Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0044(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0299/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0299/2008

Debates :

Balsojumi :

PV 23/09/2008 - 5.20
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0433

Pieņemtie teksti
PDF 271kWORD 38k
Otrdiena, 2008. gada 23. septembris - Brisele
Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates (pārstrādāta versija) ***I
P6_TA(2008)0433A6-0299/2008
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2008. gada 23. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm (pārstrādāta versija) (COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Koplēmuma procedūra – pārstrādāta versija)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0100),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 71. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0094/2008),

–   ņemot vērā saistības par grozītā priekšlikuma pieņemšanu, kuras Padomes pārstāvis uzņēmās 2008. gada 3. septembra vēstulē saskaņā ar EK līguma 251. panta 2. punkta otrās daļas pirmo ievilkumu

–   ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 80.a pantu un 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A6-0299/2008),

A.   tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvā darba grupa uzskata, ka priekšlikums neietver nekādus citus būtiskus grozījumus kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus un tā kā attiecībā uz iepriekšējo tiesību aktu neizmainīto normu kodifikāciju kopā ar šīm izmaiņām priekšlikums paredz vienīgi spēkā esošo aktu kodifikāciju, nemainot to būtību,

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.   prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 23. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/.../EK par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm (pārstrādāta versija)
P6_TC1-COD(2008)0044

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2007/40/EK.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika