Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0111(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0374/2008

Predkladané texty :

A6-0374/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 21/10/2008 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0479

Prijaté texty
PDF 193kWORD 32k
Utorok, 21. októbra 2008 - Štrasburg
Memorandum o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou civilného letectva a ES *
P6_TA(2008)0479A6-0374/2008

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Memoranda o spolupráci mezi Európskym spoločenstvom a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva v oblasti bezpečnostných auditov / inšpekcií a súvisiacich záležitostí (KOM(2008)0335 – C6-0320/2008 – 2008/0111(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2008)0335),

–   so zreteľom na článok 80 ods. 2 a článok 300 ods. 2 prvý pododsek prvú vetu Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0320/2008),

–   so zreteľom na článok 51, článok 83 ods. 7 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6-0374/2008),

1.   schvaľuje uzavretie Memoranda o spolupráci;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Medzinárodnej organizácii civilného letectva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia