Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2050(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0310/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0310/2008

Συζήτηση :

PV 22/09/2008 - 24
CRE 22/09/2008 - 24

Ψηφοφορία :

PV 23/09/2008 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0420

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 401kWORD 95k
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008 - Βρυξέλλες
Συνέχεια της Διάσκεψης του Μοντερέι του 2002 για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης
P6_TA(2008)0420A6-0310/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συνέχεια της Διάσκεψης του Μοντερέι του 2002 για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (2008/2050(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συναίνεση του Μοντερέι, που εγκρίθηκε από τη Διεθνή διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (ΧτΑ) στο Μοντερέι του Μεξικού, στις 18-22 Μαρτίου 2002 (Διάσκεψη του Μοντερέι),

–   έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης στις 14 Μαρτίου 2002 (δεσμεύσεις της Βαρκελώνης),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Φεβρουαρίου 2002 για τη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας(2),

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου και της συνεδρίασης των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στο πλαίσιο του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: "Η Ευρωπαϊκή Συναίνεση"(3), που υπεγράφη στις 20 Δεκεμβρίου 2005,

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Απριλίου με τίτλο "Η ΕΕ παγκόσμιος εταίρος για την ανάπτυξη - επιτάχυνση της προόδου για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας" (COM(2008)0177),

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2007 με τίτλο "Τηρώντας τις υποσχέσεις μας όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης" (COM(2007)0164),

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2 Μαρτίου 2006 με τίτλο "Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας - Οι προκλήσεις για την κλιμάκωση της βοήθειας της ΕΕ 2006-2010" (COM(2006)0085),

-   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2005 με τίτλο "Επιτάχυνση της προόδου που σημειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας - Χρηματοδότηση της ανάπτυξης και αποτελεσματικότητα της βοήθειας" (COM(2005)0133),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2004 µε τίτλο "Εφαρμογή της Συναίνεσης του Μοντερέι στην πράξη: η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (COM(2004)0150 ),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2002 σχετικά με τη διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (Μοντερέι, Μεξικό, 18-22 Μαρτίου 2002),

–   έχοντας υπόψη τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετηρίδας (ΑΣΧ), που ενέκρινε η Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη χιλιετηρίδα στη Νέα Υόρκη στις 6-8 Σεπτεμβρίου 2000, και επαναβεβαίωσαν οι κατοπινές διασκέψεις του ΟΗΕ, ιδίως η Διάσκεψη του Μοντερέι για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης,

–   έχοντας υπόψη τη δέσμευση που αναλήφθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ στις 15-16 Ιουνίου 2001 να επιτύχουν τα κράτη μέλη τον στόχο του ΟΗΕ να αντιπροσωπεύει η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2006 με τίτλο "Βοήθεια της ΕΕ: Περισσότερη, αποτελεσματικότερη και ταχύτερη" (COM(2006)0087),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με την παρακολούθηση της Δήλωσης του Παρισιού του 2005 για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0310/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για δεύτερη φορά στην ιστορία του, ο ΟΗΕ διοργανώνει παγκόσμια διάσκεψη κορυφής για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, η οποία θα διεξαχθεί στη Ντάχα από 29 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2008, με στόχο να συνευρεθούν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και όχι μόνο οι υπουργοί Ανάπτυξης αλλά και Οικονομικών, καθώς και εκπρόσωποι των διεθνών πιστωτικών οργανισμών, του ιδιωτικού τραπεζικού και επιχειρηματικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να εξετάσουν την πρόοδο που σημειώθηκε από την πρώτη Διάσκεψη του Μοντερέι,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να επιτευχθούν οι ΑΣΧ, απαιτείται μεγάλη αύξηση της χρηματοδότησης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της ανάπτυξης πρέπει να οριστεί ως ο πλέον αποδοτικός από οικονομική σκοπιά τρόπος για να ανταποκριθούμε στις αναπτυξιακές ανάγκες του πλανήτη και στις παγκόσμιες αβεβαιότητες,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάγκη για επαρκείς, προβλέψιμους και βιώσιμους χρηματοδοτικούς πόρους είναι πιο επιτακτική από ποτέ, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος και τις συνεπαγωγές της, μεταξύ άλλων, τις φυσικές καταστροφές και τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα των αναπτυσσόμενων χωρών,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας παγκοσμίως, μείζων μέτοχος στα διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ο πλέον σημαντικός εμπορικός εταίρος των αναπτυσσόμενων χωρών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύτηκε στο πλαίσιο ενός σαφούς και υποχρεωτικού χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη του στόχου του 0,56% του ΑΕΕ μέχρι το 2010 και του στόχου του 0,7% του ΑΕΕ μέχρι το 2015,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν συνεχιστούν οι τρέχουσες τάσεις όσον αφορά τα επίπεδα της ΕΑΒ των κρατών μελών, ορισμένα κράτη μέλη δεν θα επιτύχουν τους στόχους για τους οποίους έχουν δεσμευτεί, του 0,51% (για την ΕΕ των 15, δηλαδή των κρατών μελών της ΕΕ πριν από τη διεύρυνση του 2004) και του 0,17% (για την ΕΕ των 12, δηλαδή των κρατών μελών που εντάχθηκαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 και την 1η Ιανουαρίου 2007) του ΑΕΕ μέχρι το 2010,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προγραμματιζόμενη βοήθεια στην Αφρική αυξάνεται παρά τη γενική μείωση της ΕΑΒ το 2007,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εμφανίστηκαν προσφάτως σημαντικές νέες αναπτυξιακές προκλήσεις, μεταξύ άλλων, η αλλαγή του κλίματος, οι διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές βασικών προϊόντων και ιδίως στις αγορές τροφίμων και πετρελαίου και σημαντικές νέες τάσεις στη συνεργασία Νότου-Νότου, περιλαμβανομένης της στήριξης της Κίνας για υποδομές στην Αφρική και των δανειοδοτήσεων της Τράπεζας Ανάπτυξης της Βραζιλίας BNDES στη Λατινική Αμερική,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην παροχή υπηρεσιών, της έλλειψης ασφάλειας δικαίου και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας,

1.   επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την εξάλειψη της φτώχειας, την αειφόρο ανάπτυξη και την επίτευξη των ΑΣΧ, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης και βελτιωμένης ποιότητας ζωής για το κατά προσέγγιση ένα δισ. ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, η οποία ορίζεται ως ημερήσιο εισόδημα χαμηλότερο του ενός δολαρίου ΗΠΑ·

2.   καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε σαφή διάκριση μεταξύ των αναπτυξιακών δαπανών και των δαπανών για συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής και, από αυτή την άποψη, η ΕΑΒ θα πρέπει να συνάδει με τα κριτήρια της ΕΑΒ που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ) και με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ σχετικά με την αποδέσμευση της ΕΑΒ·

3.   υπογραμμίζει την απόλυτη ανάγκη επιδίωξης από την ΕΕ του υψηλότερου επιπέδου συντονισμού για λόγους διασφάλισης συνοχής με άλλες κοινοτικές πολιτικές (περιβάλλον, μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, γεωργία κ.λπ.) και αποφυγής της αλληλεπικάλυψης των εργασιών και της ασυνέπειας μεταξύ των δραστηριοτήτων·

4.   υπενθυμίζει ότι τα άμεσα και αναγκαία μέτρα που πρέπει να λάβει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις συγκλονιστικές συνέπειες της εκτίναξης των τιμών των τροφίμων στα ύψη στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν θα πρέπει να θεωρούνται και να υλοποιούνται ως μέρος των οικονομικών προσπαθειών που απαιτούνται από τη συναίνεση του Μοντερέι· επομένως, προσβλέπει σε μια συγκεκριμένη πρόταση εκ μέρους της Επιτροπής για τη χρησιμοποίηση των κονδυλίων έκτακτης ανάγκης·

5.   τονίζει ότι ο υπερβολικός και δυσανάλογος διοικητικός φόρτος σε ορισμένες από τις χώρες εταίρους φθείρει την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας· φοβάται ότι ο φόρτος αυτός μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των ΑΣΧ·

6.   σημειώνει ότι η ΕΕ δεν έχει ακόμη πετύχει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ δύο αντικρουόμενων προσεγγίσεων της αναπτυξιακής βοήθειας: αφενός, να εμπιστεύεται τις χώρες εταίρους για την κατάλληλη κατανομή των κονδυλίων και να βοηθά τις διοικήσεις τους να αναπτύξουν τα ενδεδειγμένα μέσα για τη αξιοποίηση των κονδυλίων· αφετέρου, να καθορίζει εξαρχής τον προορισμό της οικονομικής βοήθειας, προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση ή η αναποτελεσματική διάθεση της βοήθειας·

Όγκοι της ΕΑΒ

7.   επισημαίνει ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ΕΑΒ παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας περίπου 60% της επίσημης παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας, και επικροτεί το γεγονός ότι η συμβολή της ΕΕ στην παγκόσμια ΕΑΒ αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου· εντούτοις, ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει σαφή και διαφανή στοιχεία σχετικά με το μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται στην αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ, για να εκτιμηθεί η συνέχεια της συναίνεσης του Μοντερέι από όλους τους ευρωπαίους χορηγούς· εκφράζει επίσης τη λύπη του για την έλλειψη προβολής όσον αφορά το επίπεδο των χρηματοοικονομικών εισφορών της ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατάλληλα και στοχοθετημένα μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης για να αυξηθεί η προβολή της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ·

8.   χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ εκπλήρωσε τον δεσμευτικό στόχο της αναφορικά με την ΕΑΒ για τον μέσο όρο της ΕΕ του 0,39% του ΑΕΕ μέχρι το 2006, σημειώνει όμως την ανησυχητική μείωση της βοήθειας της ΕΕ το 2007 από 47,7 δισ. ευρώ το 2006 (0,41% του συνολικού ΑΕΕ της ΕΕ) σε 46,1 δισ. ευρώ το 2007 (0,38% του συνολικού ΑΕΕ της ΕΕ) και καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους όγκους της ΕΑΒ για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου τους του 0,56% του ΑΕΕ το 2010·

9.   επιμένει ότι δεν πρέπει να σημειωθούν εκ νέου μειώσεις στις δεδηλωμένες ΕΑΒ των κρατών μελών· επισημαίνει ότι, εάν συνεχιστεί η τρέχουσα τάση, η ΕΕ θα έχει δώσει 75 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα από όσα υποσχέθηκε για την περίοδο 2005-2010·

10.   εκφράζει σοβαρή ανησυχία για το γεγονός ότι η πλειονότητα των κρατών μελών (18 από τα 27, ιδίως η Λετονία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Τσεχική Δημοκρατία) δεν ήταν σε θέση να αυξήσουν το επίπεδο της ΕΑΒ μεταξύ του 2006 και του 2007 και ότι υπήρξε ακόμη και μία δραματική μείωση άνω του 10% σε αρκετές χώρες όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο· καλεί τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τους όγκους της ΕΑΒ, για τους οποίους έχουν δεσμευτεί· σημειώνει με ικανοποίηση ότι ορισμένα κράτη μέλη (η Δανία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Σουηδία και η Ολλανδία) είναι βέβαιο ότι θα επιτύχουν τους στόχους τους όσον αφορά την ΕΑΒ για το 2010, και είναι πεπεισμένο ότι αυτά τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν τα υψηλά τους επίπεδα ΕΑΒ·

11.   επικροτεί την αυστηρή στάση της Επιτροπής στις προσπάθειες να επικεντρωθεί τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα της αναπτυξιακής βοήθειας από τα κράτη μέλη, και στηρίζει θερμά την προειδοποίησή της για τις πιθανές ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες της παράλειψης των κρατών μελών να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη και την εξουσία της για να πείσει άλλους κρατικούς και ιδιωτικούς χορηγούς να τιμήσουν τις οικονομικές τους υποσχέσεις·

12.   είναι εξαιρετικά προβληματισμένο με το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη υπαναχωρούν από αυξήσεις της ΕΑΒ, επιφέροντας στις αναπτυσσόμενες χώρες περισσότερα από 17 δισ. ευρώ καθαρή απώλεια·

13.   χαιρετίζει την προσέγγιση ορισμένων κρατών μελών να αναπτύξουν πολυετή δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για την αύξηση των επιπέδων της ΕΑΒ, προκειμένου να εκπληρώσουν τον στόχο του 0,7% του ΟΗΕ μέχρι το 2015· ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να γνωστοποιήσουν τα πολυετή χρονοδιαγράμματά τους το ταχύτερο δυνατόν· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να τα εγκρίνουν πριν από την προαναφερθείσα διεθνή διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης η οποία θα διεξαχθεί στη Ντόχα και να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους·

14.   παρατηρεί ότι οι μειώσεις στα δηλωθέντα επίπεδα βοήθειας το 2007 οφείλονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, στην τεχνητή αύξηση των αριθμητικών στοιχείων το 2006 μέσω της ελάφρυνσης του χρέους· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τα επίπεδα της ΕΑΒ σε βιώσιμη βάση, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους στα αριθμητικά στοιχεία, αφαιρώντας όμως το σκέλος της ελάφρυνσης του χρέους·

15.   θεωρεί εντελώς απαράδεκτη την αναντιστοιχία μεταξύ των συχνών υποσχέσεων για αύξηση της χρηματοδοτικής βοήθειας και των σημαντικά χαμηλότερων ποσών που εκταμιεύονται στην πράξη και εκφράζει την ανησυχία του ότι ορισμένα κράτη μέλη παρουσιάζουν "κόπωση των χορηγών βοήθειας'·

16.   υπογραμμίζει το γεγονός ότι η διαβούλευση με τις κυβερνήσεις των εταίρων, τα εθνικά κοινοβούλια και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον όγκο και τους προορισμούς της ΕΑΒ·

Ταχύτητα, ευελιξία, προβλεψιμότητα και σταθερότητα χρηματοδοτικών ροών

17.   υπογραμμίζει ότι η βοήθεια πρέπει να χορηγείται εγκαίρως και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι στις διαδικασίες χορήγησης συχνά σημειώνονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις·

18.   υπογραμμίζει την ανάγκη εξισορρόπησης της ευελιξίας στη χορήγηση κεφαλαίων συνεργασίας, προκειμένου να δίνεται απάντηση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, όπως είναι η άνοδος της τιμής των τροφίμων, με την επιτακτική ανάγκη για προβλέψιμη χρηματοδότηση, ώστε να παρέχεται στις χώρες εταίρους η δυνατότητα να σχεδιάζουν για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και την άμβλυνση των επιπτώσεών της·

19.   ζητεί μετ' επιτάσεως τη σαφή τήρηση των αρχών της υπεύθυνης δανειοδότησης και χρηματοδότησης προκειμένου οι δανειοδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις να καταστούν βιώσιμες από τη σκοπιά της οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, παράλληλα και σύμφωνα με τις αρχές του Ισημερινού· καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει στη θέσπιση ανάλογων αρχών και να πιέσει στα διεθνή φόρουμ για δεσμευτικά μέτρα, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η κάλυψή τους να επεκτείνεται σε νέους παράγοντες της ανάπτυξης προερχόμενους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα·

Χρέος και φυγή κεφαλαίων

20.   υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών να διαφυλάξουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους και να υλοποιήσουν την Πρωτοβουλία για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες (ΥΦΧ), που είναι καίριας σημασίας για την εκπλήρωση των ΑΣΧ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι τα σχέδια για την ελάφρυνση του χρέους αποκλείουν έναν μεγάλο αριθμό χωρών στις οποίες το χρέος παραμένει εμπόδιο για την εκπλήρωση των ΑΣΧ· επιμένει ότι επείγει η διεξαγωγή μιας διεθνούς συζήτησης σχετικά με τη διεθνή επέκταση της μείωσης των μέτρων σε διάφορες χρεωμένες χώρες, που σήμερα αποκλείονται από την πρωτοβουλία για τις ΥΦΧ·

21.   καλεί την Επιτροπή να επιληφθεί του θέματος σχετικά με τα επαχθή και παράνομα χρέη, δηλαδή τα χρέη που έχουν ανακύψει από ανεύθυνο, ιδιοτελή, απερίσκεπτο ή αθέμιτο δανεισμό και τις αρχές της υπεύθυνης χρηματοδότησης στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών διαπραγματεύσεων για την ελάφρυνση του χρέους· επικροτεί την έκκληση της Επιτροπής για δράση προκειμένου να περιοριστούν τα δικαιώματα των εμπορικών πιστωτών και να επιστραφούν τα κεφάλαια που επενδύονται σε επισφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον (vulture funds), σε περίπτωση δικαστικών διαδικασιών·

22.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν το πλαίσιο της βιωσιμότητας του χρέους και να ασκήσουν πιέσεις προκειμένου η ανάπτυξή του να λαμβάνει υπόψη της το εσωτερικό χρέος και τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις μίας χώρας· καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η ευθύνη του δανειστή δεν περιλαμβάνει απλώς τη συμμόρφωση προς το πλαίσιο βιωσιμότητας, αλλά συνεπάγεται επίσης:

   τη συνεκτίμηση της ευπάθειας των δανειζόμενων χωρών σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς, προνοώντας σε τέτοιες περιπτώσεις για τη δυνατότητα αναστολής ή διευκόλυνσης της αποπληρωμής·
   την ενσωμάτωση απαιτήσεων διαφάνειας, για αμφότερα τα μέρη, στις δανειακές συμβάσεις·
   την ενίσχυση της επαγρύπνησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο δανεισμός δεν συντελεί σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή αύξηση της διαφθοράς·

23.   παροτρύνει την ΕΕ να προωθήσει διεθνείς προσπάθειες που αποσκοπούν στη θέσπιση κάποιας μορφής διεθνών διαδικασιών αφερεγγυότητας ή μίας διαδικασίας δίκαιης και διαφανούς διαιτησίας για την αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση οποιασδήποτε μελλοντικής κρίσης χρέους·

24.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν δίνει περισσότερη έμφαση στην κινητοποίηση εσωτερικών πόρων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, καθώς αυτοί αποτελούν πηγή μεγαλύτερης αυτονομίας για τις αναπτυσσόμενες χώρες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν πλήρως στην πρωτοβουλία διαφάνειας των εξορυκτικών βιομηχανιών και ζητεί την ενίσχυσή της· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) να συμπεριλάβουν μεταξύ αυτών των διεθνών λογιστικών προτύπων μία απαίτηση υποβολής εκθέσεων ανά χώρα σχετικά με τις δραστηριότητες των πολυεθνικών εταιρειών σε όλους τους τομείς·

25.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η δέσμη ανακοινώσεων της Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας (COM(2008)0177) δεν αναφέρει τη φυγή κεφαλαίων ως παράγοντα κινδύνου για τις οικονομίες των αναπτυσσόμενων χωρών· επισημαίνει ότι η φυγή κεφαλαίων προκαλεί σοβαρή ζημία στην ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών συστημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι κάθε χρόνο η φοροδιαφυγή κοστίζει στις αναπτυσσόμενες χώρες περισσότερο από όσο λαμβάνουν υπό τη μορφή ΕΑΒ· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στις πολιτικές της μέτρα για την πρόληψη της φυγής κεφαλαίων, όπως επιτάσσει η συναίνεση του Μοντερέι, συμπεριλαμβανομένης μιας ειλικρινούς ανάλυσης των αιτίων της φυγής κεφαλαίων με στόχο το κλείσιμο των φορολογικών παραδείσων, ορισμένοι εκ των οποίων βρίσκονται στο έδαφος της ΕΕ ή λειτουργούν σε στενή σχέση με κράτη μέλη·

26.   σημειώνει, ειδικότερα, ότι σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα το παράνομο στοιχείο αυτής της φυγής κεφαλαίων ανέρχεται σε 1 000 έως 1 600 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, τα μισά εκ των οποίων προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες· στηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για τη δέσμευση και την ανάκτηση των κλαπέντων στοιχείων του ενεργητικού και ζητεί από τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να επικυρώσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν καταβάλλονται ανάλογες προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την παγκόσμια επέκταση της αρχής της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, να ζητήσουν την προσάρτηση στη δήλωση της Ντόχα του Κώδικα Συμπεριφοράς για τη φοροδιαφυγή που εκπονείται στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του ΟΗΕ, και να στηρίξουν τη μετατροπή της Επιτροπής Ειδικών των Ηνωμένων Εθνών για Διεθνή Συνεργασία σε Φορολογικά Θέματα σε έναν πραγματικό διακυβερνητικό φορέα εξοπλισμένο με πρόσθετους πόρους για τη διεθνή καταπολέμηση της φοροδιαφυγής σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ·

Καινοτόμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί

27.   χαιρετίζει τις προτάσεις για καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς τις οποίες παρουσίασαν τα κράτη μέλη, και καλεί την Επιτροπή να τις εξετάσει με σημεία αναφοράς την ευκολία πρακτικής εφαρμογής, τη βιωσιμότητα, την προσθετικότητα, το κόστος των συναλλαγών και την αποτελεσματικότητα· ζητεί τη θέσπιση χρηματοδοτικών μηχανισμών και μέσων που θα παρέχουν νέα χρηματοδότηση και δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές χρηματοδοτικές ροές·

28.   ζητεί να θεσπιστούν χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και μέσα που θα παρέχουν μέτρα για να υπάρχει δυνατότητα άσκησης επιρροής σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά κεφάλαια, όπως αναφέρεται στη συναίνεση του Μοντερέι, και να αναπτυχθούν εγγυήσεις πιστώσεων·

29.   ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει σημαντικά τη χρηματοδότηση μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού των επιπτώσεων της στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως της παγκόσμιας συμμαχίας κατά της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει την έντονη ανάγκη χρηματοδότησης πέραν των τρεχουσών ροών ΕΑΒ καθώς μόνο η ΕΑΒ δεν μπορεί να παράσχει μια κατάλληλη απάντηση στα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού των επιπτώσεων της στις αναπτυσσόμενες χώρες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν επειγόντως για αυτόν τον σκοπό καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης, όπως οι φόροι επί των αερομεταφορών και της εμπορίας πετρελαίου, δεσμεύοντας για το σκοπό αυτό και έσοδα από πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (EU ETS)·

30.   επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη, ο οποίος θα βασίζεται στην αρχή της προκαταβολής της βοήθειας για τη χρηματοδότηση των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού των επιπτώσεων της στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν σημαντικές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις προκειμένου να εφαρμοστεί επειγόντως η πρόταση·

31.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμεύσουν τουλάχιστον το 25% των μελλοντικών εσόδων από τον πλειστηριασμό στο πλαίσιο του EU ETS για τη χρηματοδότηση των μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού των επιπτώσεων της στις αναπτυσσόμενες χώρες·

32.   ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικροεπιχειρηματιών και μικροκαλλιεργητών, ως μέσο για την αύξηση της παραγωγής τροφίμων και την παροχή βιώσιμης λύσης στην επισιτιστική κρίση·

33.   καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να διερευνήσει τις δυνατότητες άμεσης θέσπισης ενός ταμείου εγγυήσεων προς στήριξη των συστημάτων μικροπιστώσεων και αντιστάθμισης κινδύνων που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των τοπικών παραγωγών τροφίμων στις φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες·

34.   επικροτεί την πρόταση θέσπισης ενός πολυμερούς ταμείου για την ισότητα των φύλων που παρουσιάστηκε στον ΟΗΕ και το οποίο θα διευθύνεται από το Ταμείο Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τη Γυναίκα (UNIFEM), με στόχο την προώθηση και τη χρηματοδότηση πολιτικών ισότητας των φύλων στις αναπτυσσόμενες χώρες· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν και να εγκρίνουν αυτή τη διεθνή πρωτοβουλία·

35.   ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεδομένου ότι ο τραπεζικός τομέας έχει τις δυνατότητες να αποδεσμεύσει την τοπική χρηματοδότηση της ανάπτυξης και ότι επίσης ένας σταθερός τομέας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για την καταπολέμηση της φυγής κεφαλαίων·

36.   καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να εκτιμήσουν πλήρως τις τεράστιες δυνατότητες εσόδων από φυσικούς πόρους· θεωρεί ζωτικής σημασίας εν προκειμένω οι βιομηχανίες πόρων να είναι διαφανείς· θεωρεί ότι, ενώ η πρωτοβουλία διαφάνειας των εξορυκτικών βιομηχανιών (EITI) και η διαδικασία Kimberley κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διαφανής διαχείριση των βιομηχανιών πόρων και των εσόδων τους·

Μεταρρύθμιση των διεθνών συστημάτων

37.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ στην ενδιάμεση αναθεώρηση 2008/2009, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμότητα ενός σημαντικού σκέλους της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και του προϋπολογισμού της·

38.   επισημαίνει το πρώτο βήμα που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2008 προς την καλύτερη εκπροσώπηση των αναπτυσσόμενων χωρών στο πλαίσιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στο ΔΝΤ εξακολουθεί να διέπεται από μια στάθμιση που βασίζεται στον πλούτο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη λήψη αποφάσεων βάσει διπλής πλειοψηφίας (ενδιαφερόμενοι/κράτη) εντός του ΔΝΤ, το οποίο είναι ο οργανισμός ο αρμόδιος για τη διεθνή χρηματοοικονομική σταθερότητα·

39.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την προαναφερθείσα συνέχεια της διεθνούς διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, που θα διεξαχθεί στην Ντόχα, ως ευκαιρία για να παρουσιάσουν μια κοινή θέση της ΕΕ για την ανάπτυξη με στόχο την επίτευξη των ΑΣΧ μέσω μιας βιώσιμης προσέγγισης·

40.   καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν μία ταχεία και φιλόδοξη μεταρρύθμιση της Παγκόσμιας Τράπεζας ούτως ώστε οι αμεσότερα εμπλεκόμενοι στα προγράμματά της να εκπροσωπούνται καλύτερα·

o
o   o

41.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και στους επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ.

(1) ΕΕ C 131 E, 5.6.2003, σ. 164.
(2) ΕΕ C 284 E, 21.11.2002, σ. 315.
(3) ΕΕ C 46, 24.2.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ6_ΤΑ(2008)0237.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου