Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0003(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0295/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0295/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 23/09/2008 - 5.19

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0432

Pieņemtie teksti
PDF 269kWORD 36k
Otrdiena, 2008. gada 23. septembris - Brisele
Īpašas diētas pārtikas produkti (pārstrādāta versija) ***I
P6_TA(2008)0432A6-0295/2008
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par īpašas diētas pārtikas produktiem (pārstrādāta versija) (COM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))

(Koplēmuma procedūra – pārstrādāta versija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0003),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedza priekšlikumu (C6-0030/2008),

–   ņemot vērā saistības par grozītā priekšlikuma pieņemšanu, kuras Padomes pārstāvis uzņēmies savā 2008. gada 17. septembra vēstulē saskaņā ar EK līguma 251. panta 2. punkta otrās daļas pirmo ievilkumu,

–   ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 80.a un 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A6-0295/2008),

A.   tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas viedokli šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski grozījumi kā vien tie, kas par tādiem nosaukti priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu un šo grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir iekļauta tieša pašreizējo tekstu kodifikācija, nemainot satura būtību,

1.   apstiprina Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem un grozīts, kā norādīts turpmāk tekstā;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 23. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/.../ EK par īpašas diētas pārtikas produktiem (pārstrādāta versija)
P6_TC1-COD(2008)0003

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2009/39/EK.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika