Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0243(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0248/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0248/2008

Keskustelut :

PV 03/09/2008 - 18
CRE 03/09/2008 - 18

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 7.1
CRE 04/09/2008 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0402

Hyväksytyt tekstit
PDF 184kWORD 32k
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel
Tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevat käytännesäännöt ***I
P6_TA(2008)0402A6-0248/2008
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 4. syyskuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä (KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0709),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 71 artiklan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0418/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A6-0248/2008),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 4. syyskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2008 antamiseksi tietokonepohjaisia paikanvarausjärjestelmiä koskevista käytännesäännöistä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2299/89 kumoamisesta
P6_TC1-COD(2007)0243

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o 80/2009.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö