Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Sreda, 23. april 2008 - Strasbourg
 Sklenitev Protokola k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji ***
 Uporaba člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) (kodificirana različica) *
 Mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah ***II
 Evropski satelitski radionavigacijski programi (EGNOS in Galileo) ***I
 Razširitev področja uporabe Direktive 2003/109/ES na upravičence do mednarodne zaščite *
 Vloga civilne družbe v politiki na področju drog v EU
 Prilagoditev večletnega finančnega okvira
 Načrtovanje izvedbe 10. Evropskega razvojnega sklada
 Poročilo o napredku Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v letu 2007
 Politika Kitajske in njen vpliv na Afriko
Besedila (192 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov