Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2624(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0389/2008

Keskustelut :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0412

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 41k
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel
Hirttotuomiot Iranissa
P6_TA(2008)0412RC-B6-0389/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. syyskuuta 2008 Iranin teloituksista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat Irania ja erityisesti sen ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmansa ja varsinkin 19. kesäkuuta 2008 antamansa päätöslauselman(1), joka koskee alaikäisten rikoksentekijöiden teloituksia Iranissa,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 13. kesäkuuta 2008 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Mohammad Hassanzadehin teloituksesta,

–   ottaa huomioon julkilausuman, jonka puheenjohtajavaltio antoi Euroopan unionin puolesta 18. heinäkuuta 2008 ja joka koskee kuolemanrangaistuksen soveltamista Iranissa,

–   ottaa huomioon julkilausuman, jonka puheenjohtajavaltio antoi Euroopan unionin puolesta 29. heinäkuuta 2008 ja joka koskee 29 ihmisen teloittamista Evinin vankilassa Iranissa,

–   ottaa huomioon julkilausuman, jonka puheenjohtajavaltio antoi Euroopan unionin puolesta 25. elokuuta 2008 ja joka koskee Reza Hejazin hirttämistä,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion lausumat Behnood Shoajeen ja Bahman Soleimanianin lähestyvistä teloituksista 19. ja 28. elokuuta 2008,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen antamat päätöslauselmat ja etenkin sen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman A/RES/62/168 Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta ja 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman A/RES/62/149 kuolemanrangaistuksen käytön keskeyttämisestä,

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus), taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (TSS-sopimus), kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen ja lapsen oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joiden osapuolena Iranin islamilainen tasavalta on,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   toteaa, että Amnesty Internationalin mukaan Iranissa on tehty toistaiseksi tämän vuoden aikana vähintään 191 teloitusta, ja että vuonna 2007 Iranissa tehtiin eniten teloituksia (317) koko maailmassa lukuun ottamatta Kiinaa, vaikka ensin mainitun väestö on 18 kertaa pienempi,

B.   ottaa huomioon, että Teheranissa Evinin vankilassa teloitettiin 27. heinäkuuta 2008 samalla kertaa 29 ihmistä,

C.   ottaa huomioon, että Iranin kurdi, 16-vuotias Mohammad Hassanzadeh teloitettiin 10. kesäkuuta 2008 rikoksesta, jonka hän oli tehnyt 14-vuotiaana; ottaa huomioon, että alaikäiset rikoksentekijät Hassan Mozafari ja Rahman Shahidi teloitettiin 22. heinäkuuta 2008 ja että 19-vuotias Reza Hejazi hirtettiin 19. elokuuta 2008 syytettynä 15 vuoden iässä tehdystä murhasta; ottaa huomioon, että 19-vuotias Behnam Zare teloitettiin 26. elokuuta 2008 rikoksesta, jonka hän oli tehnyt 15-vuotiaana, joten hän oli Iranissa tämän vuoden aikana jo kuudes alaikäinen rikoksentekijä, joka on joutunut teloitettavaksi,

D.   toteaa, että Zaren ja Hejazin omaisille tai asianajajille ei ilmoitettu tulevien teloitusten ajankohdasta eikä paikasta, mikä on vastoin Iranin lakia,

E.   toteaa, että alaikäiset rikoksentekijät Amir Marollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei ja Bahman Soleimanian saattavat joutua teloitetuiksi lähitulevaisuudessa,

F.   toteaa, että alaikäisten rikoksentekijöiden teloittaminen on vastoin kansainvälistä oikeutta, kuten KP-sopimuksen 6 artiklan 5 kohdassa ja lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa todetaan; katsoo, että Iranin kuolemaantuomittujen osastolla on maan oikeudellisista velvoitteista huolimatta ainakin 130 lasta ja lapsirikollista,

G.   katsoo, että kuolemanrangaistus uhkaa yhä useammin vähemmistöjen oikeuksia puolustavia aktivisteja, kuten etniseltä taustaltaan balutšia Yaghoub Mehrnehadia, joka toimi Voice of Justice Youth -yhdistyksen johdossa ja joka teloitettiin 4. elokuuta 2008 hänen vaadittuaan julkisesti paikallisviranomaisia vastuuseen kehnosta toiminnasta,

H.   toteaa, että eräs toinen vähemmistöjen oikeuksien puolustaja, kurdiopettaja Farzad Kamangar, on tuomittu ilman näyttöä kuolemaan aseellisesta noususta valtiota vastaan,

I.   toteaa, että tunnustukset hankitaan usein kidutuksella, asianajajaa ei ole saatavilla ja oikeuden päätökset eivät täytä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistamiseksi välttämättömiä vähimmäisstandardeja,

J.   toteaa, että Iranin oikeuslaitos ilmoitti 5. elokuuta 2008 lopettavansa kuoliaaksi kivittämiset ja että siten 10 naista, joiden nimiä ei ilmoitettu, säästyisi kivittämiseltä,

K.   pitää huolestuttavana, että Iranin opposition jäsenet ja entiset jäsenet, jotka Yhdysvaltain johtamat monikansalliset joukot ovat koonneet Pohjois-Irakissa sijaitsevaan Ashrafin leiriin ja joita nämä suojelevat Geneven IV yleissopimuksen 27 artiklan mukaisesti, saattavat joutua karkotetuiksi tai heidät saatetaan palauttaa väkisin Iraniin, jossa he saattavat joutua ankaran vainon kohteiksi ja saada jopa kuolemantuomion,

1.   on erittäin pahoillaan, että Iranissa on äskettäin teloitettu useita alaikäisiä rikoksentekijöitä ja että tämän vuoksi Iran on maailman ainoa maa, jossa tämä julma ja epäinhimillinen rangaistus on käytössä vuonna 2008;

2.   muistuttaa erityisesti Soghra Najafpourin kohtalosta, sillä hän on viettänyt 19 viime vuotta elämästään kuolemaantuomittujen osastolla murhasta, joka tehtiin kun hän oli 13-vuotias;

3.   kehottaa oikeuslaitoksen johtajaa, ajatollah Mahmoud Hashemi Sharoudia järjestelmällisesti muuntamaan kaikki nuorille rikoksentekijöille langetetut kuolemantuomiot, ja vetoaa Iranin viranomaisiin, jotta ne erityisesti jättäisivät panematta toimeen Amir Marollahin, Behnood Shojaeen, Mohammed Fadaein ja Bahman Soleimanianin teloitukset;

4.   tuomitsee jyrkästi teloitusten yleistymisen ja kehottaa Iranin viranomaisia keskeyttämään kuolemanrangaistuksen käytön ja lopettamaan kuolemantuomiot Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 hyväksymän päätöslauselman mukaisesti;

5.   kehottaa uudelleen Iranin parlamentin (Majlis) jäseniä tarkistamaan pikaisesti lainsäädäntöä, jotta varmistetaan, että ketään ei teloiteta alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ja että oikeudelliseen vastuuseen joutumisen alaikäraja muutetaan kansainvälisten standardien mukaiseksi;

6.   tukee Iranin oikeudellisia pyrkimyksiä ottaa alaikäisiä rikoksentekijöitä varten käyttöön erillinen lainsäädäntö- ja tuomioistuinjärjestelmä, ja kehottaa Majlisin jäseniä säätämään toimista, joilla pyritään lapsirikollisten kouluttamiseen ja yhteiskuntaan integroimiseen; kehottaa komissiota tukemaan Iranin viranomaisia, jos ne esittävät tällä alalla pyyntöjä kansainvälisestä yhteistyöstä;

7.   tuomitsee jyrkästi ihmisoikeuksia puolustavien ja kuolemanrangaistusta vastustavien Iranin kansalaisten vainoamisen ja vangitsemisen syytettynä niin kutsutusta kansallisen turvallisuuden vastaisesta toiminnasta; vaatii erityisesti Emadeddin Baghin ja Mohammed Sadegh Kabovandin vapauttamista ehdoitta, Farzad Kamangarin kuolemanrangaistuksen muuntamista sekä hänen tapauksensa uudelleen tutkimista;

8.   pitää myönteisenä äskettäistä ilmoitusta, että kivitystä ei käytetä kuolemantuomioiden täytäntöönpanossa; on kuitenkin huolissaan siitä, että Majlisin käsiteltävänä olevassa rikoslain uudistusehdotuksessa säilytetään kivittäminen tietyistä aviorikoksista, ja kehottaa Majlisin jäseniä sitoutumaan kivitysten täydelliseen lakkauttamiseen;

9.   kehottaa Irakin ja Yhdysvaltain viranomaisia pidättymään iranilaispakolaisten ja turvapaikanhakijoiden väkisin palauttamisesta Iraniin, sillä he ovat suuressa vaarassa joutua vainotuiksi, ja etenkin tekemään yhteistyötä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) ja muiden kanssa, jotta Ashrafin leirissä olevia varten löydettäisiin tyydyttävä pitkän aikavälin ratkaisu;

10.   kehottaa esittämään YK:n seuraavassa yleiskokouksessa päätöslauselman, jossa kaikkia niitä maita, joissa kuolemanrangaistus on vielä voimassa, vaaditaan saattamaan YK:n pääsihteerin ja yleisön saataville kaikki tiedot kuolemanrangaistuksesta ja teloituksista, jotta päästään eroon kuolemanrangaistukseen kohdistuvasta valtiollisesta salailusta, joka myös vaikuttaa välittömästi teloitusten lukumäärää lisäävästi

11.   kehottaa hyväksymään uuden päätöslauselman, jossa edellytetään pääsihteerin erityislähettilään nimittämistä, jonka tehtävänä on seurata tilannetta, varmistaa kuolemanrangaistusta koskevan järjestelmän mahdollisimman suuri läpinäkyvyys ja edistää sisäistä kehitystä, joka suuntautuu teloitusten keskeyttämisestä hyväksytyn Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselman täytäntöönpanoon;

12.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille, neuvostolle, komissiolle, YUTP:n korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulle sekä Yhdysvaltain ja Irakin hallituksille.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0314.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö