Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2598(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0373/2008

Predkladané texty :

B6-0373/2008

Rozpravy :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 03/09/2008 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0400

Prijaté texty
PDF 195kWORD 39k
Streda, 3. septembra 2008 - Brusel
Klonovanie zvierat na zabezpečenie potravín
P6_TA(2008)0400B6-0373/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. septembra 2008 o klonovaní zvierat na zabezpečenie potravín

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže z Protokolu o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat vyplýva požiadavka, aby Spoločenstvo a členské štáty pri vypracúvaní a vykonávaní poľnohospodárskych a výskumných politík venovali plnú pozornosť požiadavkám týkajúcim sa dobrých životných podmienok zvierat,

B.   keďže postupy klonovania vykazujú nízku mieru prežitia prenesených embryí a klonovaných zvierat, pričom veľa klonovaných zvierat zahynie v raných štádiách života na kardiovaskulárne zlyhanie, nedostatočnú imunitu, zlyhanie pečene, dýchacie problémy a abnormality obličiek a podporno-pohybovej sústavy,

C.   keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) sa vyjadril vo svojom stanovisku z roku 2008, že miera úmrtnosti a chorobnosti klonovaných zvierat je vyššia než v prípade pohlavne rozmnožovaných zvierat a keďže straty a poruchy vo vysokom štádiu gravidity pravdepodobne ovplyvnia životné podmienky náhradných matiek,

D.   keďže vzhľadom na súčasnú mieru utrpenia a zdravotných problémov náhradných matiek a živočíšnych klonov vyjadrila Európska skupina pre etiku v oblasti vedy a nových technológií (EGE) pochybnosti o tom, či je klonovanie zvierat na zabezpečenie potravín oprávnené z etického hľadiska, pričom nevidí presvedčivé argumenty na zdôvodnenie výroby potravín z klonovaných zvierat a ich potomstva,

E.   keďže v smernici Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely(1) sa uvádza, že "prirodzené alebo umelé rozmnožovanie alebo rozmnožovacie postupy, ktoré ktorémukoľvek z dotknutých zvierat spôsobujú alebo pravdepodobne spôsobujú utrpenie alebo poranenia, sa nesmú vykonávať" (príloha, bod 20),

F.   keďže klonovaním by sa výrazne znížila genetická rôznorodosť v populáciách hospodárskych zvierat a zvýšila by sa pravdepodobnosť, že celé stáda vymrú na choroby, na ktoré sú náchylné,

G.   keďže EFSA 24. júla 2008 uverejnil vedecké stanovisko k dôsledkom klonovania zvierat na zabezpečenie potravín, zdravotný stav a dobré životné podmienky zvierat ako aj na životné prostredie, v ktorom dospelo k záveru, že v prípade veľkého počtu klonovaných zvierat došlo k nepriaznivým, často závažným alebo smrteľným účinkom na ich zdravotný stav a dobré životné podmienky,

H.   keďže napriek tomu, že prvoradým účelom klonovania je vytvoriť viacero kópií rýchlorastúcich alebo vysokoúžitkových zvierat, aj v rámci tradičného selektívneho chovu už boli zaznamenané poruchy končatín a kardiovaskulárneho systému u rýchlorastúcich ošípaných a krívanie, mastitída a predčasné utrácanie vysokoúžitkového dobytka; a keďže klonovanie najrýchlejšie rastúcich a najviac úžitkových zvierat povedie k ešte vyššiemu výskytu problémov súvisiacich so zdravotným stavom a životnými podmienkami,

I.   keďže popri skutočnosti, že sa dostatočne nepreštudovali dôsledky klonovania zvierat na zabezpečenie potravín, predstavuje tento postup vážnu hrozbu pre obraz a podstatu európskeho poľnohospodárskeho modelu, ktorý je založený na kvalite výrobkov, zásadách rešpektujúcich životné prostredie a dodržiavaní prísnych pravidiel na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat,

1.   vyzýva Komisiu, aby predložila návrh zakazujúci na účely zabezpečenia výživy (i) klonovanie zvierat, (ii) chov klonovaných zvierat alebo ich potomstva, (iii) uvádzanie mäsových alebo mliečnych výrobkov z klonovaných zvierat alebo ich potomstva na trh a (iv) dovoz klonovaných zvierat, ich potomstva, semena a embryí z klonovaných zvierat alebo ich potomstva a mäsových alebo mliečnych produktov z klonovaných zvierat alebo ich potomstva, berúc do úvahy odporúčania EFSA a EGE;

2.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia