Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 22 april 2008 - Straatsburg
 Grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit *
 Statuut van de Europese ombudsman
 Orgaandonatie en -transplantatie: beleidsmaatregelen op EU-niveau
 Rol van vrijwilligerswerk als bijdrage aan de economische en sociale cohesie
 Jaarverslag EIB 2006
 Kwijting 2006: algemene begroting, afdeling III, Commissie
 Kwijting 2006: algemene begroting EU, Europees Parlement
 Kwijting 2006: algemene begroting EU, Raad
 Kwijting 2006: algemene begroting EU, Hof van Justitie
 Kwijting 2006: algemene begroting EU, Rekenkamer
 Kwijting 2006: algemene begroting EU, Europees Economisch en Sociaal Comité
 Kwijting 2006: algemene begroting EU, Comité van de Regio's
 Kwijting 2006: algemene begroting EU, Europese Ombudsman
 Kwijting 2006: algemene begroting EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
 Kwijting 2006: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
 Kwijting 2006: Europese Stichting voor opleiding
 Kwijting 2006: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)
 Kwijting 2006: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie
 Kwijting 2006: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
 Kwijting 2006: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving
 Kwijting 2006: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (voorheen het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat)
 Kwijting 2006: Europees Bureau voor wederopbouw
 Kwijting 2006: Europees Milieuagentschap
 Kwijting 2006: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk
 Kwijting 2006: Europees Geneesmiddelenbureau
 Kwijting 2006: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
 Kwijting 2006: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid
 Kwijting 2006: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart
 Kwijting 2006: Europees Spoorwegbureau
 Kwijting 2006: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)
 Kwijting 2006: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex)
 Kwijting 2006: EUROJUST
 Kwijting 2006: Europese Politieacademie
 Kwijting 2006: algemene begroting EU, zesde, zevende, achtste en negende Europesees Onwikkelingsfonds (EOF)
 Kwijting 2006: Europese GNSS-toezichtautoriteit
 Uit de wereld helpen van dakloosheid
Teksten (1221 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid