Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/2166(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0353/2008

Předložené texty :

A6-0353/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/09/2008 - 5.6

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0419

Přijaté texty
PDF 204kWORD 38k
Úterý, 23. září 2008 - Brusel
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2008 - výkonné agentury
P6_TA(2008)0419A6-0353/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2008 na rozpočtový rok 2008, Oddíl III - Komise (12984/2008 – C6-0317/2008 – 2008/2166(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 272 Smlouvy o ES a na článek 177 Smlouvy o Euratomu,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(1) (dále jen "finanční nařízení"), a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2008, schválený s konečnou platností dne 13. prosince 2007(2) ,

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení(3),

-   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2008 na rozpočtový rok 2008, který předložila Komise dne 1. července 2008 (KOM(2008)0429),

-   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 6/2008 sestavený Radou dne 15. září 2008 (12984/2008 – C6-0317/2008)

-   s ohledem na článek 69 a přílohu IV jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0353/2008),

A.   vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 6 k souhrnnému rozpočtu na rok 2008 zahrnuje následující prvky:

   - nezbytné rozpočtové úpravy (plán pracovních míst) vyplývající z rozšíření mandátu tří výkonných agentur: Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), Výkonné agentury pro program veřejného zdraví (PHEA) a Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA),
   - vytvoření nezbytné rozpočtové struktury pro působení společného podniku pro palivové články a vodík (FCH JU),
   - navýšení prostředků na závazky o 2,2 milionu EUR pro pokrytí části nákladů na novou budovu orgánu EUROJUST,
   - navýšení prostředků na závazky o 3,9 milionu EUR pro program pro konkurenceschopnost a inovace (PKI) – podnikání a inovace,

B.   vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 6/2008 je formálně zapsat tyto rozpočtové prostředky do rozpočtu na rok 2008,

1.   připomíná, že rozpočtové prostředky určené pro společné podniky jsou vypláceny z provozního rozpočtu příslušného programu;

2.   poznamenává, že podle čl. 179 odst. 3 finančního nařízení měl být Evropský parlament jako rozpočtový orgán řádně informován o pronájmu nové administrativní budovy pro EUROJUST, jež má zásadní finanční dopad na rozpočet;

3.   očekává, že pokud v budoucnu dojde k situaci, že bude zapotřebí dalších budov, bude EP tato informace Komisí sdělena, aby mohl jako rozpočtový orgán v rámci čl. 179 odst. 3 finančního nařízení k této věci zaujmout stanovisko;

4.   schvaluje návrh opravného rozpočtu č. 6/2008 beze změn;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) Úř. věst. L 71, 14.3.2008, s. 1.
(3) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí