Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2625(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0387/2008

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Hlasování :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0413

Přijaté texty
PDF 207kWORD 44k
Čtvrtek, 4. září 2008 - Brusel
Zabíjení albínů v Tanzanii
P6_TA(2008)0413RC-B6-0387/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. září 2008 o zabíjení albínů v Tanzanii

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o vážných porušováních lidských práv,

-   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv Valného shromáždění OSN ze dne 10. prosince 1948,

-   s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů ze dne 27. června 1981, která vstoupila v platnost dne 21. října 1986,

-   s ohledem na úmluvu OSN o právech dítěte přijatou dne 20. listopadu 1989, která vstoupila v platnost dne 2. září 1990, a která je bez výjimky právně závazná a právoplatná,

-   s ohledem na deklaraci OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin ze dne 18. prosince 1992,

-   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že podle zpráv nevládních organizací a sdělovacích prostředků, které potvrdila vláda Tanzanie, bylo od března 2008 v okolí Viktoriina jezera zabito a zmrzačeno nejméně 25 albínů, včetně dětí, zejména pak v oblastech Mwanza, Shinyanga a Mara, kde je soustředěn velký počet albínů,

B.   vzhledem k tomu, že kromě zabíjení albínů jsou tyto tři oblasti také proslulé zabíjením osob, o nichž se věří, že jsou čaroději nebo šamany; vzhledem k tomu, že pouhé pomluvy jsou pro rozzlobený dav dostačujícím důvodem k zabití osob podezřívaných z čarodějnictví,

C.   vzhledem k tomu, že podle tanzanských orgánů mají zabíjení albínů na svědomí organizované gangy najímané šamany,

D.   vzhledem k tomu, že sdělovací prostředky v Dár es-Salámu informovaly o zatčení 173 osob v souvislosti se zabíjením albínů v zemi, mezi nimiž se nachází také mnoho šamanů a osob, které využily jejich služeb,

E.   vzhledem k tomu, že podle státní policie prodávají šamani oddělené kusy těl a krev albínů horníkům a rybářům, kteří věří, že jim mohou přinést štěstí, zdraví a bohatství,

F.   vzhledem k tomu, že zabíjení je příčinou vážných obav a strachu mezi albíny, kteří se nyní cítí ohroženi a obávají se zůstávat sami nebo se pohybovat a cestovat bez doprovodu, aby se vyhnuli případnému nebezpečí,

G.   vzhledem k tomu, že 36 % obyvatel Tanzanie žije pod hranicí chudoby; vzhledem k tomu, že dostupnost zdravotní péče je velice omezená a obyvatelé se proto běžně obracejí na šamany a tradiční léčitele,

H.   vzhledem k tomu, že albíni představují menšinu a diskriminace vůči nim je v subsaharské Africe vážným problémem, vzhledem k tomu, že albinismus postihuje jednoho z 20 000 lidí na světě,

I.   vzhledem k tomu, že podle studie rozvojového programu OSN (UNDP) se polovina rodičů cítila poníženě, když se jim narodilo dítě postižené albinismem, vzhledem k tomu, že ženy albínky jsou diskriminovány ostatními ženami a ženy, které porodí albíny, jsou často terčem posměchu nebo jsou společností zavrženy a trpí diskriminací v práci; vzhledem k tomu, že dvě třetiny rodičů se vyjádřily, že specifické zdravotní zásahy pro albíny jsou příliš nákladné a polovina se zmínila, že jejich děti trpí vážnými zrakovými poruchami; vzhledem k tomu, že 83 % rodičů však tvrdí, že jejich děti prospívají ve škole stejně dobře jako ostatní děti;

1.   rozhodně odsuzuje zabíjení albínů v Tanzanii a spekulativní obchodování s částmi jejich těl;

2.   vítá skutečnost, že prezident Tanzanie Jakaya Mrisho Kikwete odsoudil zabíjení albínů a zavázal se vynaložit větší úsilí na zastavení těchto zločinů; zdůrazňuje, že je třeba podpořit slov činy;

3.   blahopřeje tanzanskému prezidentovi Jakayovi Mrishovi Kikwetovi k jeho rozhodnutí jmenovat paní Al-Shymau Kway-Geerovou první albínskou poslankyní s ohledem na její rozhodnost bojovat proti diskriminaci, se kterou se ona a další albíni potýkají;

4.   vyjadřuje podporu krokům, které doposud podnikla tanzanská vláda, jako je například sestavení soupisu albínů a zavedení služby policejního doprovodu pro albínské děti; souhlasí s požadavkem tanzanských poslanců, aby vláda přijala další opatření s cílem vyřešit problém i s jeho příčinami a ukončit veškerou diskriminaci albínů;

5.   vyzývá tanzanské orgány, orgány místní správy a občanskou společnost obecně, aby spolupracovaly s cílem chránit všechny albíny; naléhavě vyzývá tanzanskou vládu, aby přijala okamžitá opatření na podporu sociálního povědomí a aby poskytovala informace týkající se albinismu; domnívá se, že tato opatření by se měla provádět zejména ve venkovských oblastech, jejichž obyvatelé většinou bývají méně vzdělaní a více pověrčiví;

6.   vítá skutečnost, že minulý měsíc bylo v souvislosti se zabíjením albínů v zemi zatčeno 173 podezřelých; důrazně žádá orgány, aby postupovaly rychle a předvedly odpovědné osoby před soud;

7.   s politováním konstatuje, že pátrající novinářka Vicky Ntetemovoá se skrývá od té doby, co jí bylo vyhrožováno smrtí za to, že odhalila účast šamanů a policie na zabíjení; naléhavě vyzývá tanzanské orgány, aby zahájily hloubkové a nezávislé vyšetřování těchto nařčení vyslovených Vicky Ntetemovou;

8.   vyjadřuje uznání a podporu činnosti tanzanského sdružení albínů, které albínům poskytuje pomoc; vyzývá Komisi, aby toto sdružení a jeho výzvy určené akademickým obcím, náboženským vůdcům a aktivistům v oblasti lidských práv aktivně podporovala, a přiměla tak veřejnost, aby si uvědomila, že zabíjení albínů je sociálně a morálně nepřípustné;

9.   vyzývá Komisi, aby podpořila úsilí rozvojového programu OSN o podporu a ochranu albínů v Africe;

10.   domnívá se, že nejlepším způsobem, jak ochránit práva tanzanských albínů, je zaručit jim v rámci politik začleňování rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání a zdravotní péči a zajistit jim odpovídající sociální a právní ochranu;

11.   vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily snahy tanzanské vlády, nevládních organizací a občanské společnosti o vypracování politik zaměřených na potřeby a práva albínů, které budou založeny na nediskriminaci, sociálním začleňování a rovném přístupu k zaměstnání;

12.   žádá zlepšení odborné přípravy zdravotnických pracovníků a pořádání seminářů pro učitele a rodiče s cílem přimět je, aby chránili albínské děti před sluncem, protože mnoho z nich umírá na rakovinu kůže dříve, než dosáhnou věku 30 let;

13.   trvá na tom, že Komise a členské státy musí vyvinout maximální úsilí, aby se finanční prostředky určené na zdravotní péči dostaly k nejchudším obyvatelům Tanzanie; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zajistit dostupnost zdravotní péče ve venkovských a vzdálených oblastech;

14.   vyzývá Radu a Komisi, aby pozorně sledovaly situaci v oblasti lidských práv albínů v Tanzanii;

15.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, členským státům, Africké unii, vládě a parlamentu Tanzanie, generálnímu tajemníkovi OSN, spolupředsedům Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a Radě ministrů AKT.

Právní upozornění - Ochrana soukromí