Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2625(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0387/2008

Keskustelut :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Äänestykset :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0413

Hyväksytyt tekstit
PDF 116kWORD 40k
Torstai 4. syyskuuta 2008 - Bryssel
Albiinojen tapot Tansaniassa
P6_TA(2008)0413RC-B6-0387/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 4. syyskuuta 2008 albiinojen tapoista Tansaniassa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vakavia ihmisoikeuksien loukkauksia koskevat aiemmat päätöslauselmansa,

–   ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon 27. kesäkuuta 1981 annetun ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan, joka tuli voimaan 21. lokakuuta 1986,

–   ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 tehdyn lapsen oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka tuli voimaan 2. syyskuuta 1990 ja joka on sitova ja jota sovelletaan poikkeuksetta,

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 1992 annetun YK:n julistuksen kansallisiin tai etnisiin, uskonnollisiin ja kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden selontekojen mukaan, jotka Tansanian hallitus on vahvistanut, Victoria-järven alueella, erityisesti Mwanzassa, Shinyangassa ja Marassa, missä asuu suuri määrä albiinoja, on maaliskuusta 2008 lähtien surmattu ja silvottu ainakin 25 albiinoa, näiden joukossa myös lapsia,

B.   ottaa huomioon, että albiinosurmien ohella nämä kolme edellä mainittua aluetta ovat tunnettuja myös siitä, että niillä on tapettu noitina tai velhoina pidettyjä henkilöitä; ottaa huomioon, että usein pelkät huhut riittävät vihaiselle väkijoukolle perusteeksi noituudesta epäillyn henkilön tappamiseen,

C.   ottaa huomioon, että Tansanian viranomaisten mukaan albiinosurmat ovat poppamiesten värväämien järjestäytyneiden joukkioiden tekemiä,

D.   ottaa huomioon, että Dar es Salaamissa tiedotusvälineet ovat raportoineet, että Tansaniassa on albiinosurmiin liittyen pidätetty 173 henkilöä, näiden joukossa huomattava määrä poppamiehiä ja heidän asiakkaitaan,

E.   ottaa huomioon, että kansallisen poliisin mukaan poppamiehet myyvät albiinojen irrotettuja ruumiinosia ja heidän vertaan kaivostyöläisille ja kalastajille, jotka uskovat näiden osien tuovat heille onnea, terveyttä ja vaurautta,

F.   ottaa huomioon, että nämä tapot ovat aiheuttaneet suurta levottomuutta ja pelkoa albiinoyhteisön keskuudessa, sillä he tuntevat nyt olonsa hyvin turvattomaksi ja pelkäävät jopa jäädä yksin ja kävellä tai matkustaa yksin, välttääkseen mahdollisia riskejä,

G.   ottaa huomioon, että 36 prosenttia Tansanian väestöstä elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella; ottaa huomioon, että terveydenhuoltojärjestelmään pääseminen on hyvin rajoitettua, ja tämän vuoksi väestön kääntyminen poppamiesten tai perinteisten parantajien puoleen on yleinen käytäntö,

H.   ottaa huomioon, että albiinot muodostavat vähemmistön ja että albiinoihin kohdistuva syrjintä on vakava ongelma kaikkialla Saharan eteläpuolisessa Afrikassa; ottaa huomioon, että maailmanlaajuisesti joka 20 000:s ihminen on jossakin määrin albiino,

I.   ottaa huomioon, että Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) tutkimuksen mukaan lähes puolet albiinolasten vanhemmista tuntee häpeää tällaisen lapsen syntyessä; ottaa huomioon, että muut naiset syrjivät albiinonaisia ja että albiinolapsen synnyttäneisiin naisiin kohdistetaan usein pilkkaa tai torjuntaa, ja he kärsivät syrjinnästä työelämässä; ottaa huomioon, että kaksi kolmannesta vanhemmista sanoi albiinolasten erityisten terveydenhoitotoimien olevan kalliita, ja puolet heistä kertoi lapsensa kärsivän vakavista näköhäiriöistä; ottaa huomioon, että 83 prosenttia heistä kuitenkin totesi lapsensa menestyvän koulussa yhtä hyvin kuin kuka tahansa muukin lapsi,

1.   tuomitsee jyrkästi albiinojen surmaamisen Tansaniassa ja heidän ruumiinosillaan tapahtuvan keinottelevan kaupankäynnin;

2.   pitää myönteisenä sitä, että Tansanian presidentti Jakaya Mrisho Kikwete on tuominnut albiinojen surmat ja luvannut, että näiden rikosten lopettamiseksi tehdään töitä kaikin voimin; korostaa, että näiden sanojen lisäksi tarvitaan myös tekoja;

3.   onnittelee presidentti Jakaya Mrisho Kikweteä hänen päätöksestään nimittää Al-Shymaa Kway-Geer parlamentin ensimmäiseksi albiinojäseneksi sen päättäväisyyden vuoksi, jota tämä on osoittanut taistelussa itseensä ja muihin albiinoihin kohdistettua syrjintää vastaan;

4.   tukee ja pitää myönteisinä niitä toimia, jotka Tansanian hallitus on tähän mennessä toteuttanut, esimerkiksi albiinoja koskevan väestönlaskennan perustamista ja poliisin saattajapalvelun perustamista albiinolapsille; tukee Tansanian parlamentin jäsenten vaatimusta, että hallitus toteuttaa lisätoimia ongelman kitkemiseksi sen alkulähteitä myöten ja lopettaa kaiken albiinoihin kohdistuvan syrjinnän;

5.   kehottaa Tansanian viranomaisia, paikallishallinnon viranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaa yleensä tekemään yhteistyötä kaikkien albiinojen suojelemiseksi; kehottaa Tansanian hallitusta toteuttamaan välittömästi toimia, joilla edistetään yhteiskunnallista tietoisuutta albinismista ja jaetaan sitä koskevaa tietoa; katsoo, että tällaisia toimia olisi erityisesti toteutettava maaseutualueilla, missä ihmiset yleensä ovat vähemmän koulutettuja ja taikauskoisempia;

6.   pitää myönteisenä viimekuista, maassa tapahtuneisiin albiinosurmiin liittyvää 173 epäillyn pidättämistä; kehottaa vakavasti viranomaisia etenemään nopeasti ja saattamaan vastuulliset tuomioistuimen eteen;

7.   panee pahoitellen merkille, että tutkiva toimittaja Vicky Ntetema on joutunut piiloutumaan saatuaan tappouhkauksia sen johdosta, että hän on tuonut esiin poppamiesten ja poliisin sekaantumisen tappoihin; kehottaa Tansanian viranomaisia käynnistämään näitä Vicky Nteteman esittämiä syytöksiä koskevan perinpohjaisen ja riippumattoman tutkinnan;

8.   ilmaisee arvostuksensa ja tukensa albiinoyhteisöä auttavan Tansanian albiinoyhdistyksen työlle; kehottaa komissiota aktiivisesti tukemaan tätä yhdistystä ja sen akateemisille asiantuntijoille, uskonnollisille johtajille ja ihmisoikeusaktivisteille suuntamaa kehotusta saattaa yleisö tietoiseksi siitä, että albiinojen tappaminen on sosiaalisesti ja moraalisesti tuomittavaa;

9.   kehottaa komissiota tukemaan UNDP:n ponnisteluja albiinojen aseman edistämiseksi ja heidän suojelemisekseen Afrikassa;

10.   katsoo, että paras tapa suojella Tansanian albiinojen oikeuksia on taata heille yhtäläinen pääsy korkealaatuiseen koulutukseen ja terveydenhuoltoon osallisuutta edistävän politiikan puitteissa ja tarjota heille riittävä sosiaalinen ja oikeudellinen suojelu;

11.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan Tansanian hallituksen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan ponnisteluja sellaisten toimintalinjojen muovaamisessa, joilla huolehditaan albiinojen tarpeista ja oikeuksista syrjimättömyyden ja sosiaalisen osallisuuden sekä yhdenvertaisten työmahdollisuuksien pohjalta;

12.   kehottaa parantamaan terveydenhuollon työntekijöiden koulutusta ja järjestämään opettajille ja vanhemmille seminaareja heidän kannustamisekseen pitämään huolta albiinolasten suojaamisesta auringolta, sillä monet heistä kuolevat ihosyöpään ennen 30:tta ikävuottaan;

13.   vaatii komissiota ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa varmistaakseen, että terveydenhuoltoon tarkoitetuilla varoilla autetaan Tansanian köyhimpiä; korostaa pikaista tarvetta mahdollistaa terveydenhoitoon pääsy maaseutualueilla ja syrjäisillä alueilla;

14.   kehottaa neuvostoa ja komissiota seuraamaan tiiviisti albiinojen ihmisoikeustilannetta Tansaniassa;

15.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Afrikan unionille, Tansanian hallitukselle ja parlamentille, YK:n pääsihteerille sekä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille ja AKT-neuvostolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö