Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0078(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0352/2008

Ingivna texter :

A6-0352/2008

Debatter :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Omröstningar :

PV 24/09/2008 - 6.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0442

Antagna texter
PDF 198kWORD 47k
Onsdagen den 24 september 2008 - Bryssel
Migering till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) *
P6_TA(2008)0442A6-0352/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 september 2008 om utkastet till rådets förordning om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (11925/2/2008 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets utkast till förordning (11925/2/2008),

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0197),

–   med beaktande av artikel 66 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0189/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0352/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast till förordning såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som är föremål för samråd.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Text föreslagen av rådet   Ändring
Ändring 1
Rådets utkast till beslut
Artikel 11Aa (ny)
Artikel 11Aa
Rapportering
Kommissionen ska, före utgången av varje sexmånadersperiod och för första gången före utgången av den första sexmånadersperioden 2009, lämna in en lägesrapport till Europaparlamentet och rådet om utvecklingen av SIS II och om migreringen från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II).
Ändring 2
Rådets utkast till beslut
Artikel 12, första stycket
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den upphör att gälla den dag som rådet fastställer i enlighet med artikel 55.2 i förordning (EG) nr 1987/2006.
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den upphör att gälla den dag som rådet fastställer i enlighet med artikel 55.2 i förordning (EG) nr 1987/2006, dock senast den 30 juni 2010.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy