Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2625(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0387/2008

Debatter :

PV 04/09/2008 - 12.3
CRE 04/09/2008 - 12.3

Omröstningar :

PV 04/09/2008 - 13.3
CRE 04/09/2008 - 13.3

Antagna texter :

P6_TA(2008)0413

Antagna texter
PDF 117kWORD 36k
Torsdagen den 4 september 2008 - Bryssel
Mord på albiner i Tanzania
P6_TA(2008)0413RC-B6-0387/2008

Europaparlamentets resolution av den 4 september 2008 om morden på albiner i Tanzania

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna av den 10 december 1948,

–   med beaktande av den Afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter som antogs den 27 juni 1981 och trädde i kraft den 21 oktober 1986,

–   med beaktande av FN-konventionen om barnets rättigheter, som antogs den 20 november 1989 och trädde i kraft den 2 september 1990, och som är bindande och inte tillåter några undantag,

–   med beaktande av FN:s förklaring om rättigheterna för personer som tillhör nationella eller etniska religiösa eller språkliga minoriteter av den 18 december 1992,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt rapporter från icke-statliga organisationer och media, som bekräftats av Tanzanias regering, har minst 25 albiner, däribland barn, dödats och lemlästats i Victoriasjö-regionen sedan i mars 2008, särskilt i Mwanza, Shinyanga och Mara, där det finns en stor andel albiner.

B.  Förutom morden på albiner är de ovan nämnda regionerna också kända för mord på människor som misstänks vara häxor eller häxmästare. Det räcker med rykten för att en uppretad folksamling ska döda någon som misstänks för häxkonst.

C.  Enligt myndigheterna i Tanzania är det organiserade gäng som ligger bakom morden på albiner. Gängen är lejda av medicinmän.

D.  Medier i Dar el Salaam har rapporterat om 173 personer som har gripits i samband med morden på albiner i landet, däribland ett stort antal medicinmän och deras klienter.

E.  Polisen i Tanzania hävdar att medicinmän säljer stympade kroppsdelar och blod från albiner till gruvarbetare och fiskare som tror att dessa delar ger dem lycka, hälsa och välgång.

F.  Dessa mord har skapat stark oro och rädsla bland albinerna som nu känner sig mycket otrygga och till och med är rädda att vara ensamma, att promenera och resa på egen hand.

G.  36 procent av Tanzanias befolkning lever under den nationella fattigdomsgränsen. Tillgången till sjuk- och hälsovårdssystemet är högst begränsad, vilket gör att det är vanligt att människor tar sin tillflykt till medicinmän eller traditionella s.k. "healers".

H.  Albiner utgör en minoritet och diskrimineringen av albiner är ett allvarligt problem i Afrika söder om Sahara. Albinism drabbar 1 av 20 000 i hela världen.

I.  Enligt en studie från Förenta nationernas utvecklingsprogram (UNDP) kände sig hälften av föräldrarna till albinobarn förnedrade i samband med barnets födsel. Albinokvinnor diskrimineras av andra kvinnor och kvinnor som får albinobarn förlöjligas eller avvisas och diskrimineras i arbetslivet. Omkring två tredjedelar av föräldrarna påstod att särskild vård och behandling av albinobarn var dyr, och hälften menade att deras barn hade allvarliga synfel. 83 procent hävdade dock att deras barn lyckades lika bra i skolan som andra barn.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftigt morden på albiner i Tanzania och den spekulativa handeln med deras kroppsdelar.

2.  Europaparlamentet välkomnar fördömandet från Jakaya Mrisho Kikwete, Tanzanias president, av morden på albiner och hans löfte om riktade åtgärder för att få ett slut på dessa brott. Parlamentet betonar att dessa löften måste följas av handling.

3.  Europaparlamentet gratulerar president Jakaya Mrisho Kikwete till beslutet att utse Al-Shymaa Kway-Geer till den första parlamentsledamoten som är albino. Beslutet grundas på hennes beslutsamhet att kämpa mot den diskriminering som hon och andra albiner utsätts för.

4.  Europaparlamentet stödjer och välkomnar de åtgärder som Tanzanias regering hittills har tagit, t.ex. att genomföra en folkräkning för albiner och skapa möjligheter för albinobarn att få poliseskort. Parlamentet står bakom ledamöterna i Tanzanias parlament i deras begäran att få regeringen att vidta ytterligare åtgärder för att komma åt den verkliga orsaken till problemet och få ett slut på diskrimineringen av albiner.

5.  Europaparlamentet uppmanar Tanzanias myndigheter, lokala administrationer och samhället i stort att samarbeta för att skydda alla albiner. Parlamentet uppmanar Tanzanias regering att omedelbart vidta åtgärder för att öka medvetenheten i samhället och informera om albinism. Parlamentet anser att det är särskilt på landsbygden som sådana åtgärder bör införas, eftersom människor där ofta har lägre utbildning och är mer vidskepliga.

6.  Europaparlamentet välkomnar förra månadens gripande av 173 misstänkta i samband med morden på albiner i Tanzania. Parlamentet uppmanar myndigheterna att påskynda processen och snabbt ställa de ansvariga inför rätta.

7.  Europaparlamentet beklagar att en undersökande journalist, Vicky Ntetema, har gått under jorden efter att ha fått dödshot sedan hon avslöjade medicinmän och poliser som varit inblandade i morden. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Tanzania att inleda en grundlig och oberoende undersökning om Vicky Ntetemas anklagelser.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin uppskattning och sitt stöd för det arbete som utförs av Tanzanias albinoförening som erbjuder stöd till albiner. Parlamentet uppmanar kommissionen att aktivt stödja föreningen och deras krav på forskare, religiösa ledare och människorättsaktivister att få allmänheten att förstå att morden på albiner varken är socialt eller moraliskt acceptabla.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja UNDP:s ansträngningar för att främja och skydda albiner i Afrika.

10.  Europaparlamentet anser att det bästa sättet att skydda rättigheterna för Tanzanias albiner är att garantera dem rättvis tillgång till kvalitativ utbildning och hälsovård inom ramen för integrationspolitiken, och att ge dem ett tillräckligt socialt och rättsligt skydd.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stödja Tanzanias regerings, icke-statliga organisationers och det civila samhällets insatser för att skapa en politik som tillgodoser albiner behov och rättigheter, på basis av icke-diskriminering och social integration, samt lika tillgång till arbete.

12.  Europaparlamentet efterlyser bättre utbildning för vårdpersonal och seminarier för lärare och föräldrar för att få dem att skydda albinobarn från solen, eftersom många dör av hudcancer innan de fyllt 30 år.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att se till att biståndsmedel inom hälso- och sjukvårdssektorn når ut till de fattigaste i Tanzania. Parlamentet poängterar att det i landsbygdsområden och i avlägset belägna områden finns ett akut behov av tillgång till hälso- och sjukvård.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att noggrant följa människorättssituationen i Tanzania.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Afrikanska unionen, Tanzanias regering och parlament, FN:s generalsekreterare, ordförandena för den gemensamma parlamentariska församlingen AVS-EU och AVS-rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy