Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0078(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0352/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0352/2008

Keskustelut :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Äänestykset :

PV 24/09/2008 - 6.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0442

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 42k
Keskiviikko 24. syyskuuta 2008 - Bryssel
Siirtyminen toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) *
P6_TA(2008)0442A6-0352/2008

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. syyskuuta 2008 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (11925/2/2008 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (11925/2/2008),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2008)0197),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 66 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0189/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0352/2008),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia tekstiin, josta se kuuli parlamenttia;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus neuvoston asetukseksi
11 A a artikla (uusi)
11 A a artikla
Kertomukset
Komissio esittää kunkin kuuden kuukauden jakson lopussa ja ensimmäisen kerran ensimmäisen kuuden kuukauden jakson lopussa vuonna 2009 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen SIS II:n kehittämisestä ja siirtymisestä Schengen-tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengen-tietojärjestelmään (SIS II).
Tarkistus 2
Ehdotus neuvoston asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen voimassaolo päättyy päivänä, jonka neuvosto määrittää asetuksen (EY) N:o 1987/2006 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sen voimassaolo päättyy päivänä, jonka neuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1987/2006 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja joka tapauksessa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö