Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2038(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0199/2008

Pateikti tekstai :

A6-0199/2008

Debatai :

PV 02/09/2008 - 16
CRE 02/09/2008 - 16

Balsavimas :

PV 03/09/2008 - 9.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0401

Priimti tekstai
PDF 278kWORD 56k
Trečiadienis, 2008 m. rugsėjo 3 d. - Briuselis
Rinkodaros ir reklamos įtaka moterų ir vyrų lygybei
P6_TA(2008)0401A6-0199/2008

2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl rinkodaros ir reklamos įtakos moterų ir vyrų lygybei (2008/2038(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, ypač į jos 2 straipsnį, 3 straipsnio 2 dalį ir 152 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Bendrijos acquis moterų teisių ir lyčių lygybės srityje,

–   atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo 15 d. Pekine vykusios Ketvirtosios pasaulinės konferencijos moterų klausimais priimtą veiksmų platformą ir savo 2000 m. gegužės 18 d. rezoliuciją dėl Pekino veiksmų platformos tęsimo(1),

–   atsižvelgdamas į 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (Garso ir vaizdo žiniasklaidos paslaugų direktyva)(2),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo(3),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Moterų ir vyrų lygybės gairės 2006–2010" (COM(2006)0092) ir su juo susijusį poveikio vertinimą (SEC(2006)0275),

–   atsižvelgdamas į savo 1997 m. liepos 25 d. rezoliuciją dėl moterų diskriminacijos reklamose(4),

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją 1557 (2007) dėl moterų įvaizdžio reklamoje,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 23-24 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos patvirtintą Europos lyčių lygybės paktą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto (A6-0199/2008) pranešimą,

A.   kadangi socializacija (mokykloje, šeimoje ir socialinėje bei kultūrinėje aplinkoje) – tai tapatybę, vertybes, įsitikinimus ir požiūrį stiprinantis procesas, kurio metu asmeniui suteikiama vieta ir vaidmuo visuomenėje, kurioje jis/ji užauga; kadangi tapatybės suvokimas yra itin svarbus siekiant suprasti, kaip šis procesas vyksta,

B.   kadangi reikėtų dėti daugiau pastangų, kad tiek mokykloje, tiek namuose vaikai kuo anksčiau būtų raginami saikingai ir atsakingai žiūrėti televizorių bei naudoti naujas technologijas,

C.   kadangi lyčių pagrindu diskriminuojantys ir (arba) žeminantys pranešimai reklamoje ir įvairūs lyčių pagrindu kuriami stereotipai sudaro kliūtis vystytis moderniai ir lygiavertei visuomenei,

D.   kadangi stereotipai gali skatinti elgesį, kuris lemia priskyrimą tam tikrai grupei,

E.   kadangi reklama ir rinkodara atspindi kultūrą, taip pat prisideda ją kuriant,

F.   kadangi reklama yra rinkos ekonomikos sudedamoji dalis ir vienas iš realybės aspektų, su kuriuo kasdien susiduria kiekvienas žmogus,

G.   kadangi reklamoje kartais gali būti pateikiamas karikatūrinis moterų ir vyrų gyvenimo vaizdas,

H.   kadangi lyčių diskriminacija žiniasklaidoje vis dar labai dažna ir kadangi lyčių stereotipų formavimas reklamoje ir žiniasklaidoje gali būti vertinamas kaip šios diskriminacijos dalis,

I.   kadangi kuriant lyčių stereotipus reklamoje vaizduojamas nelygus lyčių jėgos padalijimas,

J.   kadangi visi visuomenės sluoksniai turėtų priešintis lyčių stereotipams, kad būtų skatinama moterų ir vyrų lygybė ir bendradarbiavimas asmeniniame ir viešajame gyvenime,

K.   kadangi jau nuo pačių pirmųjų vaiko socializacijos metų lyčių stereotipai gali prisidėti prie lyčių diskriminacijos, dėl kurios visam gyvenimui sustiprėja moterų ir vyrų nelygybės suvokimas ir atsiranda lyčių pagrindu sukurtos klišės,

L.   kadangi lyčių stereotipų formavimas nepageidaujamas, dėl jų darbo rinka suskirstoma į profesijas lyčių pagrindu ir moterys paprastai uždirba mažiau nei vyrai,

M.   kadangi visuomenė turi dėti pastangų ir siekti vengti kartoti lyčių stereotipus; kadangi atsakomybę už tai turi prisiimti visos šalys,

N.   kadangi reikia pašalinti kliūtis, trukdančias vyrus ir moteris teigiamai vaizduoti visose socialinėse situacijose,

O.   kadangi vaikai yra ypač pažeidžiama grupė, nes pasitiki ne tik autoritetais, bet ir mitų, televizijos laidų, iliustruotų knygelių (įskaitant ugdomąją medžiagą), televizijos žaidimų, žaislų reklamos ir kitais herojais; kadangi vaikai mokosi imituodami ir mėgdžiodami tai, ką jie ką tik patyrė; kadangi dėl šios priežasties lyčių stereotipai reklamoje turi įtakos asmens vystymuisi ir pabrėžia supratimą, kad pagal asmens lytį nusprendžiama, kas galima, o ko ne,

P.   kadangi įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis pateikiama reklama sudaro mūsų kasdienio gyvenimo dalį; kadangi itin svarbu, kad reklamai žiniasklaidoje būtų taikomos etiškai ir (arba) teisiškai privalomos galiojančios taisyklės ir (arba) elgesio kodeksai, siekiant neleisti reklamos metu propaguoti lyčių stereotipais pagrįstų ir smurtą kurstančių diskriminacinių bei žeminančių pranešimų,

Q.   kadangi atsakingai kuriama reklama gali turėti teigiamos įtakos visuomenės nuomonei tokiais klausimais kaip "kūno įvaizdis", "lyčių vaidmuo" ir "būti normaliu"; kadangi reklama gali būti veiksminga stereotipų šalinimo ir nugalėjimo priemonė,

1.   pabrėžia, kad svarbu moterims ir vyrams suteikti tas pačias galimybes nepaisant lyties tobulinti save kaip asmenybę;

2.   pažymi, kad nepaisant įvairių Bendrijos programų, kuriomis siekiama skatinti lyčių lygybę, vyrų ir moterų stereotipai ir toliau visur klesti;

3.   pažymi, kad tolesni tyrimai padėtų išsiaiškinti, kaip lyčių stereotipai reklamoje susiję su lyčių nelygybe;

4.   ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti šiais tyrimais ir jų rezultatais bei juos išplatinti;

5.   pabrėžia, kad svarbu, jog valstybės narės laikytųsi įsipareigojimų, kuriuos jos prisiėmė pasirašydamos pirmiau minėtą Europos lyčių lygybės paktą;

6.   ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares laikytis įvairiose Bendrijos programose, pvz., EQUAL, numatytų gairių bei gairių, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas lyčių lygybei;

7.   ragina Tarybą ir Komisiją stebėti, kaip įgyvendinamos galiojančios Bendrijos teisės nuostatos lyčių diskriminacijos ir neapykantos dėl lyties kurstymo klausimais;

8.   ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares rengti sąmoningumo didinimo programas, skirtas kovai su užgauliojimais dėl lyties ir žeminančiu moterų bei vyrų vaizdavimu žiniasklaidoje ir rinkodaroje;

9.   ragina valstybes nares tirti moterų ir vyrų įvaizdį reklamoje ir rinkodaroje bei teikti informaciją apie tai;

10.   pabrėžia, kad stereotipai reklamoje per vaikams skirtas televizijos laidas yra ypatinga problema, nes gali turėti įtakos lyčių socializacijai, taigi ir pačių vaikų požiūriui į save, šeimos narius ir išorinį pasaulį;

11.   pažymi, kad kovojant su lyčių stereotipais žiniasklaidoje ir reklamoje turėtų būti taikomos švietimo strategijos ir priemonės siekiant ugdyti vaikų suvokimą ir paauglių gebėjimą kritiškai vertinti;

12.   pabrėžia, kad mokyklų sistema turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį ugdant vaikų gebėjimą kritiškai vertinti įvaizdžius ir visą žiniasklaidą apskritai, kad būtų išvengta pražūtingų rinkodaroje ir reklamoje nuolat pabrėžiamų lyčių stereotipų padarinių;

13.   pažymi, kad siekiant lyčių lygybės reikia kvestionuoti tradicinius lyčių vaidmenis;

14.   ypač atkreipia dėmesį į tai, kad reikia pašalinti pranešimus, kurie nesuderinami su žmogaus orumu ir kurie viešina lyčių stereotipus iš vadovėlių, žaislų, vaizdo ir kompiuterinių žaidimų, interneto ir naujų informacijos ir ryšių technologijų (IRT), taip pat iš reklamos įvairioje žiniasklaidoje;

15.   išreiškia didelį susirūpinimą dėl tokiuose leidiniuose kaip vietos laikraščiai, kurie lengvai prienami vaikams ir jų skaitomi, spausdinamų seksualinių paslaugų reklamų, kurios stiprina stereotipą, kad moteris yra daiktas;

16.   pažymi, kad reikia nuolat organizuoti mokymus žiniasklaidos specialistams ir kartu su jais rengti visuomenei skirtas sąmoningumo didinimo priemones neigiamo lyčių stereotipų poveikio klausimu;

17.   atkreipia dėmesį į tai, kad vaikai ir paaugliai vis daugiau žiūri televizorių ir naudojasi naujosiomis technologijomis ir kad tai vyksta nuo labai ankstyvo amžiaus ir kad vis auga televizoriaus žiūrėjimas be priežiūros;

18.   pažymi, kad idealaus kūno vaizdavimas rinkodaroje ir reklamoje gali turėti neigiamos įtakos moterų ir vyrų, ypač paauglių bei tų, kurie linkę turėti mitybos sutrikimų, tokių kaip nervinė anoreksija ir nervinė bulimija, savęs vertinimui; ragina reklamuotojus atsargiai rinktis itin plonas moteris gaminių reklamai;

19.   ragina valstybes nares tinkamomis priemonėmis garantuoti, kad rinkodara ir reklama užtikrintų pagarbą žmogaus orumui ir asmens vientisumui ir nebūtų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai diskriminuojanti, nekurstytų neapykantos dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos ir kad joje nebūtų medžiagos, kurioje, sprendžiant pagal šias sąvokas, skatinamas arba giriamas smurtas prieš moteris arba jam pritariama;

20.   pripažįsta kai kurių valstybių narių žiniasklaidos reguliavimo institucijų atliktą darbą – lyčių stereotipų poveikio tyrimą – ir ragina visų valstybių narių reguliavimo institucijas pasidalyti pažangiąja patirtimi šiais klausimais;

21.   primena Komisijai, kad minėtoje Direktyvoje 2004/113/EB, Komisijai ją pirmą kartą pasiūlius, taip pat buvo reglamentuojamas diskriminacijos žiniasklaidoje klausimas; ragina Komisiją sustiprinti kovą su tokio pobūdžio diskriminacija;

22.   pabrėžia, kad reikia pateikti lyčių požiūriu gerų pavyzdžių žiniasklaidoje ir reklamos pasaulyje, rodančių, kad pokyčiai galimi ir pageidautini; mano, kad visos valstybės narės turėtų oficialiai įsteigti apdovanojimą, kurį reklamos pramonė ir visuomenė skirtų už reklamą, geriausiai laužančią lyčių stereotipus ir sustiprinančią teigiamą arba daugiau vertės suteikiantį moterų, vyrų ar jų tarpusavio santykių įvaizdį;

23.   pabrėžia, kad būtina per žiniasklaidą – įvairioms amžiaus grupėms skirtuose leidiniuose ir laidose – skleisti lyčių lygybės principus siekiant populiarinti pažangiąją patirtį ir pagarbą lyčių skirtumams;

24.   pabrėžia, kad reikia diskutuoti apie rinkodarą ir reklamą bei jų vaidmenį kuriant ir įtvirtinant lyčių stereotipus;

25.   ragina valstybes nares parengti ir vykdyti švietimo iniciatyvas, pagrįstas tolerancija ir bet kokių stereotipų vengimu, siekiant atitinkamomis švietimo programomis ugdyti lyčių lygybės kultūrą;

26.   pabrėžia, kad reikia panaikinti lyčių stereotipus;

27.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 59, 2001 2 23, p. 258.
(2) OL L 298, 1989 10 17, p. 23.
(3) OL L 373, 2004 12 21, p. 37.
(4) OL C 304, 1997 10 6, p. 60.

Teisinė informacija - Privatumo politika