Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 22. apríla 2008 - Štrasburg
 Cezhraničná spolupráca v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti *
 Výkon funkcie ombudsmana
 Darcovstvo orgánov a transplantácie: politické kroky na úrovni EÚ
 Prínos dobrovoľníckej práce pre hospodársku a sociálnu súdržnosť
 Výročná správa EIB za rok 2006
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel III - Komisia
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel I - Európsky parlament
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel II - Rada
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel IV - Súdny dvor
 Absolutórium za rok 2006:všeobecný rozpočet EÚ, oddiel V - Dvor audítorov
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor
 Absolutórium za rok 2006:všeobecný rozpočet EÚ, oddiel VII - Výbor regiónov
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel VIII - Európsky ombudsman
 Absolutórium za rok 2006: všeobecný rozpočet EÚ, oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
 Absolutórium za rok 2006: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok
 Absolutórium za rok 2006: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
 Absolutórium za rok 2006: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
 Absolutórium za rok 2006: Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie
 Absolutórium za rok 2006: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
 Absolutórium za rok 2006: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
 Absolutórium za rok 2006: Agentúra Európskej únie pre základné práva (predtým Európske stredisko pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie)
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre obnovu
 Absolutórium za rok 2006: Európska enviromentálna agentúra
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre lieky
 Absolutórium za rok 2006: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
 Absolutórium za rok 2006: Európska námorná bezpečnostná agentúra
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
 Absolutórium za rok 2006: Európska železničná agentúra
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií
 Absolutórium za rok 2006: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie
 Absolutórium za rok 2006: EUROJUST
 Absolutórium za rok 2006: Európska policajná akadémia
 Absolutórium za rok 2006: šiesty, siedmy, ôsmy a deviaty Európsky rozvojový fond (ERF)
 Absolutórium za rok 2006: Európsky úrad pre dohľad nad GNSS
 Problém pouličného bezdomovstva
Texty (1203 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia