Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/2625(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0387/2008

Debatai :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Balsavimas :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0413

Priimti tekstai
PDF 201kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2008 m. rugsėjo 4 d. - Briuselis
Albinosų žudymas Tanzanijoje
P6_TA(2008)0413RC-B6-0387/2008

2008 m. rugsėjo 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl albinosų žudymo Tanzanijoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl sunkių žmogaus teisių pažeidimų,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1981 m. birželio 27 d. priimtą Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, įsigaliojusią 1986 m. spalio 21 d.,

–   atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. priimtą JT Vaiko teisių konvenciją, įsigaliojusią 1990 m. rugsėjo 2 d., kuri yra privaloma ir taikoma be išimčių,

–   atsižvelgdamas į 1992 m. gruodžio 18 d. JT tautinėms arba etninėms, religinėms arba kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi, remiantis Tanzanijos vyriausybės patvirtintais NVO ir žiniasklaidos pranešimais, nuo 2008 m. kovo mėn. Viktorijos ežero teritorijoje, ypač Mvanzoje, Šiniangoje ir Maroje, kur daug albinosų, buvo nužudyti ir suluošinti mažiausiai 25 albinosai, įskaitant vaikus,

B.   kadangi trys minėtieji regionai be albinosų žudymo garsėja ir raganiais ar burtininkais laikomų žmonių žudymu; kadangi dažnai piktai miniai pateisinti raganavimu įtariamo žmogaus nužudymą užtenka vien paskalų,

C.   kadangi, pasak Tanzanijos valdžios institucijų, albinosų žudymas yra žiniuonių samdomų organizuotų gaujų darbas,

D.   kadangi Dar es Salamo žiniasklaida pranešė, kad dėl albinosų žudymo Tanzanijoje buvo suimti 173 žmonės, įskaitant didelį žiniuonių ir jų klientų skaičių;

E.   kadangi, pasak šalies policijos, žiniuoniai parduoda nupjautas albinosų kūno dalis ir kraują šachtininkams ir žvejams, kurie tiki, kad jos gali atnešti sėkmę, sveikatą ir turtą,

F.   kadangi šie nužudymai lėmė didelį albinosų bendruomenės išgąstį ir baimę, nes dabar jie jaučiasi labai nesaugūs ir, norėdami išvengti galimos rizikos, bijo net būti, vaikščioti ar keliauti vieni,

G.   kadangi 36 proc. Tanzanijos gyventojų gyvena žemiau nacionalinės skurdo ribos; kadangi naudojimasis sveikatos priežiūros sistema smarkiai ribojamas, todėl gyventojams įprasta kreiptis į žiniuonius ar tradicinius gydytojus,

H.   kadangi albinosai yra mažuma ir albinosų diskriminacija yra rimta visos į pietus nuo Sacharos esančios Afrikos dalies problema; kadangi vienas iš 20 000 pasaulio žmonių yra albinosas,

I.   kadangi, remiantis pagal Jungtinių Tautų vystymosi programą atliktu tyrimu, beveik pusė tėvų gimus albinosui vaikui jautėsi pažeminti; kadangi albinosės patiria kitų moterų diskriminaciją ir kadangi iš moterų, kurių kūdikiai yra albinosai, dažnai šaipomasi arba jos atstumiamos ir kenčia nuo diskriminacijos darbe; kadangi pranešama, kad maždaug du trečdaliai tėvų teigė, jog specialios intervencinės vaikų albinosų sveikatos apsaugos priemonės yra brangios, o pusė teigė, kad jų vaikai turi rimtų regėjimo sutrikimų; tačiau kadangi 83 proc. teigė, kad jų vaikai mokykloje mokėsi ne blogiau už bet kuriuos kitus vaikus,

1.   griežtai smerkia albinosų žudymą Tanzanijoje ir prekybą jų kūnų dalimis siekiant pasipelnyti;

2.   palankiai vertina tai, kad Tanzanijos prezidentas Jakaya Mrisho Kikwete pasmerkė albinosų žudymą ir pažadėjo sutelkti pastangas siekiant nutraukti šiuos nusikaltimus; pabrėžia, kad šiuos žodžius turi lydėti veiksmai;

3.   sveikina prezidentą Jakayą Mrisho Kikwetę nusprendus paskirti Al-Shymaa Kway-Geer pirmąja parlamento nare albinose dėl jos ryžto kovoti su diskriminacija, kurią patiria ji ir kiti albinosai;

4.   palaiko veiksmus, kurių Tanzanijos vyriausybė ėmėsi iki šiol, pvz., albinosų surašymą ir policijos palydos paslaugų vaikams albinosams sukūrimą, ir juos palankiai vertina; palaiko Tanzanijos parlamento narių prašymą, kad vyriausybė imtųsi tolesnių priemonių ir spręstų šią problemą ieškodama jos ištakų bei panaikintų bet kokio pobūdžio albinosų diskriminaciją;

5.   ragina Tanzanijos valdžios institucijas, vietos valdžios institucijas ir pilietinę visuomenę apskritai bendradarbiauti siekiant apsaugoti visus albinosus; ragina Tanzanijos vyriausybę imtis skubių veiksmų ir ugdyti visuomenės sąmoningumą bei teikti informaciją albinizmo klausimu; mano, kad tokias priemones ypač reikia įgyvendinti kaimo vietovėse, kur žmonės dažnai būna prasčiau išsilavinę ir prietaringesni;

6.   palankiai vertina tai, kad praeitą mėnesį suimti 173 albinosų žudymu Tanzanijoje įtariami žmonės; primygtinai ragina valdžios institucijas veikti greitai ir atsakinguosius patraukti į teismą;

7.   apgailestaudamas pažymi, kad tiriamosios žurnalistikos atstovė Vicky Ntetema turėjo pasislėpti, nes sulaukė grasinimų mirtimi už tai, kad atskleidė, jog žiniuoniai ir policija dalyvavo šiose žudynėse; ragina Tanzanijos valdžios institucijas pradėti nuodugnų nepriklausomą tyrimą dėl šių Vicky Ntetema pateiktų kaltinimo;

8.   reiškia pripažinimą ir palaikymą albinosų bendruomenei padedančiai Tanzanijos albinosų asociacijai už atliktą darbą; ragina Komisiją aktyviai remti šią asociaciją ir jos raginimus, kad mokslininkai, religiniai lyderiai ir žmogaus teisių aktyvistai informuotų visuomenę, jog albinosų žudymas yra socialiniu ir moraliniu požiūriais nepriimtinas;

9.   ragina Komisiją palaikyti Jungtinių Tautų vystymosi programos pastangas remti ir saugoti Afrikos albinosus;

10.   mano, kad geriausias būdas ginti Tanzanijos albinosų teises – vykdant įtraukties politiką užtikrinti jiems vienodas kokybiško švietimo ir sveikatos priežiūros galimybes ir suteikti tinkamą socialinę ir teisinę apsaugą;

11.   ragina Komisiją ir valstybes nares palaikyti Tanzanijos vyriausybės, NVO ir pilietinės visuomenės pastangas kuriant nediskriminavimu ir socialine įtrauktimi grindžiamas politikos priemones, pagal kurias būtų galima atsižvelgti į albinosų poreikius ir teises ir užtikrinti vienodas galimybes gauti darbą;

12.   ragina teikti geresnį mokymą sveikatos priežiūros darbuotojams, o mokytojams ir tėvams rengti seminarus, kuriuose jie būtų skatinami užtikrinti, kad vaikai albinosai būtų saugomi nuo saulės, nes daugelis iš jų miršta nuo odos vėžio nesulaukę 30 metų;

13.   reikalauja, kad Komisija ir valstybės narės darytų viską, ką gali, siekdamos užtikrinti, jog sveikatos priežiūros lėšos pasiektų Tanzanijos neturtingiausiuosius; pažymi, kad reikia skubiai užtikrinti galimybę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kaimo ir atokiose vietovėse;

14.   ragina Tarybą ir Komisiją atidžiai stebėti Tanzanijos albinosų žmogaus teisių padėtį;

15.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Afrikos Sąjungai, Tanzanijos vyriausybei ir parlamentui, JT Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir AKR tarybai.

Teisinė informacija - Privatumo politika