Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 23. huhtikuuta 2008 - Strasbourg
 Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja ***
 Perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltaminen linjaliikennettä harjoittavien varustamoiden sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin (konsortiot) (kodifioitu toisinto) *
 Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla ***II
 Eurooppalaiset satelliittinavigointiohjelmat (EGNOS ja Galileo) ***I
 Direktiivin 2003/109/EY soveltamisalan laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä *
 Vihreä kirja kansalaisyhteiskunnan roolista Euroopan unionin huumepolitiikassa
 Monivuotisen rahoituskehyksen mukauttaminen
 Kymmenennen Euroopan kehitysrahaston ohjelmatyö ja täytäntöönpano
 Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2007 edistymiskertomus
 Kiinan politiikka ja sen vaikutukset Afrikkaan
Tekstit (208 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö