Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0102(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0339/2008

Ingivna texter :

A6-0339/2008

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar
PV 23/09/2008 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0418

Antagna texter
PDF 192kWORD 61k
Tisdagen den 23 september 2008 - Bryssel
Grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som ska omfattas av bestämmelserna i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna *
P6_TA(2008)0418A6-0339/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 23 september 2008 om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (Euratom, EKSG, EEG) nr 549/69 om fastställande av de grupper av tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna som ska omfattas av bestämmelserna i artikel 12, artikel 13 andra stycket samt artikel 14 i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna (KOM(2008)0305 – C6-0214/2008 – 2008/0102(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0305),

–   med beaktande av artikel 291 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 16 protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0214/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0339/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy