Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0153(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0386/2008

Indgivne tekster :

A6-0386/2008

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 21/10/2008 - 8.7

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0449
P6_TA(2008)0483

Vedtagne tekster
PDF 101kWORD 33k
Tirsdag den 21. oktober 2008 - Strasbourg
Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (kodificeret udgave) *
P6_TA(2008)0483A6-0386/2008

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2008 om forslag til Rådets forordning om gennemførelse af protokollen om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (kodificeret udgave) (KOM(2008)0073 - C6-0147/2008 - 2008/0053(CNS))

(Høringsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0073),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 104, stk. 14, afsnit 3, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0147/2008),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

-   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0386/2008),

A.   der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.   godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik