Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0003(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0295/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0295/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 23/09/2008 - 5.19

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0432

Elfogadott szövegek
PDF 337kWORD 37k
2008. szeptember 23., Kedd - Brüsszel
Különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerek (átdolgozás) ***I
P6_TA(2008)0432A6-0295/2008
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2008. szeptember 23-i jogalkotási állásfoglalása a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0003),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0030/2008),

   tekintettel a Tanács képviselője által, 2008. szeptember 17-i levelében tett azon kötelezettségvállalásra, hogy az EK-Szerződés 251. cikke (2) bekezdése második albekezdése első francia bekezdésének megfelelően elfogadják a javaslatot, annak módosított formájában,

–   tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A6-0295/2008),

A.   mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított és az alábbiak szerint módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy a helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2008. szeptember 23-án került elfogadásra a különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekről szóló 2008/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (átdolgozott változat)
P6_TC1-COD(2008)0003

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja megegyezik a végleges jogszabállyal, 2009/39/EK irányelv).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat