Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0078(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0352/2008

Teksty złożone :

A6-0352/2008

Debaty :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Głosowanie :

PV 24/09/2008 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0442

Teksty przyjęte
PDF 353kWORD 42k
Środa, 24 września 2008 r. - Bruksela
Migracja do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie)*
P6_TA(2008)0442A6-0352/2008

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. dotyczące projektu rozporządzenia Rady w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (11925/2/2008 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (11925/2/2008),

–   uwzględniając wniosek Komisji (COM(2008)0197),

–   uwzględniając art. 66 Traktatu WE, zgodnie z którym Rada przeprowadziła konsultacje z Parlamentem (C6-0189/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0352/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach projekt rozporządzenia Rady;

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę tekstu, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przedłożonego do konsultacji;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez Radę   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11A a (nowy)
Artykuł 11A a)
Składanie sprawozdań
Do końca każdego półrocza, a po raz pierwszy do końca pierwszego półrocza roku 2009, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z postępu prac nad rozwojem systemu SIS II oraz migracją z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie przestaje obowiązywać w dniu ustalonym przez Radę stanowiącą zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie przestaje obowiązywać w dniu ustalonym przez Radę stanowiącą zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006, jednak nie później niż w dniu 30 czerwca 2010 r.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności