Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0044(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0299/2008

Předložené texty :

A6-0299/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/09/2008 - 5.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0433

Přijaté texty
PDF 278kWORD 48k
Úterý, 23. září 2008 - Brusel
Technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) ***I
P6_TA(2008)0433A6-0299/2008
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (KOM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Postup spolurozhodování – přepracování)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0100),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 71 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0094/2008),

-   s ohledem na dopis zástupce Rady ze dne 3. září 2008, ve kterém byl obsažen závazek, že návrh bude přijat v pozměněném znění v souladu s čl. 251 odst. 2 druhým pododstavcem, první odrážkou Smlouvy o ES,

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

-   s ohledem na články 80a a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0299/2008),

A.   vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/.../ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění)
P6_TC1-COD(2008)0044

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou, postoj Evropského parlamentu v prvním čtení odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2009/40/ES.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí