Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0243(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0248/2008

Indgivne tekster :

A6-0248/2008

Forhandlinger :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Afstemninger :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0402

Vedtagne tekster
PDF 9kWORD 35k
Torsdag den 4. september 2008 - Bruxelles
Adfærdskodeks for edb-reservationssystemer ***I
P6_TA(2008)0402A6-0248/2008
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 4. september 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer (KOM(2007)0709 - C6-0418/2007 - 2007/0243(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0709),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71 og 80, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0418/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0248/2008),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 4. september 2008 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2008 om en adfærdskodeks for edb-reservationssystemer og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2299/89
P6_TC1-COD(2007)0243

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning ved førstebehandlingen til den endelige retsakt, forordning (EF) nr. 80/2008).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik