Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0067(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0317/2008

Predložena besedila :

A6-0317/2008

Razprave :

Glasovanja :

PV 04/09/2008 - 7.2
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0403

Sprejeta besedila
PDF 301kWORD 66k
Četrtek, 4. september 2008 - Bruselj
Upravičenost srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti*
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2008 o predlogu Sklepa Sveta o upravičenosti srednjeazijskih držav v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES o odobritvi jamstva Skupnosti Evropski investicijski banki za izgube pri posojilih in jamstvih za projekte zunaj Skupnosti (KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0172),

–   ob upoštevanju člena 181a Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0182/2008),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. februarja 2008 o strategiji EU za srednjo Azijo(1),

–   ob upoštevanju strategije EU za novo partnerstvo s srednjo Azijo, ki je bila sprejeta na Evropskem svetu 21. in 22. junija 2007,

–   ob upoštevanju zadeve C-155/07, Evropski parlament proti Svetu Evropske unije, ki je v postopku pred Sodiščem Evropskih skupnosti,

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenja Odbora za mednarodno trgovino (A6-0317/2008),

1.   odobri spremenjeni predlog Komisije;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   poziva Komisijo, naj umakne svoj predlog, če bo Sklep 2006/1016/ES, ki je v postopku pred Sodiščem Evropskih skupnosti, razveljavljen;

6.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Priznana je potreba, da se posojila EIB v srednji Aziji osredotočijo na projekte oskrbe z energijo in prenosa energije, ki bodo služili tudi interesom energije EU.
Sprememba 2
Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 b (novo)
(3b)  Glede projektov v zvezi z oskrbo z energijo in prometom mora biti financiranje EIB v srednji Aziji v skladu s cilji politike EU o raznovrstnosti energetskih virov in Kjotskih zahtev ter mora pospeševati varovanje okolja.
Sprememba 3
Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 c (novo)
(3c)  Financiranje EIB v srednji Aziji mora biti v skladu z zunanjo politiko EU in jo podpirati, vključno z njenimi posebnimi regionalnimi cilji, ter mora prispevati k splošnemu cilju razvoja ter utrjevanja demokracije in pravne države, cilju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanja mednarodnih sporazumov o okolju, katerih podpisnice so Evropska skupnost ali njene države članice.
Sprememba 4
Predlog sklepa
Uvodna izjava 3 d (novo)
(3d)  EIB mora zagotoviti, da so posamezni projekti predmet trajnostne presoje vpliva, ki se opravi neodvisno od sponzorjev projekta in EIB.
Sprememba 5
Predlog sklepa
Uvodna izjava 4
Prevladujoče makroekonomske razmere v državah Srednje Azije, zlasti pa stanje na področju zunanjih financ in vzdržnosti dolga, so se v zadnjih letih izboljšale zaradi visoke gospodarske rasti in preudarnih makroekonomskih politik, zato je treba tem državam omogočiti dostop do financiranja EIB;
Prevladujoče makroekonomske razmere v državah Srednje Azije, zlasti pa stanje na področju zunanjih financ in vzdržnosti dolga, so se v zadnjih letih izboljšale zaradi visoke gospodarske rasti in preudarnih makroekonomskih politik, zato je treba tem državam omogočiti dostop do financiranja EIB. Vendar pa za njihovo upravičenost do posojil EIB ne smejo obstajati predpogoji: te države morajo pokazati jasen napredek pri vzpostavljanju pravne države, svobode govora in medijev ter svobode nevladnih organizacij, pa tudi pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja, kot je označeno v sporazumih EU o partnerstvu in sodelovanju. Zoper njih ne smejo potekati sankcije EU zaradi kršitev človekovih pravic, na tem področju pa morajo tudi bistveno napredovati, kot je bilo zahtevano v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 20 februarja 2008 o strategiji EU za srednjo Azijo1.
___________________
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0059.
Sprememba 6
Predlog sklepa
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)  Dejavnosti dajanja posojil morajo podpirati cilj politike EU za spodbujanje stabilnosti v regiji.
Sprememba 10
Predlog sklepa
Člen 1
Kazahstan, Kirgiška republika, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan so upravičeni do financiranja EIB na podlagi jamstva Skupnosti v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES.
Kazahstan, Kirgiška republika, Tadžikistan in Turkmenistan so upravičeni do financiranja EIB na podlagi jamstva Skupnosti v skladu s Sklepom Sveta 2006/1016/ES. Uzbekistan bo upravičen takoj, ko bo EU odpravila sankcije za to državo.
Sprememba 7
Predlog sklepa
Člen 1 a (novo)
Člen 1a
Sporazum o jamstvu med Komisijo in EIB, kot je predviden v členu 8 Sklepa Sveta 2006/1016/ES, določa podrobne določbe in postopke za jamstvo Skupnosti in vsebuje pogoje z jasnimi merili glede spoštovanja človekovih pravic.
Sprememba 8
Predlog sklepa
Člen 1 b (novo)
Člen 1b
(3f)  Komisija na podlagi informacij, ki jih prejme od EIB, letno pripravi in posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu oceno in poročilo o financiranju EIB, ki se izvaja na podlagi tega sklepa. Financiranje EIB mora vsebovati oceno prispevka financiranja EIB k doseganju ciljev zunanje politike EU in zlasti prispevek k splošnemu cilju razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države, cilju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spoštovanju mednarodnih sporazumov o okolju, katerih podpisnice so Evropska skupnost ali njene države članice.
Sprememba 9
Predlog sklepa
Člen 1 c (novo)
Člen 1c
EIB zagotovi, da so okvirni sporazumi med banko in zadevnimi državami na voljo javnosti ter da so na voljo ustrezne in pravočasne informacije, ki jim omogočajo, da v celoti sodelujejo v procesu sprejemanja odločitev.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0059.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov