Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0078(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0352/2008

Pateikti tekstai :

A6-0352/2008

Debatai :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Balsavimas :

PV 24/09/2008 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0442

Priimti tekstai
PDF 284kWORD 42k
Trečiadienis, 2008 m. rugsėjo 24 d. - Briuselis
Perėjimas į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) *
P6_TA(2008)0442A6-0352/2008

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) projekto (11925/2/2008 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos reglamento projektą (11925/2/2008),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2008)0197),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 66 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6–0189/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6–0352/2008),

1.   pritaria Tarybos reglamento projektui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti tekstą, dėl kurio ji konsultavosi;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos reglamento projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Tarybos sprendimo projektas
11 A a straipsnis (naujas)
11Aa straipsnis
Ataskaitos
Kiekvieną kartą baigiantis pusmečiui, o pirmąjį kartą baigiantis pirmajam 2009 m. pusmečiui Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pažangos ataskaitą, susijusią su sistemos SIS II kūrimu ir perėjimu iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II).
Pakeitimas 2
Tarybos sprendimo projektas
12 straipsnio 1 pastraipa
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis netenka galios dieną, kurią turi nustatyti Taryba, veikdama pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 55 straipsnio 2 dalį.
Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis netenka galios dieną, kurią turi nustatyti Taryba, veikdama pagal Reglamento (EB) Nr. 1987/2006 55 straipsnio 2 dalį, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika