Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/2598(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0373/2008

Indgivne tekster :

B6-0373/2008

Forhandlinger :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Afstemninger :

PV 03/09/2008 - 7.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0400

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 35k
Onsdag den 3. september 2008 - Bruxelles
Kloning af dyr til fødevareforsyning
P6_TA(2008)0400B6-0373/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 3. september 2008 om kloning af dyr til fødevarer

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at protokollen om beskyttelse af dyr og dyrevelfærd kræver, at Fællesskabet og medlemsstaterne i fuldt omfang tager hensyn til dyrevelfærdsbehov i forbindelse med udformning og gennemførelse af landbrugs- og forskningspolitikker,

B.   der henviser til, at kloningsprocedurer udviser en lav overlevelsesprocent for overførte embryoner og klonede dyr, idet mange klonede dyr dør i de tidlige stadier af livet af hjerte-kar-sygdomme, immundefekter, leversvigt, åndedrætsproblemer og nyre- og muskelskeletabnormiteter,

C.   der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 2008 at graden af kloners dødelighed og sygelighed er højere end i naturligt producerede dyr, og at aborter sent i graviditeten og graviditetsproblemer kan påvirke rugemødrenes sundhed,

D.   der henviser til, at Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi (EGE), på baggrund af det nuværende omfang af lidelser og sundhedsproblemer hos rugemødre og dyrekloner, sætter spørgsmålstegn ved, om kloning af dyr til fødevarer er etisk begrundet, og ser ikke nogen overbevisende argumenter, der kan berettige produktion af fødevarer af kloner og disses afkom,

E.   der henviser til, at der ifølge Rådets Direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål(1), ikke må anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre de berørte dyr lidelse eller skade (bilag, punkt 20),

F.   der henviser til, at kloning i betydelig grad ville mindske den genetiske mangfoldighed inden for husdyrbestandene og øge muligheden for, at hele bestande bliver udryddet af sygdomme, som de er følsomme over for,

G.   der henviser til, at EFSA den 24. juli 2008 offentliggjorde en videnskabelig udtalelse om følgevirkningerne af kloning af dyr for fødevaresikkerhed, dyresundhed og -velfærd og miljøet, hvori den konkluderede, at sundheden og velfærden hos et betydeligt antal klonede dyr var negativt påvirket, ofte i alvorlig grad og med dødelig udgang,

H.   der henviser til, at hovedformålet med kloning er at skabe mangfoldige eksemplarer af dyr med hurtige vækstrater eller høj ydelse, men at den traditionelle selektive avl allerede har ført til benproblemer og kardiovasculære funktionsfejl hos hurtigtvoksende grise og halten, mastitis og for tidlig slagtning af højtydende kvæg; der ligeledes henviser til, at kloning af de hurtigst voksende og højst ydende dyr vil føre til sundheds- og velfærdsproblemer på endnu højere plan,

I.   der henviser til, at udover at følgevirkninger af kloning af dyr til fødevarer ikke er blevet tilstrækkelig undersøgt, udgør den en alvorlig trussel mod den europæiske landbrugsmodels ansigt udadtil og substans, som er baseret på produktkvalitet, miljøvenlige principper og respekt for strenge dyrevelfærdsbetingelser,

1.   opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om at forbyde følgende til fødevareformål: i) kloning af dyr, ii) opdræt af klonede dyr eller disses afkom, iii) omsætning af kød eller mejeriprodukter stammende fra klonede dyr eller disses afkom og iv) import af klonede dyr, disses afkom, sæd eller embryoer fra klonede dyr eller disses afkom og kød eller mejeriprodukter stammende fra klonede dyr eller disses afkom, under hensyntagen til anbefalinger fra EFSA og EGE;

2.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik