Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/2625(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0387/2008

Debates :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Balsojumi :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0413

Pieņemtie teksti
PDF 201kWORD 43k
Ceturtdiena, 2008. gada 4. septembris - Brisele
Albīnu slepkavības Tanzānijā
P6_TA(2008)0413RC-B6-0387/2008

Eiropas Parlamenta 2008. gada 4. septembra rezolūcija par albīnu slepkavībām Tanzānijā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 1948. gada 10. decembra Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā Āfrikas Cilvēku un tautu tiesību hartu, kuru pieņēma 1981. gada 27. jūnijā un kura stājās spēkā 1986. gada 21. oktobrī,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par Bērna tiesībām, kuru pieņēma 1989. gada 20. novembrī un kura stājās spēkā 1990. gada 2. septembrī, un kura ir saistoša un piemērojama bez izņēmumiem,

–   ņemot vērā ANO 1992. gada 18. decembra Deklarāciju par personu, kas pieder pie nacionālajām vai etniskajām, reliģiskajām vai lingvistiskām minoritātēm, tiesībām,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā saskaņā ar NVO un plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem, kuros izklāstīto informāciju ir apstiprinājusi Tanzānijas valdība, Viktorijas ezera rajonā, it īpaši tādos reģionos kā Mwanza, Shinyanga un Mara, kur dzīvo liels skaits albīnu, kopš 2008. gada marta ir nogalināti un sakropļoti vismaz 25 albīni, tostarp bērni;

B.   tā kā minētie trīs reģioni ir bēdīgi slaveni ne tikai ar albīnu slepkavībām, bet arī ar tādu cilvēku nogalināšanu, kurus uzskata par raganām vai burvjiem; tā kā bieži vien pietiekams attaisnojums tam, lai saniknotu cilvēku pūlis nogalinātu cilvēku, ir tikai baumas par šā cilvēka nodarbošanos ar maģiju;

C.   tā kā, pamatojoties uz Tanzānijas varas iestāžu pausto informāciju, albīnu nogalināšanu veic pūšļotāju (sangomu) algotas organizētas noziedznieku bandas;

D.   tā kā plašsaziņas līdzekļos ir ziņots, ka Daresalamā ir arestētas 173 personas, tostarp liels skaits sangomu un viņu klientu, kuras tur aizdomās par saistību ar albīnu slepkavošanu Tanzānijā;

E.   tā kā valsts policija ir darījusi zināmu, ka sangomas pārdod atsevišķas albīnu ķermeņa daļas un viņu asinis kalnračiem un zvejniekiem, kuri tic, ka albīnu ķermeņu daļas nesīs tiem veiksmi, veselību un laimi;

F.   tā kā šie slepkavošanas gadījumi albīnu kopienā ir izraisījuši lielu neizpratni un bailes, jo viņi jūtas ļoti nedroši, un, vairoties no iespējamā apdraudējuma, baidās palikt vienatnē, kā arī kaut kur iet vai ceļot vienatnē;

G.   tā kā 36 % Tanzānijas iedzīvotāju dzīvo zem valstī noteiktās nabadzības robežas; tā kā pieejamība veselības aprūpes sistēmai ir ļoti ierobežota un tāpēc iedzīvotāji parasti vēršas pēc palīdzības pie sangomām vai dziedniekiem;

H.   tā kā albīni ir mazākums un pret albīniem vērsta diskriminācija ir nopietna problēma visā Subsahāras Āfrikā; tā kā pasaulē vienam cilvēkam no katriem 20 000 cilvēku ir albīnisms;

I.   tā kā, pamatojoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programmas (UNDP) veikto pētījumu, gandrīz puse no visiem vecākiem, kuriem bērni ir albīni, ir jutuši pazemojumu, dzimstot šādam bērnam; tā kā sievietes, kurām ir albīnisms, izjūt diskrimināciju no citu sieviešu puses, un tā kā sievietes, kurām ir piedzimuši bērni-albīni, bieži vien tiek izsmietas, pret viņām izturas noraidoši un diskriminē darba tirgū; tā kā aptuveni divas trešdaļas aptaujāto vecāku apgalvoja, ka viņu bērniem-albīniem ir bijusi vajadzīga īpaša veselības aprūpe un tā ir bijusi dārga, savukārt puse no aptaujātajiem vecākiem teica, ka viņu bērniem ir nopietnas problēmas ar redzi; tā kā tomēr 83 % no vecākiem apgalvoja, ka bērnu-albīnu sekmes skolā ir tādas pašas kā citiem bērniem, kuriem nav albīnisma,

1.   stingri nosoda albīnu slepkavības Tanzānijā un spekulatīvo tirdzniecību ar albīnu ķermeņu daļām;

2.   atzinīgi vērtē to, ka Tanzānijas prezidents Jakaya Mrisho Kikwete ir izteicis nosodījumu albīnu slepkavošanai un ir solījis netaupīt pūles, lai novērstu šādus noziegumus; uzsver, ka solītais ir jāapliecina ar paveikto;

3.   izsaka atzinību par prezidenta Jakaya Mrisho Kikwete lēmumu iecelt parlamenta deputāta amatā Al-Shymaa Kway-Geer, kas tādējādi ir kļuvusi par pirmo albīni, kas sākusi darbu Tanzānijas parlamentā; šādu lēmumu Tanzānijas prezidents pieņēma, jo Al-Shymaa Kway-Geer ir apņēmības pilna cīnīties pret diskrimināciju, ko izjūt gan viņa, gan citi albīni;

4.   atbalsta un atzinīgi vērtē Tanzānijas valdības līdz šim veiktos pasākumus, piemēram, albīnu skaita apzināšanu un tādas policijas nodaļas izveidi, kas nodrošina eskortu bērniem-albīniem; atbalsta Tanzānijas parlamenta deputātu prasību, lai valdība turpinātu veikt pasākumus, ar kuriem būtu iespējams risināt problēmas cēloni un izbeigt jebkāda veida diskrimināciju pret albīniem;

5.   aicina Tanzānijas varasiestādes, pašvaldību iestādes un visu pilsonisko sabiedrību savstarpēji sadarboties, lai aizsargātu visus albīnus; mudina Tanzānijas valdību uz tūlītēju rīcību, lai uzlabotu sabiedrības informētību un sniegtu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar albīnismu; uzskata, ka šādi pasākumi jāīsteno galvenokārt lauku rajonos, kur cilvēki nav pietiekami izglītoti un ir daudz māņticīgāki;

6.   atzinīgi vērtē to, ka iepriekšējā mēnesī ir arestētas 173 personas, ko tur aizdomās par saistību ar albīnu slepkavībām Tanzānijā; stingri mudina valsts iestādes arī turpmāk rīkoties ātri un nodot tiesai personas, kas atbildīgas par albīnu slepkavībām;

7.   ar nožēlu atzīmē, ka žurnālistei Vicky Ntetema, kas veica izmeklēšanu šajā jautājumā, nākas slēpties pēc nāves draudu saņemšanas par to, ka viņa ir atklājusi sangomu un policistu saistību ar albīnu slepkavībām; mudina Tanzānijas valsts iestādes sākt Vicky Ntetema celtās apsūdzības rūpīgu un neatkarīgu izmeklēšanu;

8.   pauž atzinību un atbalstu Tanzānijas Albīnu asociācijai par tās veikto darbu un sniegto palīdzību albīnu kopienai; aicina Komisiju aktīvi atbalstīt minēto asociāciju un tās aicinājumu akadēmisko aprindu pārstāvjiem, reliģiskajiem līderiem un cilvēktiesību aizstāvjiem informēt sabiedrību par to, ka albīnu slepkavošana ir sociāli un morāli nepieņemama rīcība;

9.   aicina Komisiju atbalstīt UNDP centienus uzlabot albīnu stāvokli Āfrikā un aizsargāt tos;

10.   uzskata, ka vislabākais veids, kā aizsargāt Tanzānijas albīnu tiesības, ir garantēt viņiem līdzvērtīgu piekļuvi izglītībai un veselības aprūpei saskaņā ar integrācijas politiku un nodrošināt viņiem pienācīgu sociālo un tiesisko aizsardzību;

11.   aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt Tanzānijas valdības, NVO un pilsoniskās sabiedrības centienus formulēt stratēģiju, lai, pamatojoties uz nediskrimināciju un sociālo integrāciju, risinātu jautājumu par albīnu vajadzībām, tiesībām un to, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas darba tirgū;

12.   prasa uzlabot veselības aprūpes darbinieku apmācību un rīkot skolotājiem un vecākiem paredzētus seminārus, lai mudinātu viņus censties pasargāt bērnus-albīnus no saules, jo daudzi albīni mirst no ādas vēža, pat nesasnieguši 30 gadu vecumu;

13.   uzstāj, ka Komisijai un dalībvalstīm ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka veselības aprūpei paredzētos līdzekļus izlieto Tanzānijas visnabadzīgāko iedzīvotāju vajadzībām; uzsver, ka steidzami jānodrošina veselības aprūpes pieejamība lauku un attālos rajonos;

14.   aicina Padomi un Komisiju stingri uzraudzīt, kā Tanzānijā tiek ievērotas albīnu cilvēktiesības;

15.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Āfrikas Savienībai, Tanzānijas valdībai un parlamentam, ANO ģenerālsekretāram, ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas un ĀKK Padomes līdzpriekšsēdētājiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika