Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 22. april 2008 - Strasbourg
 Terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet *
 Ombudsmandens statut
 Organdonation og -transplantation
 Frivilligt arbejde
 EIB's årsberetning 2006
 Decharge 2006: Sektion III, Kommissionen
 Decharge 2006: Sektion I, Europa-Parlamentet
 Decharge 2006: Sektion II, Rådet
 Decharge 2006: Sektion IV, Domstolen
 Decharge 2006: Sektion V, Revisionsretten
 Decharge 2006: Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
 Decharge 2006: Sektion VII, Regionsudvalget
 Decharge 2006: Sektion VIII, Den Europæiske Ombudsmand
 Decharge 2006: Sektion IX, Den Europæiske tilsynsførende for databeskyttelse
 Decharge 2006: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
 Decharge 2006: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
 Decharge 2006: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
 Decharge 2006: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
 Decharge 2006: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
 Decharge 2006: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug
 Decharge 2006: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
 Decharge 2006: Det Europæiske Genopbygningsagentur
 Decharge 2006: Det Europæiske Miljøagentur
 Decharge 2006: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
 Decharge 2006: Det Europæiske Lægemiddelagentur
 Decharge 2006: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
 Decharge 2006: Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur
 Decharge 2006: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
 Decharge 2006: Det Europæiske Jernbaneagentur
 Decharge 2006: Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed
 Decharge 2006: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser
 Decharge 2006: Eurojust
 Decharge 2006: Det Europæiske Politiakademi
 Decharge 2006: den 6., 7., 8. og 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)
 Decharge 2006: Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed
 Bekæmpelse af gadehjemløshed
Tekster (1137 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik