Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2625(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0387/2008

Разисквания :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Гласувания :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Приети текстове :

P6_TA(2008)0413

Приети текстове
PDF 281kWORD 44k
Четвъртък, 4 септември 2008 г. - Брюксел
Убийства на албиноси в Танзания
P6_TA(2008)0413RC-B6-0387/2008

Резолюция на Европейския парламент от 4 септември 2008 г. относно убийствата на албиноси в Танзания

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно тежки нарушения на правата на човека,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека на Общото събрание на ООН от 10 декември 1948 г.,

–   като все предвид Африканската харта за правата на човека и народите, приета на 27 юни 1981 г. и в сила от 21 октомври 1986 г.,

–   като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, приета на 20 ноември 1989 г. и в сила от 2 септември 1990 г., и която е обвързваща и се прилага без изключение,

–   като взе предвид Декларацията на ООН относно правата на членовете на националните, етническите, религиозните или езиковите малцинства от 18 декември 1992 г.,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че според неправителствени организации и съобщения в медиите, потвърдени от правителството на Танзания, от март 2008 г. най-малко 25 албиноси, включително деца са били убити и обезобразени в района на езеро Виктория, по-специално в Mwanza, Shinyanga и Mara, където съществува висока концентрация на албиноси;

Б.   като има предвид, че трите упоменати по-горе области са известни не само с убийствата на албиноси, но и с убийства на хора, за които се счита, че са вещици или магьосници; като има предвид, че често само слухове са достатъчно основание за разярената тълпа да убие човек, заподозрян в магьосничество;

В.   като има предвид, че според властите на Танзания убийствата на албиноси са дело на организирани банди, наети от шамани;

Г.   като има предвид, че медиите в Дар ес Салам съобщават за арестуването на 173 лица във връзка с убийствата на албиноси в Танзания, в това число значителен брой шамани и техни клиенти;

Д.   като има предвид, че според националната полиция шаманите продават отрязани части от телата и кръв на албиноси на миньори и рибари, които вярват, че тези части могат да им донесат късмет, здраве и богатство;

Е.   като има предвид, че тези убийства са причинили значителна тревога и страх в общността на албиносите, като те в момента изпитват силна несигурност и дори страх да бъдат сами, да вървят или пътуват сами, за да избегнат евентуални рискове;

Ж.   като има предвид, че 36 % от населението на Танзания живее под националния праг на бедността; като има предвид, че достъпът до системата на здравеопазване е изключително ограничен, като превръща в обичайна практика прибягването от страна на населението до шамани и традиционни лечители;

З.   като има предвид, че албиносите представляват малцинство и дискриминацията срещу тях е сериозен проблем в Африка на юг от пустинята Сахара; като има предвид, че един от 20 000 души в света страда от албинизъм;

И.   като има предвид, че според проучване на Програмата на ООН за развитие почти половината от родителите на деца албиноси са се чувствали унижавани по време на раждането на детето; като има предвид, че жените албиноси са обект на дискриминация от страна на други жени, и като има предвид, че жени, които са родили бебета албиноси, често стават обект на подигравки или биват отхвърлени и страдат от дискриминация на работното място; като има предвид, че се съобщава, че около две трети от родителите са заявили, че специфичните здравни интервенции за децата албиноси са скъпи, а половината – че децата им страдат от сериозни проблеми със зрението; като има предвид, че въпреки това 83 % са заявили, че децата им се справят толкова добре в училище, колкото и всички останали деца;

1.  Решително осъжда убийствата на албиноси в Танзания и спекулативната търговия с части от телата им;

2.  Приветства осъждането от страна на президента на Танзания Jakaya Mrisho Kikwete на убийствата на албиноси и обещанието му за засилени усилия да бъдат преустановени тези престъпления; подчертава, че тези думи трябва да бъдат подкрепени с дела;

3.  Поздравява президента Jakaya Mrisho Kikwete за решението му да номинира г-жа Al-Shymaa Kway-Geer като първия албинос - член на парламента, като признание за нейната решимост в борбата срещу дискриминацията, на която са подложени тя и други албиноси;

4.  Подкрепя и приветства стъпките, предприети от правителството на Танзания досега, като провеждането на преброяване на албиносите и осигуряването на служба за полицейски ескорт на деца албиноси; подкрепя искането на членовете на танзанийския парламент към правителството да предприеме допълнителни мерки за справяне с проблема в корените му и да сложи край на всякаква дискриминация срещу албиносите;

5.  Призовава танзанийските държавни и местни власти и гражданското общество като цяло да сътрудничат с цел защита на всички албиноси; настоятелно призовава танзанийското правителство да предприеме незабавни действия, като насърчава социалната осведоменост и предоставя информация за албинизма; счита, че такива мерки следва да се предприемат по-специално в селските райони, където хората са по-слабо образовани и по-суеверни;

6.  Приветства арестуването през миналия месец на 173 заподозрени във връзка с убийствата на албиноси в Танзания; настоятелно приканва властите към бързи действия, за да изправят отговорните лица пред съда;

7.  Отбелязва със съжаление, че разследващият журналист Vicky Ntetema е започнал да се укрива, след като е получил смъртни заплахи за разобличаването на шамани и участието на полицията в убийствата; настоява танзанийските власти да започнат задълбочено и независимо разследване по тези обвинения, отправени от Vicky Ntetema;

8.  Изразява признанието и подкрепата си за работата на Асоциацията на албиносите в Танзания, която помага на общността на албиносите; призовава Комисията активно да подкрепи тази асоциация и нейния призив към учените, религиозните водачи и активисти за правата на човека да осведомят обществеността за това, че убийството на албиноси е социално и морално неприемливо;

9.  Призовава Комисията да подкрепи усилията на Програмата за развитие на ООН да насърчава и защитава албиносите в Африка;

10.  Счита, че най-добрият начин за защита на правата на албиносите в Танзания е да им се гарантира равен достъп до качествено образование и здравеопазване в рамките на политиката на включване, както и да им се предостави адекватна социална и правна защита;

11.  Призовава Комисията и държавите членки да подкрепят усилията на танзанийското правителството, неправителствените организации и гражданското общество да формулират политики за справяне с нуждите и правата на албиносите, основаващи се на недискриминация и социално включване, както и равен достъп до работни места;

12.  Призовава за по-добро обучение на здравните работници и провеждане на семинари за учители и родители, с които те да бъдат насърчени да гарантират, че децата албиноси са достатъчно защитени от слънцето, тъй като много от тях умират от рак на кожата преди да достигнат 30-годишна възраст;

13.  Настоява за това, Комисията и държавите-членки да направят всичко възможно да гарантират, че фондовете за здравеопазване достигат и до най-бедните в Танзания; подчертава спешната нужда от достъп до здравеопазване в селските и отдалечените райони;

14.  Призовава Съвета и Комисията да наблюдават отблизо положението във връзка с правата на човека на албиносите в Танзания;

15.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, държавите-членки, Африканския съюз, правителството и парламента на Танзания, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на държавите от АКТБ и ЕС, както и на Съвета на АКТБ.

Правна информация - Политика за поверителност