Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2621(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0377/2008

Debatai :

PV 03/09/2008 - 15
CRE 03/09/2008 - 15

Balsavimas :

PV 04/09/2008 - 7.5
CRE 04/09/2008 - 7.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0406

Priimti tekstai
PDF 233kWORD 82k
Ketvirtadienis, 2008 m. rugsėjo 4 d. - Briuselis
Gimdyvių sveikata
P6_TA(2008)0406RC-B6-0377/2008

2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl gimdyvių mirtingumo problemos prieš 2008 m. rugsėjo 25 d. vyksiantį JT aukšto lygio renginį, skirtą Tūkstantmečio vystymosi tikslams

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo mėn. JT Tūkstantmečio aukščiausiojo lygio susitikimo metu patvirtintus Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT),

–   atsižvelgdamas į 2008 m. birželio mėn. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime, skirtame TVT, priimtą ES veiksmų planą ir jo gaires iki 2010 m.,

–   atsižvelgdamas į aukšto lygio renginį, skirtą Tūkstantmečio vystymosi tikslams aptarti, kuris vyks 2008 m. rugsėjo 25 d. JT būstinėje Niujorke,

–   atsižvelgdamas į Komisijos "ES pranešimą dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų 2000–2004" (SEC(2005)456),

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios šalies priimtas 2004 m. gruodžio 16–17 d. Briuselyje vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas, kuriose patvirtinamas visapusiškas Europos Sąjungos įsipareigojimas siekti Tūkstantmečio vystymosi tikslų ir politikos darnos,

–   atsižvelgdamas į 1959 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Vaiko teisių deklaraciją, pagal kurią "ypatinga priežiūra ir apsauga turi būti teikiama ir vaikui, ir jo motinai, įskaitant tinkamą priešgimdyminę ir pogimdyminę priežiūrą", ir į 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją, pagal kurią "Konvencijos šalys turės teikti motinoms reikalingas sveikatos apsaugos paslaugas ikigimdyminiu ir pogimdyminiu laikotarpiu",

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai "Lyčių lygybė ir galių suteikimas moterims vystomojo bendradarbiavimo srityje" (COM(2007)0100),

–   atsižvelgdamas į bendrą ES ir Afrikos strategiją, patvirtintą 2007 m. Lisabonoje vykusiame ES ir Afrikos aukščiausio lygio susitikime,

–   atsižvelgdamas į savo 2008 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės ir moterų teisių stiprinimo vystomojo bendradarbiavimo srityje(1),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. balandžio 12 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos vaidmens siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT)(2) ir 2007 m. birželio 20 d. rezoliuciją "Tūkstantmečio vystymosi tikslai. Pusiaukelė"(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl Afrikos vystymosi strategijos(4) ir į savo 2007 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl dabartinės Europos Sąjungos ir Afrikos santykių padėties(5),

–   atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine vykusią ketvirtąją pasaulinę konferenciją moterų klausimais, Pekine priimtą deklaraciją ir veiksmų platformą bei vėliau atitinkamai 2000 m. birželio 10 d. ir 2005 m kovo 11 d. neeiliniuose Jungtinių Tautų posėdžiuose "Pekinas+5" ir "Pekinas+10" priimtus baigiamuosius dokumentus pavadinimu "Dėl tolesnių veiksmų ir iniciatyvų siekiant įgyvendinti Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą",

–   atsižvelgdamas į Tarybos, Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos pasirašytą bendrą pareiškimą dėl Europos Sąjungos vystymosi politikos: "Europos konsensusas" (Europos konsensusas dėl vystymosi)(6) ir į "Europos konsensusą dėl humanitarinės pagalbos"(7),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. ir 2006 m. Jungtinių Tautų gyventojų fondo (JTGF) pranešimus dėl pasaulio demografinės padėties "Pažadėta lygybė: lyčių lygybė, reprodukcinė sveikata ir Tūkstantmečio vystymosi tikslai" bei "Vilties kelias: moterys ir migracija",

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (vystomojo bendradarbiavimo priemonė)(8),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio 25 d. įsigaliojusį Afrikos žmogaus ir tautų teisių protokolą dėl Afrikos moterų teisių, dar vadinamą Maputo protokolu, ir į 2007–2010 m. Maputo veiksmų planą dėl žemyno lytinės ir reprodukcinės sveikatos ir teisių politikos gairių įgyvendinimo, kuris buvo patvirtintas per 2006 m. rugsėjo mėn. vykusį Afrikos Sąjungos sveikatos ministrų konferencijos neeilinį posėdį,

–   atsižvelgdamas į 1994 m. rugsėjo mėn. Kaire surengtą tarptautinę Jungtinių Tautų konferenciją gyventojų ir vystymosi klausimais (angl. ICPD), Kaire patvirtintą galutinį veiksmų planą ir per neeilinį Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos posėdį dėl tolesnių veiksmų siekiant įgyvendinti ICPD veiksmų programą (ICPD+5) 1999 m. priimtus vėlesnius baigiamuosius dokumentus,

–   atsižvelgdamas į Briuselio veiksmų programą ir rekomendacijas sveikatos srityje siekiant tvaraus vystymosi, kurias 2007 m. spalio mėn. Briuselyje pirmajame susitikime patvirtino Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regiono (AKR) šalių grupės sveikatos ministrai,

–   atsižvelgdamas į 1976 m. sausio 3 d. įsigaliojusį Jungtinių Tautų tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (angl. ICESCR), ypač į jo 12 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komiteto bendrąjį komentarą Nr. 14 dėl Jungtinių Tautų tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 12 straipsnio ("Teisė į aukščiausio pasiekiamo lygio sveikatos priežiūrą"),

–   atsižvelgdamas į 1981 m. rugsėjo 3 d. įsigaliojusią Jungtinių Tautų Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (angl. CEDAW),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi iš visų TVT gimdyvių sveikatos (5-asis TVT) gerinimo srityje padaryta mažiausia pažanga, tai yra vienas iš šių tikslų, kuriuos įgyvendinti iki 2015 m. mažiausiai tikėtina, ypač į pietus nuo Sacharos esančiose Afrikos šalyse,

B.   kadangi kiekvienais metais nėštumo ar gimdymo metu miršta daugiau kaip pusė milijono moterų ir 99 proc. jų miršta besivystančiose šalyse; kadangi į pietus nuo Sacharos esančiose Afrikos šalyse mirtingumo rodiklis 20 metų mažėjo vos po 0,1 proc. per metus ir esama tikimybės, kad viena iš šešiolikos moterų gali mirti nėštumo ar gimdymo metu; kadangi gimdyvių mirtingumas – tai ryškiausias su sveikata susijusių skirtumų pasauliniu mastu rodiklis,

C.   kadangi, kaip rodo patirtis ir moksliniai tyrimai gimdyvių mirtingumo srityje, gimdyvių mirtingumo rodikliai skiriasi ne tik geografiniu požiūriu, bet jie priklauso ir nuo gimdyvių gerovės, rasės ir etninės priklausomybės, gyvenamosios vietos (miestas ar kaimas), raštingumo lygio, net kalbinio ar religinio šalies susiskirstymo, taip pat ir pramoninėse šalyse, ir pagal bet kokius visuomenės sveikatos statistinius duomenis šis skirtumas yra didžiausias,

D.   kadangi G8 šalys sutarė dėl sveikatos priemonių paketo, kuriuo remiantis bus galima mokyti ir įdarbinti Afrikoje 1,5 milijono sveikatos priežiūros darbuotojų ir užtikrinti, kad 80 proc. gimdyvių gimdymo metu padėtų mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros darbuotojai, kadangi siekiant šio tikslo 36 Afrikos šalyse, kuriose sveikatos priežiūros darbuotojų ypač trūksta, sveikatos darbuotojų skaičių reikia padidinti iki 2,3  darbuotojų 1000-iui gyventojų, kadangi nieko neminima apie 10 milijardų JAV dolerių sumą, kurią, pasak pilietinės visuomenės aktyvistų, būtina skirti tam, kad kiekvienais metais būtų galima išgelbėti šešių milijonų moterų ir vaikų gyvybę,

E.   kadangi gimdyvių mirtingumas ir ligos – tai itin didelė pasaulinė sveikatos problema ir nustatyta, kad kasmet miršta maždaug 536 000 gimdyvių, be to, viena iš dvidešimties moterų patiria sunkių komplikacijų: chronines infekcijas, negalią sukeliančius sužalojimus, pvz., kai susidaro pogimdyvinės pratakos (fistulės), ar visą gyvenimą trunkančią negalią,

F.   kadangi žinoma, kodėl moterys miršta nėštumo ir gimdymo metu, nes gimdyvių mirčių priežastys bei priemonės joms išvengti yra aiškios ir gerai žinomos,

G.   kadangi gimdyvių mirtingumo priežasčių būtų galima išvengti, jei būtų sudaryta galimybė naudotis saugiomis gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugomis, veiksmingomis kontracepcijos priemonėmis, o abortai būtų atliekami teisėtai ir saugiai;

H.   kadangi gimdyvių mirčių būtų galima išvengti didinant galimybę naudotis šeimos planavimo metodais, užtikrinant galimybę gauti saugią ir kokybišką moterų sveikatos priežiūrą ir ją teikiant, ypač nėštumo ir gimdymo metu, užtikrinant skubią akušerinę priežiūrą, priežiūrą po gimdymo, taip pat gerinant moterų sveikatos būklę ir mitybą bei jų padėtį visuomenėje,

I.   kadangi šis prevencinis metodas apima moterų ir sveikatos priežiūros darbuotų mokymą, kaip nustatyti komplikacijas nėštumo ir gimdymo metu ir atitinkamai imtis tinkamos priežiūros, kadangi šiuo tikslu reikalingos atitinkamos sveikatos priežiūros įstaigos, kurias būtų galima įsteigti per tam tikrą laiką, jei būtų infrastruktūra ir transporto priemonės; be to, reikia, kad šiose netoli esančiose įstaigose kvalifikuotas personalas teiktų deramą sveikatos priežiūrą, kad jos būtų veiksmingai valdomos, joms būtų tiekiama elektra ir vanduo bei vaistai, taip pat ir kaimo vietovėse,

J.   kadangi gimdančių moterų mirties, kurios galima išvengti, atvejai – tai remiantis daugeliu tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų, įskaitant Jungtinių Tautų visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, apibrėžtos moterų ir paauglių merginų teisės į gyvenimą pažeidimas, ir kadangi gimdyvių mirčių ir ligų priežastys taip pat gali būti susijusios ir su kitais žmogaus teisių, pvz., teisės į aukščiausio pasiekiamo lygio fizinės ir psichinės sveikatos priežiūrą ar teisės nediskriminuojant gauti pagrindinę sveikatos priežiūrą, pažeidimais,

K.   kadangi teisė į apsisprendimą seksualiniais ir reprodukciniais klausimais apima teisę ištekėti, sukurti šeimą ir savanoriškai užmegzti seksualinius santykius, taip pat ir teisę nekentėti nuo seksualinio smurto ir prievartos,

L.   kadangi teikti sveikatos priežiūros paslaugas – pačioms arba per kitas įstaigas – būtina vyriausybių pareiga ir kadangi net ir ribotus išteklius turinčios vyriausybės gali imtis skubių priemonių, kurios turėtų įtakos gimdyvių sveikatai,

M.   kadangi galų gale gimdyvių mirties ir su gimdymu susijusių negalavimų priežastys yra mažiau pagrįstos praktiniais ar instituciniais aspektais, o labiau susijusios su žemu moterų vertinimu ir joms tenkančiu žemu statusu, moterys paprastai yra labiausiai skriaudžiama visuomenės grupė, kadangi pastebima, kad vienodai ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse moterų mirtingumo rodikliai yra tuo mažesni, kuo aukštesnis moterų statusas,

N.   kadangi moterys ypač pažeidžiamos nėštumo arba gimdymo metu, nes jos susiduria su keleriopa diskriminacija, įskaitant skirtingą vyrų ir moterų padėtį namų ūkyje, tradicines moteris žalojančias apeigas, smurtą prieš moteris, negalėjimą pasinaudoti su reprodukcija susijusiomis savo teisėmis, moteriškosios lyties kūdikių atsisakymą, moters pirmiausiai kaip motinos ir globėjos stereotipą; kadangi CEDAW ratifikavo visos ES valstybės narės,

O.   kadangi JT Generalinė asamblėja tikslą "iki 2015 m. užtikrinti visuotinę prieigą prie reprodukcinės sveikatos paslaugų" įtraukė kaip vieną iš tarptautinės bendrijos Tūkstantmečio vystymosi tikslų pagal 5-ąjį TVT dėl gimdyvių mirtingumo sumažinimo,

P.   kadangi ICPD metu tarptautinė bendruomenė įsipareigojo skirti naujų išteklių, o reprodukcinę sveikatą, įskaitant šeimos planavimo ir gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugas, paskelbė pagrindine prioritetine sritimi, į kurią sutelkti tarptautiniai veiksmai vystymuisi skatinti,

Q.   kadangi užuot numačius didesnę paramą, dabar šeimos planavimui bendrai skiriama žymiai mažiau donorų lėšų negu 1994 m.: 1995 m. skirta 723 mln. JAV dolerių suma sumažėjo iki 442 mln. JAV dolerių (pagal absoliučią dolerio vertę),

R.   kadangi ES nuolat ir nuosekliai įsipareigodavo siekti 5-ojo TVT – paskutinį kartą 2008 m. birželio mėn., priimdama minėtąjį ES veiksmų planą dėl TVT,

S.   kadangi nepaisant to, kad tai didelė problema ir didelis žmogaus teisių pažeidimas, gimdyvių sveikatos priežiūrai tarptautinės bendruomenės darbotvarkėje skiriama mažai dėmesio, nes didžiausias dėmesys sutelktas į veiksmus, kuriais siekiama spęsti su tam tikromis ligomis susijusias problemas, todėl gimdyvių mirtingumo klausimas nustumiamas į antrą planą, ir kadangi dėl to, jog daug žmonių serga ŽIV, lėtėja arba mažėja pažanga mažinant gimdyvių mirtingumą ir sergamumą,

1.   reiškia didelį susirūpinimą, kad gimdyvių mirtingumo mažinimo tikslas (5-ąjame TVT) – tai vienintelis TVT tikslas, kurio siekiant nepadaryta jokia pažanga nuo 2000 m., ypač į pietus nuo Sacharos esančiose Afrikos šalyse ir Pietų Azijoje, ir mirtingumo skaičiai prieš dvidešimt metų buvo tokie patys kaip dabar;

2.   nurodo, kad ne tik švietimas, bet ir tai, kad moterims suteikiama daugiau teisių, labai padeda siekti gimdyvių sveikatos gerinimo (5-asis TVT);

3.   ragina Tarybą ir Komisiją prieš JT aukščiausiojo lygio susitikimą TVT klausimu teikti pirmenybę veiksmams, kuriuos taikant siekiama 5-ojo TVT;

4.   ragina Tarybą ir Komisiją mažinti išsivysčiusių ir besivystančių šalių gimdyvių mirtingumo rodiklių skirtumus ir siekiant šio tikslo daugiau investuoti ir imtis veiksmų, kuriais būtų gerinami sveikatos priežiūros srities žmogiškieji ištekliai, skirti daugiau išteklių ir dėti daugiau pastangų gerinant sveikatos priežiūros sistemą ir pagrindinę sveikatos priežiūros infrastruktūrą, įskaitant lėšas skirtas kontrolei, stebėsenai, pagrindinėms sveikatos priežiūros sistemos funkcijoms, bendruomenės veiksmams ir kitoms būtinoms pagalbinėms funkcijoms;

5.   ragina Tarybą ir Komisiją dėti daugiau pastangų siekiant panaikinti gimdyvių mirtingumą ir sergamumą, kurių galima išvengti, parengiant, vykdant ir nuolat vertinant įgyvendinimo gaires ir veiksmų planus, kuriuose išdėstoma, kaip sumažinti pasaulinę gimdyvių mirtingumo ir sergamumo naštą, taip pat priimti teisingą, sistemingą ir nuosekliai žmogaus teisėmis grindžiamą požiūrį, kuriam sąlygas sudarytų ir kurį tinkamai paremtų veiksmingi instituciniai mechanizmai ir finansavimas;

6.   ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad, atsižvelgiant į pirminę sveikatos priežiūrą, būtų teikiama daugiau gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugų, kurios būtų grindžiamos sąmoningo pasirinkimo principu, saugios motinystės ugdymu, dėmesį sutelkiant į veiksmingą nėščiųjų priežiūrą, gimdyvių mitybos programas, tinkamą pagalbą gimdymo metu siekiant išvengti itin dažnai daromo cezario pjūvio ir suteikti skubią akušerinę pagalbą, siuntimo pas specialistą paslaugas nėštumo, gimdymo ir su nėštumo nutraukimu susijusių komplikacijų atvejais, priežiūrą po gimdymo ir šeimos planavimą;

7.   ragina Tarybą ir Komisiją skatinti, kad visos moterys galėtų naudotis išsamia informacija ir paslaugomis seksualinės ir reprodukcinės sveikatos klausimais;

8.   ragina Tarybą ir Komisiją patvirtinti ir plėtoti pripažintus gimdyvių mirtingumo mažinimo rodiklius ir gaires, įskaitant Oficialiai vystomajai pagalbai (OVP) skiriamas lėšas, ir nustatyti stebėsenos ir atskaitomybės priemones, kurios galėtų padėti nuolat tobulinti taikomą politiką ir programas;

9.   ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugos būtų pasiekiamos, prieinamos ir kokybiškos, ir skirti visas galimas lėšas su gimdyvių mirtingumu susijusiai politikai ir programoms;

10.   ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad būtų renkami patikimi ir naujausi duomenys ir būtų galima parengti priemonių, skirtų su gimdyvių mirtingumu ir ligomis susijusioms problemoms spręsti, įgyvendinimo gaires;

11.   ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti tinkamo skaičiaus gimdymo priežiūros darbuotojų mokymą, pajėgumų ugdymą ir infrastruktūrą siekiant visoms nėščioms moterims ir paauglėms merginoms užtikrinti galimybę naudotis tokių darbuotojų paslaugomis, taip pat užtikrinti, kad būtų parengtos gairės ir nacionaliniai veiksmų planai, kuriuose atsispindėtų šis tikslas;

12.   ragina intensyviau vykdyti nacionalines sveikatos programas, susijusias su ŽIV tyrimais iki nėštumo ir nėštumo metu, ŽIV užsikrėtusių nėščių moterų antiretrovirusiniu gydymu ir priemonėmis, kuriomis užkertamas kelias ŽIV, kaip antai informavimo kampanijos ir švietimas;

13.   ragina ES ir toliau imtis vadovaujančio vaidmens ir dėti pastangas bei remti su seksualine ir reprodukcine sveikata susijusias teises, toliau skiriant tokias pačias lėšas ICPD veiksmų programai įgyvendinti, ir apgailestauja, kad nors į pietus nuo Sacharos esančioje Afrikos dalyje gimdyvių mirtingumas yra didžiausias, šioje Afrikos dalyje kontraceptinių priemonių naudojimo lygis yra mažiausias pasaulyje (19 proc.), o 30 proc. visų moterų mirties atvejų šiame žemyne priežastis – nesaugūs abortai;

14.   mano, kad tam, kad iki 2015 m. būtų pasiekti su visuotinai prieinama reprodukcine sveikatos priežiūra susiję TVT, ES skiriamas lėšas reikia padidinti, nes kitaip moterys ir toliau mirs dėl nėštumo ir su juo susijusių priežasčių;

15.   ragina Tarybą ir Komisiją rengti programas ir politiką, kuriose būtų nustatyti sveikatą lemiantys veiksniai, itin svarbūs siekiant užkirsti kelią gimdyvių mirtingumui, pvz., dalyvavimas priimant sprendimus su sveikatos priežiūra susijusias klausimais, informacija seksualinės ir reprodukcinės sveikatos tema, raštingumas, mityba, nediskriminavimas ir socialinės normos, pabrėžiančios lyčių lygybę;

16.   atsižvelgdamas į pažangą mažinant gimdyvių mirtingumą, ragina Tarybą ir Komisiją aktyviai dalyvauti pasauliniuose forumuose, pvz., įgyvendinant iniciatyvą "Countdown to 2015", ir dalytis gerąja patirtimi apie programas ir politiką šioje srityje bei skatinti nuolatinę pažangą;

17.   ragina valstybes nares laikytis finansavimo įsipareigojimų, kad būtų pasiekti TVT, įskaitant 5-ąjį TVT, ir ragina Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančią valstybę narę imtis vadovaujamojo vaidmens ir rodyti pavyzdį bei užtikrinti, kad būtų skiriamos tinkamo ir nuspėjamo dydžio lėšos ir dedama daugiau pastangų siekiant išgelbėti gyvybes;

18.   primena valstybių narių įsipareigojimus iki 2015 m. pasiekti 0,7 proc. Bendrojo nacionalinio produkto (BNP) OVP lygį ir ragina valstybes nares, kurioms šiuo metu nepavyksta to padaryti, dėti daugiau pastangų;

19.   ragina šalis, kurios dar neuždraudė žalingų apeigų ir tradicijų, pvz., moters lytinių organų žalojimo, imtis veiksmų ir remti informavimo kampanijas šiais klausimais;

20.   prašo Komisiją užtikrinti, kad TVT sutartyse dėmesys visų pirma būtų skiriamas sveikatos ir švietimo sritims;

21.   apgailestauja dėl bažnyčių palaikomo kontraceptinių priemonių naudojimo draudimo, nes norint išvengti ligų ir nepageidaujamo nėštumo labai svarbu naudotis prezervatyvais,

22.   smerkia JAV taikomą vadinamąją "visuotinio nutildymo taisyklę", pagal kurią užsienio nevyriausybinėms organizacijoms, gaunančioms JAV Tarptautinės plėtros agentūros (angl. USAID) lėšų šeimos planavimo projektams, neleidžiama naudoti nuosavų, ne JAV lėšų, atliekant legalius abortus, teikiant medicinines konsultacijas arba siunčiant pacientes į nėštumo nutraukimo paslaugas teikiančias įstaigas;

23.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams, JT Generaliniams Sekretoriui, Tarpparlamentinei sąjungai ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. OECD) Vystymosi pagalbos komitetui.

(1) P6_TA(2008)0103.
(2) OL C 33 E, 2006 2 9, p. 311.
(3) OL C 146 E, 2008 6 12, p. 232.
(4) OL C 280 E, 2006 11 18, p. 475.
(5) P6_TA (2007)0483.
(6) OL C 46, 2006 2 24, p. 1.
(7) OL C 25, 2008 1 30, p. 1.
(8) OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

Teisinė informacija - Privatumo politika