Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0102(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0339/2008

Внесени текстове :

A6-0339/2008

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота
PV 23/09/2008 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0418

Приети текстове
PDF 263kWORD 33k
Вторник, 23 септември 2008 г. - Брюксел
Определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности *
P6_TA(2008)0418A6-0339/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (Евратом, EОВС, EИО) № 549/69 относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите (COM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0305),

–   като взе предвид член 291 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 16 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0214/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0339/2008),

1.  Одобрява предложението на Комисията;

2.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.  Призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в предложението на Комисията;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност