Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0243(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0248/2008

Esitatud tekstid :

A6-0248/2008

Arutelud :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Hääletused :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0402

Vastuvõetud tekstid
PDF 187kWORD 79k
Neljapäev, 4. september 2008 - Brüssel
Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend ***I
P6_TA(2008)0402A6-0248/2008
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul (KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0709);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 71 ja artikli 80 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0418/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A6-0248/2008),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2008 toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2299/89
P6_TC1-COD(2007)0243

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 80/2009) lõplikule kujule.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika