Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0044(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0299/2008

Texte depuse :

A6-0299/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/09/2008 - 5.20
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0433

Texte adoptate
PDF 333kWORD 84k
Marţi, 23 septembrie 2008 - Bruxelles
Inspecţia tehnică auto pentru autovehicule şi remorcile acestora (reformare)***I
P6_TA(2008)0433A6-0299/2008
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 23 septembrie 2008 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora (reformare) (COM(2008)0100 – C6-0094/2008 – 2008/0044(COD))

(Procedura de codecizie – reformare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0100),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 71 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0094/2008),

   având în vedere angajamentele reprezentantului Consiliului, exprimate în scrisoarea din 3 septembrie 2008, de a adopta propunerea astfel cum a fost modificată, în conformitate cu articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf prima liniuță din Tratatul CE,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–   având în vedere articolele 80a și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru transport și turism (A6–0299/2008),

A.   întrucât grupul consultativ de lucru al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conţine nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond,

1.   aprobă propunerea Comisiei, astfel cum a fost adaptată pentru a ţine seama de recomandările grupului consultativ de lucru al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei și astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2.   solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.   încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 septembrie 2008 în vederea adoptării Directivei 2008/.../CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora (reformare)
P6_TC1-COD(2008)0044

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului în primă lectură corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2009/40/CE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate