Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2624(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0389/2008

Debatai :

PV 04/09/2008 - 12.2
CRE 04/09/2008 - 12.2

Balsavimas :

PV 04/09/2008 - 13.2
CRE 04/09/2008 - 13.2

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0412

Priimti tekstai
PDF 206kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2008 m. rugsėjo 4 d. - Briuselis
Iranas
P6_TA(2008)0412RC-B6-0389/2008

2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl mirties bausmės vykdymo Irane

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, ypač į rezoliucijas dėl žmogaus teisių ir ypač į 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją(1) dėl mirties bausmės nepilnamečiams nusikaltėliams vykdymo Irane,

–   atsižvelgdamas į Tarybai pirmininkaujančios valstybės 2008 m. birželio 13 d. Europos Sąjungos vardu pateiktą pareiškimą dėl mirties bausmės įvykdymo Mohammadui Hassanzadehui ,

–   atsižvelgdamas į Tarybai pirmininkaujančios valstybės 2008 m. liepos 18 d. Europos Sąjungos vardu Iranui pateiktą pareiškimą dėl mirties bausmės taikymo Irane,

–   atsižvelgdamas į Tarybai pirmininkaujančios šalies 2008 m. liepos 29 d. Europos Sąjungos vardu pateiktą pareiškimą dėl mirties bausmės vykdymo 29 asmenims Evino kalėjime, Irane,

–   atsižvelgdamas į Tarybai pirmininkaujančios šalies 2008 m. rugpjūčio 25 d. Europos Sąjungos vardu pateiktą pareiškimą dėl mirties bausmės pakariant įvykdymo Rezai Hejazi,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. rugpjūčio 19 d. ir 28 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės pareiškimus dėl mirties bausmės įvykdymo Behnoodui Shojaee ir Bahmanui Soleimanianui

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos rezoliucijas, o ypač į 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją A/RES/62/168 dėl žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje ir į 2007 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją A/RES/62/149 dėl mirties bausmės moratoriumo,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), į Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (TESKTP), į Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ir į Vaiko teisių konvenciją, kurias pasirašė ir Irano Islamo Respublika,

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi, kaip teigia Amnesty International, šiais metais Irane mirties bausmė įvykdyta 191 kartą, o 2007 m. Irane mirties bausmės įvykdymo kartų skaičius - 317 - yra didžiausias visame pasaulyje, išskyrus Kiniją, nors Irano gyventojų skaičius 18 kartų mažesnis už Kinijos,

B.   kadangi Teherano Evino kalėjime 2008 m. liepos 27 d. mirties bausmė vienu metu įvykdyta 29 asmenims,

C.   kadangi 2008 m. birželio 10 d. mirties bausmė įvykdyta 16 metų Mohammadui Hassanzadeh, Irano kurdui, už nusikaltimą, kurį jis padarė būdamas 14 metų; kadangi 2008 m. liepos 22 d. mirties bausmė įvykdyta nepilnamečiams nusikaltėliams Hassanui Mozafari ir Rahmanui Shahidi, o 2008 m. rugpjūčio 19 d. pakartas19 metų Reza Hejazi, dėl kaltinimo nužudymu, kurį jis padarė būdamas 15 metų; kadangi 2008 m. rugpjūčio 26 d. 19 metų Behnam Zare nubaustas mirties bausme už nusikaltimą, kurį jis padarė būdamas 15 metų, ir tapo šeštuoju nepilnamečiu nusikaltėliu, kuriam 2008 m. Irane įvykdyta mirties bausmė,

D.   kadangi, pažeidžiant Irano įstatymus, nei B. Zarės, nei R. Hejazi šeimai, nei jų advokatui nebuvo pranešta apie numatytos mirties bausmės vykdymo laiką ir vietą,

E.   kadangi netrukus gali būti įvykdyta mirties bausmė nepilnamečiams nusikaltėliams Amirui Marollahi, Behnoodui Shojaee, Mohammedui Fadaei ir Bahmanui Soleimanianui,

F.   kadangi, kaip teigiama TPPTP 6 straipsnio 5 dalyje ir Vaiko teisių konvencijoje, pagal tarptautinę teisę draudžiama mirties bausme bausti nepilnamečius nusikaltėlius; kadangi, nepaisant Irano teisinių įsipareigojimų, šiuo metu mirties bausmę ketinama įvykdyti mažiausiai 130 nusikaltusių vaikų,

G.   kadangi mažumų teisių gynėjai nuolat susiduria su mirties bausmės grėsme, kaip tai matyti beludžių etninės kilmės Jaunimo teisingumo balso asociacijos (angl. "Voice of Justice Youth Association") vykdomojo direktoriaus Yaghoubo Mehrnehado atveju, kuriam mirties bausmė įvykdyta 2008 m. rugpjūčio 4 d., po to, kai jis viešai pareikalavo vietos pareigūnų atsiskaityti už jų neveiksmingą darbą,

H.   kadangi kitam mažumų teisių gynėjui, kurdų kilmės mokytojui Farzadui Kamangarui, skirta mirties bausmė apkaltinus jį ginklo panaudojimu prieš valstybę ir nepateikus įrodymų,

I.   kadangi prisipažinimai dažnai išgaunami kankinant, nesuteikiant galimybės naudotis advokatų paslaugomis, o teismų sprendimai neatitinka minimalių teisingo teismo proceso standartų,

J.   kadangi 2008 m. rugpjūčio 5 d. Irano teismai paskelbė, kad kaip mirties bausmės priemonė panaikinamas užmėtymas akmenimis, taigi 10 neįvardytų moterų, kurioms grėsė užmėtymas akmenimis, nebus jais užmėtytos,

K.   kadangi esama priežasčių susirūpinti, kad Irano opozicijos nariams ir jiems padedantiems asmenims, kuriuos pagal Ketvirtosios  Ženevos konvencijos 27 straipsnį subūrė ir Šiaurės Irake, Ašrafo stovykloje, saugo JAV vadovaujamos daugiašalės pajėgos, gresia pavojus būti ištremtiems arba jėga sugrąžintiems į Iraną, kur jų laukia sunkus persekiojimas ir gal net mirties bausmė,

1.   labai nuliūdęs dėl to, kad neseniai Irane įvykdyta mirties bausmė keliems nepilnamečiams nusikaltėliams ir kad dėl to Iranas – vienintelė pasaulio šalis, kurioje 2008 m. vis dar taikoma ši sunki ir nežmoniška bausmė;

2.   atkreipia ypatingą dėmesį į Soghrą Najafpourą, kuri beveik 19 metų laukė mirties bausmės už nužudymą, kuris įvyko, kai jai buvo 13 metų;

3.   ragina vyriausiąjį teisėją Ayatollahą Mahmoudą Hashemi Sharoudi sistemingai sušvelninti mirties bausmes visiems nepilnamečiams nusikaltėliams ir ypač prašo Irano valdžios institucijų sustabdyti mirties bausmės vykdymą Amirui Marollahi, Behnoodui Shojaee, Mohammedui Fadaei ir Bahmanui Soleimanianui;

4.   griežtai smerkia tai, jog daugėja mirties bausmės atvejų, ir ragina Irano valdžios institucijas paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą, taip siekiant panaikinti mirties bausmę pagal 2007 m. gruodžio 18 d. priimtą JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją;

5.   dar kartą ragina Majlis narius skubiai pakeisti teisės aktus siekiant užtikrinti, kad joks asmuo nebūtų baudžiamas mirties bausme už nusikaltimą, padarytą nesulaukus 18 metų, ir iki tarptautinių standartų pakelti teisinės atsakomybės amžiaus ribą;

6.   palaiko Irano teisines pastangas įsteigti atskirą teisėkūros ir teismų sistemą, skiriamą nepilnamečiams nusikaltėliams, ir ragina Majlis nustatyti priemones, skirtas vaikams nusikaltėliams šviesti ir reintegruoti į visuomenę; ragina Komisiją remti Irano valdžios institucijas, jei jos prašytų tarptautinio bendradarbiavimo šioje srityje;

7.   griežtai smerkia Irano piliečių, kurie gina žmogaus teises, kovoja prieš mirties bausmę ir kurie dažnai kaltinami vadinamąja veikla prieš nacionalinį saugumą, persekiojimą ir kalinimą; ypač ragina besąlygiškai paleisti Emadeddiną Baghi, Mohammadą Sadeghą Kabovandą ir sušvelninti Farzadui Kamangarui skirtą mirties bausmę bei dar kartą ištirti jo bylą;

8.   džiaugiasi tuo, kad neseniai paskelbta, jog panaikinamas užmėtymas akmenimis kaip mirties bausmės įvykdymo priemonė; vis dėlto išreiškia savo susirūpinimą dėl to, kad baudžiamojo kodekso reformos pasiūlyme, kurį dabar svarsto Majlis, teikiama toliau taikyti užmėtymo akmenimis bausmę už tam tikrų formų svetimavimą, ir ragina Majlis narius visiškai panaikinti užmėtymo akmenimis bausmę;

9.   ragina Irako ir JAV valdžios institucijas negrąžinti prievarta į Iraną jokių Irano opozicijos narių, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų, kuriems gresia didelis persekiojimo pavojus, ir ypač bendradarbiauti su JT Vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru ir kitais siekiant rasti patenkinamą ilgalaikį asmenų, šiuo metų esančių Ašrafo stovykloje, padėties klausimo sprendimą;

10.   ragina ateinančios JT Generalinės Asamblėjos metu svarstyti rezoliuciją, kurioje visų mirties bausmę vis dar naudojančių šalių būtų prašoma pateikti JT Generaliniam Sekretoriui ir visuomenei visą informaciją apie mirties bausmę ir jos vykdymą, panaikinant informacijai apie mirties bausmę valstybės paslapties statusą, nes tai taip pat yra tiesioginė didesnio vykdomų mirties bausmių skaičiaus priežastis;

11.   ragina priimti naują rezoliuciją, kurioje būtų numatytas Generalinio Sekretoriaus specialiojo pasiuntinio postas su užduotimi stebėti situaciją, užtikrinti maksimalų skaidrumą mirties bausmės sistemoje bei skatinti vidinį procesą, kuriuo būtų siekiama įgyvendinti JT rezoliuciją dėl mirties bausmės moratoriumo.

12.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Irano Islamo Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Tarybai, Komisijai, Vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Žmogaus teisių tarybai, JT Vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui ir Jungtinių Valstijų bei Irako vyriausybėms.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2008)0314.

Teisinė informacija - Privatumo politika