Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0078(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0352/2008

Texte depuse :

A6-0352/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Voturi :

PV 24/09/2008 - 6.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0442

Texte adoptate
PDF 275kWORD 43k
Miercuri, 24 septembrie 2008 - Bruxelles
Migrarea la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) *
P6_TA(2008)0442A6-0352/2008

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24. septembrie 2008 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (11925/2/2008 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (11925/2/2008),

–   având în vedere propunerea Comisiei (COM(2008)0197),

–   având în vedere articolul 66 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0189/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0352/2008),

1.   aprobă proiectul de regulament al Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.   invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.   invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.   solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care acesta intenţionează să modifice în mod substanţial textul supus consultării;

5.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Textul propus de Consiliu   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de regulament
Articolul 11Aa (nou)
Articolul 11Aa
Raportare
Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, la sfârşitul fiecărui semestru, iar prima dată la sfârşitul primului semestru din 2009, un raport de activitate privind dezvoltarea SIS II şi migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II).
Amendamentul 2
Proiect de regulament
Articolul 12 - primul paragraf
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta expiră la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006.
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta expiră la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 şi, în orice caz, nu mai târziu de 30 iunie 2010.
Aviz juridic - Politica de confidențialitate