele umane şi materiale necesare;

5.   subliniază că documentul Comisiei va constitui baza pe care instituţiile europene şi toate părţile interesate îşi vor întemeia decizia în ceea ce priveşte viitorul scop al CCR, conţinutul şi efectul său juridic, care poate varia de la un instrument legislativ cu caracter neobligatoriu până la crearea bazelor pentru un instrument opţional în dreptul european al contractelor;

6.   consideră că, indiferent de forma ulterioară a CCR, trebuie instituite măsuri care să garanteze actualizarea periodică a acestuia, pentru a răspunde astfel schimbărilor şi evoluţiei pe plan naţional a dreptului contractelor;

7.   subliniază că, atunci când ia o decizie cu privire la conţinutul CCR, Comisia ar trebui să ţină cont de declaraţia din 18 aprilie 2008 a Consiliului conform căreia CCR ar trebui să fie "un instrument conceput pentru o mai bună legiferare" constituind "un ansamblu de orientări generale neobligatorii ce urmează să fie utilizate de legiuitorila nivel comunitar;"

8.   sugerează că, în acest caz, CCR ar trebui să fie cât mai cuprinzător, fără a fi necesară în această etapă excluderea unei părţi din conţinutul său sau din materialele sale;

9.   subliniază, încă o dată, că rezultatul recentelor ateliere de lucru privind CCR ar trebui să se reflecte în orice procedură de selecţie; subliniază că viitoarele consultări ar trebui să fie extinse şi să garanteze contribuţia echilibrată a tuturor părţilor interesate;

10.   sugerează că, în cazul care CCR va fi utilizat ca un instrument legislativ cu caracter neobligatoriu, părţile relevante ar trebui anexate oricărei propuneri legislative viitoare sau comunicări făcute de către Comisie care priveşte dreptul contractelor, pentru a garanta faptul că legislatorul comunitar va ţine cont de ele;

11.   subliniază că, atunci când ia o decizie cu privire la conţinutul CCR, Comisia ar trebui să ţină cont de faptul că CCR ar putea reprezenta mai mult decât un simplu instrument legislativ şi ar putea deveni un instrument opţional;

12.   sugerează că, dacă forma viitoare a CCR va fi cea a unui instrument opţional, acesta va trebui să se limiteze la acele domenii în care legislatorul comunitar a fost deja activ sau este probabil să fie activ în viitorul apropiat, sau care sunt strâns legate de dreptul contractelor; sugerează că orice instrument opţional ar trebui să aibă ca bază PCCR; consideră că, în toate cazurile, ar trebui să se asigure că procedura de selecţie nu va periclita coerenţa globală a instrumentului opţional;

13.   insistă asupra faptului că Parlamentul ar trebui să fie consultat pe deplin şi implicat în orice procedură de selecţie ce va conduce la viitorul document al Comisiei privind CCR;

14.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.

(1) Texte adoptate, P6_TA(2007)0615.
(2) JO C 305 E, 14.12.2006, p. 247.
(3) JO C 292 E, 1.12.2006, p. 109.
(4) JO C 158, 26.6.1989, p. 400.
(5) JO C 205, 25.7.1994, p. 518.
(6) JO C 140 E, 13.6.2002, p. 538.
(7) JO C 76 E, 25.3.2004, p. 95.
(8) Ediţia Von Bar, Clive, Schulte-Nölke et al. Principii, definiţii şi norme standard ale dreptului privat european - Proiectul de Cadru Comun de Referinţă (PCCR), 2008.,.
(9) B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud, dir. Colecţia "Droit privé compare et européen", Volumele 6 şi 7.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate