Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 22 kwietnia 2008 r. - Strasburg
 Współpraca transgraniczna w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej *
 Statut Rzecznika Praw Obywatelskich
 Dawstwo i przeszczepianie narządów: działania polityczne na poziomie UE
 Rola wolontariatu w kształtowaniu spójności gospodarczej i społecznej
 Roczne sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2006
 Budżet na rok 2006 - Sekcja III Komisja: ramy i priorytety budżetowe na rok 2009
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, Sekcja I - Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja II - Rada
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja IV Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium z rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja V- Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja VII - Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2006: budżet ogólny WE, sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2006 Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy
 Absolutorium za rok 2006 Europejska Fundacja Kształcenia
 Absolutorium za rok 2006 Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
 Absolutorium za rok 2006: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2006 Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
 Absolutorium za rok 2006 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
 Absolutorium za rok 2006 Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii
 Absolutorium za rok 2006 Europejska Agencja Odbudowy
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Ochrony Środowiska
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Leków
 Absolutorium za rok 2006: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
 Absolutorium za rok 2006 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Kolejowa
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji
 Absolutorium za rok 2006: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej
 Absolutorium za rok 2006: Eurojust
 Absolutorium za rok 2006: Europejskie Kolegium Policyjne
 Absolutorium za rok 2006: szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty Europejski Fundusz Rozwoju (EFR)
 Absolutorium za rok 2006: Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS)
 Rozwiązanie kwestii bezdomności
Teksty (1223 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności