Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0044(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0299/2008

Pateikti tekstai :

A6-0299/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/09/2008 - 5.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0433

Priimti tekstai
PDF 275kWORD 39k
Antradienis, 2008 m. rugsėjo 23 d. - Briuselis
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra (nauja redakcija) ***I
P6_TA(2008)0433A6-0299/2008
Rezoliucija
 Tekstas

2008 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (nauja redakcija) (COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0100),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 71 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0094/2008),

–   atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2008 m. rugsėjo 3 d. laiške paskelbtą įsipareigojimą pritarti pasiūlymui su pakeitimais, kaip numatyta EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmoje įtraukoje,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 80a ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Transporto ir turizmo komiteto nuomonę (A6-0299/2008),

A.   kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 23 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/.../EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninės apžiūros (nauja redakcija)
P6_TC1-COD(2008)0044

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija pirmajame svarstyme atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2009/40/EB.)

Teisinė informacija - Privatumo politika