Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0077(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0351/2008

Pateikti tekstai :

A6-0351/2008

Debatai :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Balsavimas :

PV 24/09/2008 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0441

Priimti tekstai
PDF 354kWORD 43k
Trečiadienis, 2008 m. rugsėjo 24 d. - Briuselis
Perėjimas į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) *
P6_TA(2008)0441A6-0351/2008

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) projekto (12059/1/2008 – C6-0188/2008 – 2008/0077(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12059/1/2008),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2008)0196),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 31 straipsnio 1 dalies a ir b punktus ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6–0188/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6–0351/2008),

1.   pritaria Tarybos sprendimo projektui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti tekstą, dėl kurio ji konsultavosi;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos sprendimo projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Tarybos sprendimo projektas
11 A a straipsnis (naujas)
11Aa straipsnis
Ataskaitos
Kiekvieną kartą baigiantis pusmečiui, o pirmąjį kartą baigiantis pirmajam 2009 m. pusmečiui Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pažangos ataskaitą, susijusią su sistemos SIS II kūrimu ir perėjimu iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II).
Pakeitimas 2
Tarybos sprendimo projektas
12 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis netenka galios dieną, kurią turi nustatyti Taryba, veikdama pagal Tarybos sprendimo 2007/533/TVR 71 straipsnio 2 dalį.
Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis netenka galios nuo Tarybos, veikiančios pagal Sprendimo 2007/533/TVR 71 straipsnio 2 dalį, nustatytos datos ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika