Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 23. aprill 2008 - Strasbourg
 EÜ ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu protokolli sõlmimine ***
 Asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamine liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuste suhtes (konsortsiumid) (kodifitseeritud versioon) *
 Vahendusmenetluse teatavad aspektid tsiviil- ja kaubandusasjades ***II
 Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmid (EGNOS ja Galileo) ***I
 Direktiivi 2003/109/EÜ reguleerimisala laiendamine rahvusvahelise kaitse saajatele *
 Roheline raamat kodanikuühiskonna rolli kohta Euroopa Liidu uimastipoliitikas
 Mitmeaastase finantsraamistiku kohandamine
 10. Euroopa Arengufondi programmitöö rakendamine
 Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi 2007. aasta eduaruanne
 Hiina poliitika ja selle mõju Aafrikale
Tekstid (192 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika