Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 10. april 2008 - Bruselj
 Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali ***I
 Evropska migracijska mreža *
 Sprememba standardne finančne uredbe za izvajalske agencije, pooblaščene za upravljanje programov Skupnosti *
 Okvirna finančna uredba za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 *
 Orodja za upravljanje ribištva na podlagi pravic
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (Malta in Portugalska)
 Smernice za proračunski postopek 2009: oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII in IX
 Program Eurostars***I
 Raziskovalni sklad za premog in jeklo *
 Ribolovne dejavnosti ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostop plovil tretjih držav do voda Skupnosti *
 Tibet
 Poročilo o napredku Hrvaške v letu 2007
 Boju proti raku v razširjeni Evropski uniji
 Vmesni pregled šestega okoljskega akcijskega programa
 Kulturne industrije v Evropi
 Evropska kulturna agenda v času globalizacije
 Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi – možnosti za ukrepanje EU (Zelena knjiga)
 Umor borca za človekove pravice Munirja Saida Thaliba
 Podnaslavljanje vseh javnih televizijskih programov v EU
Besedila (360 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov