Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0078(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0352/2008

Внесени текстове :

A6-0352/2008

Разисквания :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Гласувания :

PV 24/09/2008 - 6.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0442

Приети текстове
PDF 354kWORD 44k
Сряда, 24 септември 2008 г. - Брюксел
Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) *
P6_TA(2008)0442A6-0352/2008

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 септември 2008 г. относно проекта на регламент на Съвета относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ) (11925/2/2008 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид проекта на регламент на Съвета (11925/2/2008),

–   като взе предвид предложението на Комисията (COM(2008)0197),

–   като взе предвид член 66 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C6-0189/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0352/2008),

1.  Одобрява проекта на регламент на Съвета във вида, в който е изменен;

2.  Призовава Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  Призовава Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  Призовава Съвета да се консултира отново с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, подложен на процедура на консултация;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Съвета   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Член 11A a (нов)
Член 11A a
Докладване
Комисията представя до края на всеки шестмесечен период, а за първи път - до края на първия шестмесечен период от 2009 г. - пред Европейския парламент и Съвета доклад за напредъка по развитието на ШИС ІІ и миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС ІІ).
Изменение 2
Предложение за регламент
Член 12
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Срокът му на действие изтича на датата, определена от Съвета по силата на член 55, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1987/2006.
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Срокът му на действие изтича на датата, определена от Съвета по силата на член 55, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, и във всички случаи не по-късно от 30 юни 2010 г.
Правна информация - Политика за поверителност