Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2623(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0386/2008

Συζήτηση :

PV 04/09/2008 - 12.1
CRE 04/09/2008 - 12.1

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2008 - 13.1
CRE 04/09/2008 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0411

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 285kWORD 50k
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Πραξικόπημα στην Μαυριτανία
P6_TA(2008)0411RC-B6-0386/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με το πραξικόπημα στη Μαυριτανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβησαν μετά το πραξικόπημα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, η Επιτροπή, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση, η Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών και ό Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας,

–   έχοντας υπόψη τη δεύτερη από τότε που έγινε το πραξικόπημα επίσκεψη του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Αφρική κ. Said Djinnit στη Μαυριτανία,

–   έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Αφρικανικής Ένωσης, που καταδικάζει κάθε προσπάθεια κατάκτησης της εξουσίας δια της βίας,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα στη Μαυριτανία στις 6 Αυγούστου 2008, κατόπιν του οποίου ο Πρόεδρος της χώρας Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi εξεδιώχθη από την εξουσία από ομάδα ανωτάτων στρατηγών που αυτός είχε απολύσει την ίδια ημέρα ενωρίτερα,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2006, οι εκλογές του Ιανουαρίου 2007 για τη Γερουσία και οι προεδρικές εκλογές του Μαρτίου 2007 που ανέδειξαν πρόεδρο τον Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, είχαν θεωρηθεί τίμιες και διαφανείς από τους διεθνείς παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα των αποστολών παρατηρητών που είχαν σταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έτσι κατέστη εγγυητής της νομιμότητας αυτών των εκλογών,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από τα δυο τρίτα του Μαυριτανικού Κοινοβουλίου υπέγραψαν δήλωση στήριξης του αρχηγού του πραξικοπήματος Mohamed Ould Abdel Aziz και των άλλων στρατηγών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2008 το νομοθετικό σώμα είχε εγκρίνει ψήφο δυσπιστίας με την οποία καλούσε τον Πρόεδρο Abdallahi να ανασχηματίσει την κυβέρνησή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι 49 βουλευτές παραιτήθηκαν από το Κοινοβούλιο όταν ο Πρόεδρος Abdallahi διόρισε 12 υπουργούς που είχαν υπηρετήσει το ιδιαίτερα απεχθές προηγούμενο καθεστώς,

Δ.   εκτιμώντας ότι οι αποφάσεις για το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μέλλον της Μαυριτανίας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των εκλεγμένων αντιπροσώπων του λαού και ότι η δημοκρατία απαιτεί ισορροπία μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, που πρέπει και οι δυο να χαίρουν της εκλογικής νομιμότητας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραξικόπημα σημειώθηκε σε υποβαθμισμένο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο και ότι η ανάπτυξη είναι η καλύτερη εγγύηση επιτυχίας της δημοκρατίας,

ΣΤ.   αναγνωρίζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε για την επιστροφή των προσφύγων και την έγκριση του Νόμου ποινικοποίησης της δουλείας στη χώρα,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη τη βοήθεια της Ένωσης για τον εκδημοκρατισμό και το "πρόγραμμα στήριξης" ύψους 156 000 000 EUR για την περίοδο 2008-2013, στο πλαίσιο του 10ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, ως συμπλήρωμα στην ήδη τρέχουσα βοήθεια και στην εκ 335 000 000 EUR βοήθεια που έχει χορηγηθεί από το 1985,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Τράπεζα ανέστειλε βοήθεια ύψους 175 000 000 USD προς τη Μαυριτανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναστολή αυτών των πληρωμών θα επηρεάσει κάπου 17 εθνικά έργα στη Μαυριτανία καθώς και τη συμμετοχή της χώρας στα περιφερειακά έργα της Διεθνούς Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της ανάπτυξης της υπαίθρου, της υγείας, της εκπαίδευσης, των υποδομών, και της κατασκευής δρόμων,

Θ.   εκτιμώντας ότι η δημοκρατική Μαυριτανία θα αποτελούσε πόλο σταθερότητας σε περιοχή ιδιαίτερα ευαίσθητη, αφενός λόγω της παρουσία στη Σαχάρα, στα βορειανατολικά σύνορα με την Αλγερία και το Μαλί, της ομάδας Σαλαφιστών για το κήρυγμα και τον αγώνα που έχει γίνει η Αλ Κάϊντα του μείζονος ισλαμικού Μαγκρέμπ, και αφετέρου λόγω της ανταρσίας των Τουαρέγκ,

Ι.   εκτιμώντας ότι η "συνταγματική τάξη" στο πλαίσιο της οποίας η χούντα προσδιορίζει τις εξουσίες της και κυβερνά μέσω διαταγμάτων δεν έχει καμία νομική βάση,

1.   καταδικάζει το στρατιωτικό πραξικόπημα που πραγματοποίησαν οι Μαυριτανοί Στρατηγοί, το δεύτερο στη χώρα σε τρία χρόνια, και το οποίο παραβίασε τη συνταγματική νομιμότητα και τα δημοκρατικά διεθνώς επικυρωμένα εκλογικά αποτελέσματα· θεωρεί λυπηρή την οπισθοδρόμηση αυτή, μετά την αξιοσημείωτη πρόοδο που είχε επιτευχθεί στο θέμα του εκδημοκρατισμού και του κράτους δικαίου τα τελευταία έτη στη Μαυριτανία· ζητεί να διευθετηθούν οι τρέχουσες στη Μαυριτανία πολιτικές εντάσεις εντός του θεσμικού πλαισίου που προέκυψε από την πορεία εκδημοκρατισμού, να αποκατασταθούν δε το συντομότερο η συνταγματική τάξη και η πολιτική διακυβέρνηση·

2.   ζητεί την άμεση απελευθέρωση του Προέδρου Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi , του Πρωθυπουργού Yahya Ould Ahmed-el-Waghef και άλλων μελών της Κυβέρνησης, που εξακολουθούν να τελούν σε κατ" οίκον περιορισμό σε διάφορες περιοχές της χώρας·

3.   ζητεί να γίνει πλήρως σεβαστή η συνταγματική νομιμότητα των εξουσιών του Προέδρου και του Κοινοβουλίου της Μαυριτανίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι μηχανισμοί συγκατοίκησης μεταξύ Προέδρου και Κοινοβουλίου και οι μηχανισμοί ισορροπίας μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας πρέπει να λειτουργήσουν με πνεύμα σεβασμού προς το Σύνταγμα και εντός του συνταγματικού πλαισίου, τυχόν δε τροποποιήσεις του Συντάγματος με σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης σταθερότητας μπορούν να γίνουν μόνο σε συμφωνία με τις διατάξεις του, κατόπιν ευρέος διαλόγου μεταξύ όλων των πολιτικών δυνάμεων·

4.   θεωρεί ότι οι συνταγματικές οδοί και μέσα που απαιτούνται για να τεθεί τέλος στην κρίση θα πρέπει να προσδιοριστούν από ανοικτό και ειλικρινή διάλογο μεταξύ των κυριότερων πολιτικών δυνάμεων·

5.   επικροτεί την επιστροφή των προσφύγων, την έγκριση νόμου που ποινικοποιεί τη δουλεία, και το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των μέσων ενημέρωσης, ενώ θεωρεί λυπηρή την απουσία δημοκρατικής διευθέτησης του ανθρωπιστικού ελλείμματος και των εκτρόπων που είχαν διαπραχθεί το 1990 σε βάρος της νεγρομαυριτανικής κοινότητας, τη στιγμή που ο Πρόεδρος είχε υποσχεθεί τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής·

6.   ζητεί την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των προσφύγων που επέστρεψαν στη Μαυριτανία, με την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων που τους είχαν αφαιρεθεί·

7.   ζητεί να μην μετατραπεί ο Μαυριτανικός Λαός, που ήδη έχει πληγεί ιδιαίτερα από τις οικονομικές και επισιτιστικές κρίσεις, σε όμηρο της τρέχουσας κρίσης και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή τα προγράμματα στήριξης της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

8.   λαμβάνει γνώση των εξαγγελιών της χούντας περί νέων προεδρικών εκλογών, θεωρεί λυπηρό όμως ότι, σε αντίθεση με τη χούντα που ήταν στην εξουσία από το 2005 έως το 2007, καμία δέσμευση ουδετερότητας δεν έχει αναληφθεί· ζητεί από τις στρατιωτικές δυνάμεις που κατέλαβαν την εξουσία να δεσμευθούν το συντομότερο για κατάρτιση χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης των δημοκρατικών θεσμών σε συνεννόηση με όλες τις πολιτικές δυνάμεις·

9.   στηρίζει τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης υπέρ της επίλυσης της κρίσης δια της οδού της λογικής·

10.   ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει πολιτικό διάλογο βάσει του άρθρου 8 της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στην Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000(1), όπως αυτή τροποποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 24 Ιουνίου 2005 (Συμφωνία του Κοτονού) με σκοπό την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας, και να τηρήσει ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το αποτέλεσμα του διαλόγου αυτού· εάν ο διάλογος δεν τελεσφορήσει, ζητεί την επανενεργοποίηση του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πάγωμα της βοήθειας, εξαιρέσει της επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας·

11.   καλεί τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου να συνεχίσει να παρακολουθεί την πολιτική κατάσταση στη χώρα σε στενή συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση, και να μεριμνήσει για την ασφάλεια των πολιτών της Ένωσης·

12.   ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει το συντομότερο αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών για να συναντήσουν τους ομολόγους τους και να προτείνουν βοήθεια για την έξοδο από την κρίση·

13.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην Οικονομική Κοινότητα Δυτικοαφρικανικών Κρατών, στον Διεθνή Οργανισμό Γαλλοφωνίας, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ .

(1) ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου