Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/2598(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0373/2008

Esitatud tekstid :

B6-0373/2008

Arutelud :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Hääletused :

PV 03/09/2008 - 7.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0400

Vastuvõetud tekstid
PDF 103kWORD 32k
Kolmapäev, 3. september 2008 - Brüssel
Loomade toiduks kloonimine
P6_TA(2008)0400B6-0373/2008

Euroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta resolutsioon loomade toiduks kloonimise kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et loomade kaitset ja heaolu käsitlevas protokollis nõutakse ühenduselt ja liikmesriikidelt, et nad järgiksid täielikult loomade heaolu nõudeid põllumajandus- ja teadusuuringute poliitika sõnastamisel ja rakendamisel;

B.   arvestades, et kloonimisprotsessis jäävad ellu vähesed siirdatud embrüod ja kloonitud loomad, sest paljud kloonitud loomad surevad varasel eluetapil südame-veresoonkonna, immuunsüsteemi või maksapuudulikkuse, hingamisteede probleemide, neerude või skeleti-lihassüsteemi arenguhäirete tõttu;

C.   arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet on oma 2008. aasta arvamuses jõudnud järeldusele, et kloonide suremus ja haigestumus on suurem kui loomulikul teel sündinud loomadel ning tiinuse katkemine hilises staadiumis ja terviserikked mõjutavad tõenäoliselt asendusemade heaolu;

D.   arvestades asendusemasloomade ja kloonitud loomade kannatuste ja tervisehäirete praegust taset, mistõttu eetika teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma peab küsitavaks, kas loomade toiduks kloonimine on eetiliselt põhjendatud, ja leiab, et puuduvad veenvad argumendid kloonitud loomadest ja nende järeltulijatest toiduainete tootmiseks;

E.   arvestades, et nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivis 98/58/EÜ, mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset(1) sätestatakse, et "sellist looduslikku või kunstlikku aretamist või aretusmeetodeid, mis põhjustavad või tõenäoliselt põhjustavad loomadele kannatusi või vigastusi, ei tohi kasutada" (lisa punkt 20);

F.   arvestades, et kloonimisega vähendataks oluliselt kariloomade populatsiooni geneetilist mitmekesisust ning suurendataks võimalust, et teatavatele haigustele vastuvõtlikkuse tõttu hukkub kogu kari,

G.   arvestades, et Euroopa Toiduohutusamet avaldas 24. juulil 2008. aastal teadusliku arvamuse loomade kloonimise mõjude kohta toiduohutusele, loomade tervishoiule ja heaolule ning keskkonnale, milles ta tegi järelduse, et märgatava osa kloonitud loomade tervis ja heaolu olid kahjustatud, sageli tõsiselt ja surmavalt;

H.   arvestades, et kui kloonimise peamine eesmärk on toota kiire kasvumäära või hea tootlikkusega loomadest palju koopiaid, siis tavapärase valikaretusega on kiiresti kasvavate sigade puhul juba põhjustatud probleeme jalgadega ja südame-veresoonkonna talitlushäireid ning hea tootlikkusega lehmade puhul lonkamist, udarapõletikku ja enneaegset praakimist; ning arvestades, et kõige kiiremini kasvavate ja suurima tootlikkusega loomade kloonimine põhjustab veelgi suuremaid probleeme tervise ja heaoluga;

I.   arvestades, et lisaks tõsiasjale, et loomade toiduks kloonimise mõjusid ei ole piisavalt uuritud, ohustab see tõsiselt ka Euroopa põllumajandusmudeli kuvandit ja olemust, mis põhineb tootekvaliteedil, keskkonnasäästlikel põhimõtetel ning loomade heaolu tagavate rangete tingimuste järgimisel,

1.   palub komisjonil esitada ettepanek keelata toidu saamise eesmärgil (i) loomade kloonimine, (ii) kloonitud loomade või nende järeltulijate kasvatamine, (iii) kloonitud loomadest või nende järeltulijatest valmistatud liha- või piimatoodete turuleviimine ja (iv) kloonitud loomade, nende järeltulijate, kloonitud loomade või nende järeltulijate sperma ja embrüote ning kloonitud loomadest või nende järeltulijatest valmistatud liha- või piimatoodete import, võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ning teaduse ja uute tehnoloogiate eetika Euroopa töörühma soovitusi;

2.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) EÜT L 221, 8.8.1998, lk 23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika